Zpět

Údržba a opravy elektromotorů vysokonapěťových a nízkonapěťových

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. od svého vzniku k 1.4.1994 zajišťuje na základě smluvních ujednání plánovanou a nahodilou údržbu vn motorů (6kV) pro JE Dukovany.

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. od svého vzniku k 1.4.1994 zajišťuje  na základě smluvních ujednání plánovanou a nahodilou údržbu vn motorů (6kV) pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Skupina pracovníků zajišťující tyto činnosti je vytvořena z pracovníků se zkušenostmi s opravami vysokonapěťových motorů ( 6kV) z období  výstavby a uvádění do provozu Jaderné elektrárny Dukovany.

Jedná se o zejména o elektromotory následujících výrobců:

Výrobce Popis
ČKD Praha  typová řada 2V  o výkonu 170 až 4800 kW  při napětí 6kV pro pohon kompresorů, čerpadel chladicí a napájecí vody sekundárního okruhu JE.
Siemens (MEZ) Drásov typová řada 1N,2N,1Y  o výkonu 200 až 500kW při napětí 6kV pro pohon kompresorů, kondenzátních čerpadel a čerpadel požární vody sekundárního okruhu JE.
SSSR     typ AVC 1600-1500 U5 o výkonu1600kW při napětí 6kV pro pohon hlavních cirkulačních čerpadel primárního okruhu JE.   

V rámci údržby jsou na těchto elektromotorech prováděny následující činnosti:

  • kontroly stavu vinutí, případné jeho překlínování a oprava izolačního nátěru.

  • kontrola  opotřebení ložisek, jejich výměna, výměna tukové popř. olejové náplně ložisek.

  • osení - vyrovnání spojek soustrojí elektromotor- čerpadlo pomocí laserového přístroje OPTALIGN včetně vystavení protokolu.

  • revize, opravy a těsnostní zkoušky vodních chladičů elektromotorů (vybavených vodními chladiči).


Veškeré opravy jsou prováděny dle zpracovaných „Pracovních postupů opravy“ ověřených dlouholetou zkušeností pracovníků naší firmy. Po každé provedené opravě je vystaven protokol o provedené opravě.

Příklady činností při opravách vn motorů 6 kV