OSCART

OSCART je modulární softwarové prostředí pro tvorbu aplikací pracujících v reálném čase s důrazem na přenos a zpracování dat. Je určen pro počítače s operačním systémem Windows.

Hlavní předností OSCART je podpora práce v reálném čase (komunikační a výpočetní funkce) na standardních prostředcích počítačové techniky charakterizované využitím operačních systémů z rodiny Microsoft Windows. OSCART má otevřenou modulární strukturou umožňující přizpůsobení konkrétní aplikaci.

Oscart SW

Popis funkcí

Jádro OSCART zajišťuje především správu databáze reálného času. Databáze podporuje datové typy diskrétní, analogové a textové řetězce. U databázových položek se sleduje kvalita (věrohodnost, poloha vůči mezím). Databáze zajišťuje jednotnou prezentaci hodnot bez ohledu na typ komunikace, která slouží jako zdroj dat. Jádro OSCART má také nástroje na vysoce výkonnou synchronizaci databáze mezi více samostatnými počítači propojenými sítí Ethernet na bázi protokolu TCP/IP. Synchronizace je využívána pro zdvojení v aplikacích, kde je požadována maximální spolehlivost.

Efektivní práce v reálném čase Pružnost
Řešení řídicích a komunikačních úloh reálného času bez nutnosti práce se speciálními HW nebo SW platformami. Maximální využití standardních prostředků Windows. Modulární struktura OSCART a jednotné rozhraní modulů vůči jádru umožňují přizpůsobit skladbu systému konkrétní aplikaci.

Moduly komunikace OSCART zajišťují přenos hodnot databáze v jádře OSCART.

Komunikace s lokálními řídicími systémy (SKŘ technologie) - komunikační moduly OSCART podporují standardní průmyslové sériové komunikační protokoly (např. MODBUS) i firemní protokoly výrobců řídicích systémů. Jako hardwarová platforma komunikace jsou v OSCART podporovaná jak standardní sériová rozhraní RS232/485/422, tak i speciální hardware pro připojení na průmyslové komunikační systémy (např. Profibus) nebo pro různá bezdrátová řešení (průmyslové radiomodemy). Do aplikace s OSCART lze integrovat i software třetích stran na bázi DDE nebo OPC Serverů. Pro vazbu na technologii je dále možné využít přímé signálové vstupy a výstupy. Podporovány jsou vstupně/výstupní moduly firmy Advantech a to jak pro přímé připojení signálů k PC (zásuvné karty), tak i pro distribuované řešení styku s technologií (moduly pro připojení signálů řady ADAM).Komunikace se vzdálenými stanicemi slouží pro připojení řídicích systémů distribuovaných částí technologie nebo pro spojení s nadřazenými dispečinky (podnikový dispečink, dispečink partnera nebo dodavatele/odběratele). Pro vzdálené napojení se využívají zejména obecné protokoly podle norem IEC-870-5-101 a IEC-870-5-104. První protokol se využívá zejména u vyhrazených sériových linek, druhý protokol jako nadstavba nad protokolem TCP/IP. Komunikace podle IEC-870-5-104 jsou vhodné pro spojení s využitím prostředí intranet/internet nebo pro bezdrátová řešení přenosu včetně využití technologie GSM.U každé komunikace OSCART provádí její diagnostiku pro zajištění vysoké úrovně provozní spolehlivosti a jednoznačnou analýzu poruchových stavů. Diagnostika obsahuje statistické vyhodnocení provozu (významné zejména u komunikací se vzdálenými protistanicemi, kde slouží i pro sledování kvality a spolehlivosti komunikačních tras) a detailní záznam komunikace na znakové úrovni. Součástí OSCART jsou i nástroje pro analýzu záznamů komunikace (dekódování obsahu komunikace, vyhledávání událostí v komunikaci).Specifickým případem modulů OSCART jsou výpočetní moduly provádějící výpočty nad databází. Vysoký výkon a variabilnost modulů jsou zajištěny jejich tvorbou v C++.Systém OSCART nemá vlastní uživatelské rozhraní pro běžnou obsluhu (jeho součástí je diagnostická konzola umožňující i samostatný běh v bezobslužných aplikacích). Tam, kde je nutná interakce s uživatelem, podporuje OSCART vazbu na nástroje MMI jiných stran (např. InTouch firmy Wonderware nebo Promotic firmy Microsys). OSCART může být také vložen do ActiveX kontejneru a podporuje i skriptování ve VisualBasic.Pro potřeby archivace nebo dalšího zpracování dat z databáze OSCART je podporována vazba na LAN. OSCART nabízí možnost využití protokolu SuiteLink pro vazbu na archivační nástroje firmy Wonderware (databáze IndustrialSQL), stejně jako přímý přístup k SQL serveru nebo podporu jiného specifického řešení na bázi TCP/IP. Typické aplikace využívající produkt OSCART jsou:

  • konvertory protokolů - převod datového obsahu mezi navzájem nekompatibilními komunikačními protokoly
  • koncentrátory dat - sběr dat z různých systémů pro jejich sjednocení k dalšímu zpracování nebo pro zpřístupnění obsluze
  • terminál energetického objektuOSCALC - aplikace dodávané firmou OSC, a.s. na klíč jako řešení pro real - time sledování, řízení a vyhodnocování výroby elektrické energie na úrovni jedné výrobny nebo celé energetické firmy
  • emisní monitoring - sběr dat a následné vyhodnocení