Zpět

Sváření včetně atestace pro jaderný program

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. zajišťuje následující odborné činnosti svařování potrubních tras a výrobě svařenců.

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. při provádění oprav, údržby, rekonstrukcí technologických zařízení jaderných elektráren a realizaci vlastního výrobního programu zajišťuje následující odborné činnosti svařování potrubních tras a výrobě svařenců (váha a rozměry svařenců jsou limitovány rozměrem výrobních hal objektů a nosností mostových jeřábů 12,5 t a 20 t)

Svařování, montáže potrubí a zařízení

 • svařování ocelových, opláštěných konstrukcí z konstrukčních, ušlechtilých a vysocelegovaných materiál
 • v oblasti svařování máme zaveden a certifikován systém ČSN EN 729-2 a STN EN 729-2 (ISO 3834)
 • v rámci programu svařování společnosti zajišťujeme zpracování a posuzování výrobní dokumentace technologem svařování s mezinárodní kvalifikací „EUROPEAN WELDING TECHNOLOGIST“
 • svařování provádíme podle schválených postupů svařování dle ČSN EN 288-3  (EN 288-3) od zkušebních organizací: RV TUV, Stavcert Praha,SZÚ Brno a ČSÚ Ostrava a  organizace   státního odborného dozoru ITI Praha. Vlastníme více než 50 schválených postupů svařování (WPAR) a 150 WPS.
 • zpracování svářecí dokumentace zajišťujeme dle platných mezinárodních norem řady ČSN EN 288
 • zpracování dokumentace pro vyhrazená zařízení dle vyhl. 18/79 Sb.,  vyhl. 21/79 Sb., vyhl. 76/89 Sb.  a vybraná zařízení pro jaderný program v souladu s platným technickými podmínkami a předpisy TPE 10-40/1771/81, PK 1514/72  a   OP 1513/72
 • svařování zajišťujeme a provádíme kvalifikovanými pracovníky s dlouholetou praxí
 • svařovací činnosti zajišťujeme certifikovanými agregáty s dlouholetou tradicí finské společnosti KEMPPI řady MASTERTIG 2200 S,  2800  a  3800 a  agregáty fy. ALFA IN řady ATA 450WS a Alfin 160 TIG HF s funkcí HOT-STAR a ARC-FORCE
 • realizaci svařovacích činností vykonávají pracovníci s oprávněním pro svařování dle:

Þ    ČSN  05 0705 , ČSN  05 0710 a ČSN EN 287-1  s atestací pro jaderný program.

Historie vývoje řízení jakosti svařování v ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.

červen 2001

 • Certifikační prověrka na systém jakosti při svařování (CERTIWELD) dle STN EN 729-2 (ISO 3834)
 • Udělení certifikátu CERTIWELD č. SK 2-0601-25

červen 2002

 • Dozorový audit CERTIWELD

červenec 2003

 • Dozorový audit CERTIWELD
 • Audit systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN 729-2 od společnosti STAVCERT Praha spol. s r.o.
 • Udělení certifikátu STAVCERT Praha č. SJ-953/2003

červen 2004

 • Certifikační prověrka na systém jakosti při svařování (CERTIWELD) dle STN EN 729-2 (ISO 3834)
 • Udělení certifikátu CERTIWELD č. SK 2-0704-092

červenec 2005

 • Dozorový audit CERTIWELD a STAVCERT


Opatření koronavirus

V souvislosti s přijímanými preventivními opatřeními pro snížení rizik nákazy koronavirem přistupuje ČEZ, a. s., k omezování setkávání větších skupin osob. Opatření se týká také organizace školení vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD. Z toho důvodu přistupujeme k mimořádnému operativnímu prodloužení platnosti kvalifikace vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD o jeden rok.

Vedoucím práce a odpovědným osobám, kterým končí platnost školení v období od 9.3.2020 do 31.12.2020, bude automaticky prodloužena jeho platnost o 1 rok, tj. na stejné datum do roku 2021.
Zároveň vás tímto vyzýváme k pečlivému zvážení nutnosti školení nových vedoucích práce a odpovědných osob (včetně těch, kterým skončila platnost školení před 9. 3. 2020) v případech, kdy jste schopni činnosti vykonávané na našich provozovnách vykrýt stávajícími, již proškolenými, zaměstnanci.

V případech, kdy školení nového vedoucího práce a odpovědné osoby je z provozních hledisek nezbytné, pak bude zajištěno stávajícím způsobem.

Přizpůsobte organizaci práce na provozovnách ČEZ KE/EVD takovým způsobem, abyste ji byli schopni vykonávat v největší možné míře pomocí stávajících, již vyškolených vedoucích práce.

Uplatněte stejná opatření ve vašich firmách i u vašich subdodavatelů.

Úplná informace je na webových stránkách školení dodavatelů.

 

stěhujeme se

Vážení zákazníci,

 

institut Ombudsmana ČEZ od 1. července 2020 změní své pracoviště. Nově nás od uvedeného data najdete na adrese Jemnická 1138/1, 140 00 Praha 4.

 

Věřím, že i v nových prostorách Vám já a můj tým budeme k dispozici k Vaší plné spokojenosti.

 

S úctou

 

Josef Sedlák
Ombudsman ČEZ