Zpět

Údržba a opravy jaderných reaktorů

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. od svého vzniku k 1.4.1994 zajišťuje na základě smluvních ujednání plánovanou a nahodilou údržbu reaktorů VVER 213 - 440 MW pro JE Dukovany.

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. od svého vzniku k 1.4.1994 zajišťuje  na základě smluvních ujednání plánovanou a nahodilou údržbu reaktorů VVER 213 - 440 MW pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Skupina pracovníků zajišťující tyto činnosti je vytvořena z pracovníků se zkušenostmi z období  uvádění do provozu Jaderné elektrárny Dukovany.

Své zkušenosti pracovníci čerpají i z doby, kdy většina pracovníků ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r. o. byla zaměstnanci údržby Jaderné elektrárny Dukovany a podíleli se na zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu nejen reaktorů VVER 213 - 440 MW včetně příslušenství, ale i cele jaderné elektrárny.

Příklad činností při opravách reaktorů VVER 213 - 440MW na JE Dukovany

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. se od roku 1997 soustavně připravuje na provádění údržby na reaktorech 1000MW na obou blocích  Jaderné elektrárny Temelín.

Cílem společnosti na JE Temelín je vybudování technické základny pro zabezpečování údržby s rozsahem činností srovnatelným na JE Dukovany

V rámci přípravy a zácviku byla uzavřena dohoda  se společností ŠKODA JS a.s. o zácviku pracovníků v rámci dostavby a uvádění do provozu I. HVB na JE Temelín.

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. dále v rámci přípravy a plnění jednotlivých požadavků ze strany provozovatele - JE Temelín spolupracuje s Jadernou elektrárnou Rovenská - Ukrajina.:

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. má v současné době s JE Temelín uzavřenu Smlouvu o dílo na provádění plánované a nahodilé údržbyreaktorů VVER 1000 MW.


Opatření koronavirus

V souvislosti s přijímanými preventivními opatřeními pro snížení rizik nákazy koronavirem přistupuje ČEZ, a. s., k omezování setkávání větších skupin osob. Opatření se týká také organizace školení vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD. Z toho důvodu přistupujeme k mimořádnému operativnímu prodloužení platnosti kvalifikace vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD o jeden rok.

Vedoucím práce a odpovědným osobám, kterým končí platnost školení v období od 9.3.2020 do 31.12.2020, bude automaticky prodloužena jeho platnost o 1 rok, tj. na stejné datum do roku 2021.
Zároveň vás tímto vyzýváme k pečlivému zvážení nutnosti školení nových vedoucích práce a odpovědných osob (včetně těch, kterým skončila platnost školení před 9. 3. 2020) v případech, kdy jste schopni činnosti vykonávané na našich provozovnách vykrýt stávajícími, již proškolenými, zaměstnanci.

V případech, kdy školení nového vedoucího práce a odpovědné osoby je z provozních hledisek nezbytné, pak bude zajištěno stávajícím způsobem.

Přizpůsobte organizaci práce na provozovnách ČEZ KE/EVD takovým způsobem, abyste ji byli schopni vykonávat v největší možné míře pomocí stávajících, již vyškolených vedoucích práce.

Uplatněte stejná opatření ve vašich firmách i u vašich subdodavatelů.

Úplná informace je na webových stránkách školení dodavatelů.

 

Aktuální informace v souvislosti s vládní nařízením

VŠECHNA ZÁKAZNICKÁ CENTRA ČEZ PRODEJ JSOU OPĚT OTEVŘENA.

Tip: Sjednejte si on-line čas vaší schůzky. Rezervaci najdete v detailu Zákaznického centra.

INFORMACE O OTEVŘENOSTI SMLUVNÍCH PARTNERŮ ČEZ PRODEJ NAJDETE VŽDY V DETAILU KONKRÉTNÍ POBOČKY.

V rámci vzájemné ochrany při návštěvě pobočky vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

Mějte zakrytá
ústa a nos

Při čekání dodržujte odstup 2 metry

Při kýchání a kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo paží

Vyřešte své požadavky jednoduše on-line

ČEZ ON-LINE

Nebo na této stránce

Zákaznická linka ČEZ Prodej

Pro požadavky na produkty a služby

800 810 820

Denně od 7 do 20 hodin

Kontaktní linka ČEZ Distribuce

Pro poruchy a technické požadavky

800 850 860

Nonstop

stěhujeme se

Vážení zákazníci,

 

institut Ombudsmana ČEZ od 1. července 2020 změní své pracoviště. Nově nás od uvedeného data najdete na adrese Jemnická 1138/1, 140 00 Praha 4.

 

Věřím, že i v nových prostorách Vám já a můj tým budeme k dispozici k Vaší plné spokojenosti.

 

S úctou

 

Josef Sedlák
Ombudsman ČEZ