Trenažery & Simulátory

Společnost OSC, a.s. je svými hlavními podnikatelskými činnostmi zaměřena do oblasti poskytování širokého spektra kvalifikovaných inženýrských služeb.

Společnost OSC, a.s. je svými hlavními podnikatelskými činnostmi zaměřena do oblasti poskytování širokého spektra kvalifikovaných inženýrských služeb a dodávek zařízení (hardware, software), včetně příslušného know-how pro moderní simulační, řídící a informační systémy energetických provozů, zejména pak pro:

  • přípravu, vývoj, realizaci a vlastní aplikaci moderních prostředků, systémů a metod kontroly a řízení procesů výroby (elektrárny a teplárny), přenosu a distribuce elektrické energie a tepla, včetně technické pomoci při jejich uvedení do provozu, provozním seřízení a optimalizaci provozu, při jejich modernizaci, rekonstrukci a případných jiných inovačních krocích
  • vývoj a dodávku simulačních systémů a trenažérové techniky pro přípravu personálu obsluhy, stejně jako pro náročné inženýrské aplikace, spojené s návrhem a funkčním ověřením sofistikovaných řídicích systémů pracujících v reálném čase
  • inženýrské služby v oblasti garančních a dalších specializovaných měření (vibrace, kavitace, provozní diagramy, optimalizace nastavení vazeb aj.) na podporu provozu a výstavby vodních elektráren a jiných hydraulických strojů a zařízení (např. čistírny odpadních vod, vodárny, čerpací stanice aj.), včetně malých vodních elektráren (MVE).
  • vývoj, realizaci a nasazení speciálních elektronických modulů a zařízení podle specifických potřeb zákazníka
  • poradenské a expertní služby ve výše uvedených oblastech, včetně výkonu certifikační autority v oblasti připravenosti zdrojů poskytovat podpůrné služby pro přenosovou soustavu
  • servisní služby a technická podpora zákazníka pro dodané systémy a zařízení

 

Společnost OSC, a.s. je jako dceřiná firma ČEZ, a.s. součástí Skupiny ČEZ, přičemž portfolio jejich zákazníků zahrnuje kromě společností tvořících výše zmíněnou skupinu i řada dalších tuzemských i zahraničních zákazníků, představovaných zejména subjekty ze sektoru elektroenergetiky, jako jsou společnosti a výrobny provozující energetické zdroje různého typu nebo připravující výstavbu nových zdrojů (elektrárny a teplárny na fosilní paliva, elektrárny jaderné a vodní, malé vodní elektrárny a jiné obnovitelné zdroje a pod.), energetické dispečinky, provozovatelé přenosové soustavy a distribučních soustav, provozovatelé zařízení pro výrobu a rozvod tepla a v neposlední řadě rovněž projektanti a dodavatelé řídicích systémů a investičních celků pro tyto provozy, stejně jako další instituce a státní autority.

Organizační schéma společnosti má relativně jednoduchou strukturu uspořádání, vertikálně dělenou do tří úrovní a v horizontálním směru členěnou na spodní výkonné úrovni na čtyři odborné útvary (dvě divize a dvě samostatná oddělení). Skupina vykonávající činnosti v oblasti služeb pro vodní elektrárny a hydraulická zařízení je začleněna organizačně do divize řídicích systémů. Útvar ředitelství společnosti pak zajišťuje centrálně organizovaný výkon administrativně-správní, ekonomické, finanční a ostatních podpůrných agend pro všechny útvary společnosti, přičemž vlastní výkon je ve vybraných případech zajištěn formou nákupu externích služeb. Další členění na úrovni jednotlivých pracovních skupince vytváří podle potřeby v rámci jednotlivých útvarů nebo v jejich vzájemné kooperaci vždy pro daný konkrétní projekt nebo akci.

Všechny odborné útvary společnosti jsou vybaveny po stránce personální kvalifikovaným a zkušeným týmem profesionálů v dané oblasti působení, disponujícím rovněž potřebným materiálně-technickým vybavením na odpovídající úrovni, stejně jako potřebnými znalostmi z oblasti provozu energetických výroben, způsobu a použitých systémů jejich kontroly a řízení.

 


Opatření koronavirus

V souvislosti s přijímanými preventivními opatřeními pro snížení rizik nákazy koronavirem přistupuje ČEZ, a. s., k omezování setkávání větších skupin osob. Opatření se týká také organizace školení vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD. Z toho důvodu přistupujeme k mimořádnému operativnímu prodloužení platnosti kvalifikace vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD o jeden rok.

Vedoucím práce a odpovědným osobám, kterým končí platnost školení v období od 9.3.2020 do 31.12.2020, bude automaticky prodloužena jeho platnost o 1 rok, tj. na stejné datum do roku 2021.
Zároveň vás tímto vyzýváme k pečlivému zvážení nutnosti školení nových vedoucích práce a odpovědných osob (včetně těch, kterým skončila platnost školení před 9. 3. 2020) v případech, kdy jste schopni činnosti vykonávané na našich provozovnách vykrýt stávajícími, již proškolenými, zaměstnanci.

V případech, kdy školení nového vedoucího práce a odpovědné osoby je z provozních hledisek nezbytné, pak bude zajištěno stávajícím způsobem.

Přizpůsobte organizaci práce na provozovnách ČEZ KE/EVD takovým způsobem, abyste ji byli schopni vykonávat v největší možné míře pomocí stávajících, již vyškolených vedoucích práce.

Uplatněte stejná opatření ve vašich firmách i u vašich subdodavatelů.

Úplná informace je na webových stránkách školení dodavatelů.

 

Omlouváme se, ale v návaznosti na vládní nařízení jsme do odvolání přerušili provoz všech našich zákaznických center a kontaktních míst.

Uděláme vše pro to, abychom i v této složité situaci pro Vás zajistili co nejdostupnější zákaznický servis. Své požadavky můžete vyřídit ve webové aplikaci ČEZ ON-LINE, na stránce pro on-line požadavky nebo na naší Zákaznické lince 800 810 820.

Vyřešte své požadavky jednoduše on-line

ČEZ ON-LINE

Nebo na této stránce

Zákaznická linka ČEZ prodej

Pro požadavky na produkty a služby

800 810 820

Denně od 7 do 20 hodin

Kontaktní linka ČEZ Distribuce

Pro poruchy a technické požadavky

800 850 860

Nonstop