Terminály elektráren

Terminál (TELE) je technický prostředek pro efektivní řešení problematiky řízení provozu výrobny elektrické energie.

 

Hlavní vlastností TELE je podpora pro kompletní realizaci řetězce plánování, řízení, vyhodnocení provozu výroby a dodávky silové elektrické energie, regulační energie a podpůrných služeb v reálném čase a to ve všech návaznostech. Podmínkou efektivnosti řízení je respektování obchodních závazků a technických možností zařízení, které TELE průběžně sleduje.

Terminál energetického objektu

Popis funkcí

Komunikace s nadřízenými autoritami. Jedná se o přenos dat v reálném čase. Při poskytování podpůrných služeb komunikuje TELE s řídicím systémem na Dispečinku ČEPS (centrální regulátor). V závislosti na místních podmínkách pak je TELE schopno komunikovat s dispečinkem energetické distribuční soustavy, podnikovým dispečinkem výrobce nebo se systémy významných odběratelů energie.Komunikace s řídicími systémy technologie slouží ke sběru dat o okamžitém stavu technologie a k předávání požadavků vzniklých v TELE k realizaci na výrobních zařízeních. Tato funkce je realizovaná buď datovou komunikací s lokálními řídicími systémy výrobny a/nebo přímým připojením analogových a digitálních signálů k V/V straně TELE.Spolupráce s přípravou provozu slouží pro předávání obchodního závazku výrobny pro jeho technickou realizaci. TELE zadaný program provozu kontroluje na reálnost vzhledem ke stavu technologie, umožňuje jeho operativní úpravy a změny. Podle programu provozu pak přímo řídí výrobu a vystavuje nadřazeným dispečinkům nabídky na řízení. Pro zajištění maximální operativnosti plánování v závislosti na výsledku činnosti obchodních útvarů umožňuje TELE zadávání plánu provozu do posledního okamžiku před vstupem plánovaných hodnot v platnost.

Modularita Rozšiřitelnost
Přizpůsobení funkčním požadavkům na řízení konkrétní výrobny je snadné díky modulární koncepci TELE Nasazení systému OSCART (produkt firmy OSC, a.s. pro řídící a informační systémy reálného času) umožňuje snadnou adaptaci na libovolné místní podmínky.

Řízení v reálném čase TELE zajišťuje ve shodě s plánem provozu a aktuálními požadavky nadřízených autorit. Generuje žádané hodnoty výroby jednotlivých technologických částí, především turbogenerátorů vyrábějících el. energii. TELE může provádět optimalizaci při rozdělování zatížení na turbogenerátory s ohledem na ekonomické parametry (využití maximální účinnosti zařízení, preference výrobního zařízení s nižšími náklady, respektování jiných omezujících podmínek). TELE je využitelné i pro dálkové řízení jiných parametrů výroby a dodávky (regulace napětí, regulace dodávky tepla). V závislosti na výrobě a dodávce elektrické a tepelné energie pak může zajišťovat i nadřazené řízení kotlů při jejich provozu do společné parní sběrny (zajištění souladu požadavků na výrobu a spotřebu páry).TELE poskytuje podklady pro hodnocení provozu výrobny, sleduje množství vyrobené a dodané elektrické práce, kvalitu a množství poskytnutých podpůrných služeb a regulační energie jako podklad pro jejich vyúčtování a umožňuje datovou integraci se systémy komplexního hodnocení provozu, které sledují i parametry mimo řízení z TELE (dodávky tepla, spotřeba paliva a další obchodně ekonomické ukazatele). Veškerá data nutná pro hodnocení a zpětnou analýzu provozu výrobny v řízení z TELE se archivují v jeho vlastních archivech. TELE je plně kompatibilní s produktem OSCVANTAGE, vyvinutým a dodávaným firmou OSC, který nabízí uživatelům prezentaci archivních dat TELE v prostředí intranetu výrobce. Rozhraní pro obsluhu je realizováno SCADA systémem Promotic (výrobek firmy Microsys Ostrava). Uživatelské rozhraní je plně grafické s podporou obsluhy alarmním systémem a deníkem.Řešení TELE využívá průmyslová PC vybavená operačními systémy z rodiny Microsoft Windows. Sestava TELE je škálovatelná od jednoho PC sdružujícího všechny funkce, přes provedení se dvěma PC (oddělení funkcí v reálném čase a ostatních funkcí) až po sestavy s více vzájemně zálohovanými PC pro dosažení maximální provozní spolehlivosti. Funkce reálného času jsou realizovány systémem OSCART vyvinutým v OSC.