Struska

Elektrárny Skupiny ČEZ nabízí strusku jako vedlejší produkt své činnosti.

 

Elektrárny Poříčí

Popílek a struska, popílek a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek, granulát pro technickou rekultivaci.
 
Možnosti dopravy:
Dopravu výrobků si zajišťuje sám odběratel. Doprava je možná nákladními automobily.
 
Kontaktní adresa:
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
Elektrárny Poříčí
Kladská 466
541 37  Trutnov

Obchodní kontakt

Ivana Žižková
M: 725 648 422
E-mail: ivana.zizkova@cez.cz

Elektrárna Ledvice

Struska pro násypy, zásypy a obsypy, pro tvarové úpravy krajiny, jako zásypový materiál pro vyplnění vytěžených prostor a  pro výrobu škvárobetonu.
 
Možnosti dopravy:
Prodávající dopravu nezajišťuje. Výrobek se dopravuje nákladními automobily s otevřenou korbou.
 
Kontaktní adresa:
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
Elektrárna Ledvice, č.p. 141
418 48  Bílina

Obchodní kontakt

Eva Váňová
M: 725 718 826
T: 411 102 559
E-mail: eva.vanova@cez.cz

Elektrárna Dětmarovice, a. s.

Struska lze využít ve stavebnictví a pro škvárové betony.
 
Možnosti dopravy:
Dopravu výrobce nezajišťuje.
Strusku je možno vozit nákladními vozy s krytým valníkem nebo po železnici nákladními vagony.
 
Kontaktní adresa:
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
Elektrárna Dětmarovice č. p. 1202
735 71  Dětmarovice

Obchodní kontakt

Milada Kramná
M: 725 711 483
E-mail: milada.kramna@cez.cz

Elektrárny Prunéřov

Směs popele a strusky – bez obsahu odsířovacích produktů vzniklý po spalování hnědého uhlí. Granulometrické složení a goemechanické vlastnosti jako písečné zeminy s příměsí prachových zrn.
Struska – pro konstrukční vrstvy vozovek, pro násypy a zásypy.
 
Možnosti dopravy:
Dodavatel dopravu produktů nezajišťuje. Převoz výrobků je možný nákladními automobily nebo železničními vagony.
 
Kontaktní adresa:
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
Elektrárny Prunéřov
Prunéřov 375
432 01  Kadaň

Obchodní kontakt

Eva Váňová
M: 725 718 826
T: 411 102 559
E-mail: eva.vanova@cez.cz

Elektrárna Počerady, a. s.

Struska - pro násypy, zásypy, pro rekultivace a tvarování krajiny 
 
Možnosti dopravy:
Odběratel si dopravu zajišťuje sám, což je možné nákladními vozy s krytým valníkem, autocisternami niob po železnici nákladními vagony.
 
Kontaktní adresa:
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
Elektrárna Počerady č.p. 57
439 44  Počerady

Obchodní kontakt

Eva Váňová
M: 725 718 826
T: 411 102 559
E-mail: eva.vanova@cez.cz


Opatření koronavirus

V souvislosti s přijímanými preventivními opatřeními pro snížení rizik nákazy koronavirem přistupuje ČEZ, a. s., k omezování setkávání větších skupin osob. Opatření se týká také organizace školení vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD. Z toho důvodu přistupujeme k mimořádnému operativnímu prodloužení platnosti kvalifikace vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD o jeden rok.

Vedoucím práce a odpovědným osobám, kterým končí platnost školení v období od 9.3.2020 do 31.12.2020, bude automaticky prodloužena jeho platnost o 1 rok, tj. na stejné datum do roku 2021.
Zároveň vás tímto vyzýváme k pečlivému zvážení nutnosti školení nových vedoucích práce a odpovědných osob (včetně těch, kterým skončila platnost školení před 9. 3. 2020) v případech, kdy jste schopni činnosti vykonávané na našich provozovnách vykrýt stávajícími, již proškolenými, zaměstnanci.

V případech, kdy školení nového vedoucího práce a odpovědné osoby je z provozních hledisek nezbytné, pak bude zajištěno stávajícím způsobem.

Přizpůsobte organizaci práce na provozovnách ČEZ KE/EVD takovým způsobem, abyste ji byli schopni vykonávat v největší možné míře pomocí stávajících, již vyškolených vedoucích práce.

Uplatněte stejná opatření ve vašich firmách i u vašich subdodavatelů.

Úplná informace je na webových stránkách školení dodavatelů.

 

Omlouváme se, ale v návaznosti na vládní nařízení jsme do odvolání přerušili provoz všech našich zákaznických center a kontaktních míst.

Uděláme vše pro to, abychom i v této složité situaci pro Vás zajistili co nejdostupnější zákaznický servis. Své požadavky můžete vyřídit ve webové aplikaci ČEZ ON-LINE, na stránce pro on-line požadavky nebo na naší Zákaznické lince 800 810 820.

Vyřešte své požadavky jednoduše on-line

ČEZ ON-LINE

Nebo na této stránce

Zákaznická linka ČEZ prodej

Pro požadavky na produkty a služby

800 810 820

Denně od 7 do 20 hodin

Kontaktní linka ČEZ Distribuce

Pro poruchy a technické požadavky

800 850 860

Nonstop