Zpět

Údržba a opravy parních turbín a turbogenerátorů

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. od svého vzniku k 1.4.1994 zajišťuje na základě smluvních ujednání plánovanou a nahodilou údržbu turbín a generátorů 220 MW pro JEDukovany.

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. od svého vzniku k 1.4.1994 zajišťuje na základě smluvních ujednání plánovanou a nahodilou údržbu turbín a generátorů 220 MW pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Skupina pracovníků zajišťující tyto činnosti je vytvořena z pracovníků se zkušenostmi s opravami turbín z klasických - tepelných elektráren i z období  výstavby a uvádění do provozu Jaderné elektrárny Dukovany.

Své zkušenosti pracovníci čerpají i z doby, kdy většina pracovníků ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r .o. byla zaměstnanci údržby Jaderné elektrárny Dukovany a podílela se na zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu nejen turbín 220 MW včetně příslušenství, ale i dalšího zařízení jaderné elektrárny.

Rozsah činností při opravách turbín 220MW na JE Dukovany

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. v rámci svého základního programu "údržba jaderných elektráren" nabízí  Jaderné elektrárně Temelín srovnatelné služby jako  JE Dukovany, včetně vybudování  základny na JE Temelín.

V současné době (roky 2002 a 2003) spolupracuje  s hlavním dodavatelem na JE Temelín - se společností  ŠKODA PRAHA a.s. - a zajišťoval pro ČEZ, a.s. jako provozovatele JE Temelín následující činnosti při opravách turbín:

 • demontáž, vyrovnání, zpětnou montáž průtočných částí

 • opravy příslušenství turbín

 • opravy příslušenství turbonapaječek (TBN)

 • opravy olejového systému turbín

 • montáž natáčecího zařízení

 

Rozsah činností při opravách turbín 220MW na JE Temelín

Rozsah činností při opravách generátorů 220MW na JE Dukovany

 

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. v rámci svého základního programu "údržba jaderných elektráren" nabízí Jaderné elektrárně Temelín srovnatelné služby jako JE Dukovany, včetně vybudování základny na JE Temelín.

V současné době (roky 2002 a 2005) spolupracuje  s hlavním dodavatelem na JE Temelín - se společností  ŠKODA PRAHA a.s. - a zajišťoval pro ČEZ, a.s. jako provozovatele JE Temelín následující činnosti při opravách generátorů:

Činnosti zabezpečované v rámci GO a GOR na  I. a II. bloku na JE Temelín:

Generátor

 • Plánovaná demontáž rotoru generátoru a sběrného ústrojí pro kontrolu vinutí rotorů

     ve výrobním závodě

 • Kontrola ložisek po roce provozu

 • Kontrola těsnících kruhů po roce provozu

 • Montáž rotorů po provedených zkouškách ve výrobním závodě.

 • Montáž a seřízení ložisek a těsnících kruhů

 • Kompletace zařízení

 • Provedení kontrol souososti ve spojce  G – NT3 (generátor - nízkotlaký díl turbíny)


Budící souprava

 • Celková demontáž s vyjmutím rotoru

 • Příprava ložisek na opravu ve výrobním závodě

 • Kompletace zařízení

 • Osení budící soupravy ke generátoru


Pomocné hospodářství

 • Demontáž a vyčištění chladičů těsnícího oleje

 • Vyčištění filtrů těsnícího oleje

 • Odstranění netěsností dle požadavků provozovatele

(příruby armatur,ventily impulsních potrubí a repase netěsných armatur )

Pří těchto činnostech ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. využíval zkušenosti pracovníků z uvádění do provozu jednotlivých zařízení Jaderné elektrárny Dukovany.


Opatření koronavirus

V souvislosti s přijímanými preventivními opatřeními pro snížení rizik nákazy koronavirem přistupuje ČEZ, a. s., k omezování setkávání větších skupin osob. Opatření se týká také organizace školení vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD. Z toho důvodu přistupujeme k mimořádnému operativnímu prodloužení platnosti kvalifikace vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD o jeden rok.

Vedoucím práce a odpovědným osobám, kterým končí platnost školení v období od 9.3.2020 do 31.12.2020, bude automaticky prodloužena jeho platnost o 1 rok, tj. na stejné datum do roku 2021.
Zároveň vás tímto vyzýváme k pečlivému zvážení nutnosti školení nových vedoucích práce a odpovědných osob (včetně těch, kterým skončila platnost školení před 9. 3. 2020) v případech, kdy jste schopni činnosti vykonávané na našich provozovnách vykrýt stávajícími, již proškolenými, zaměstnanci.

V případech, kdy školení nového vedoucího práce a odpovědné osoby je z provozních hledisek nezbytné, pak bude zajištěno stávajícím způsobem.

Přizpůsobte organizaci práce na provozovnách ČEZ KE/EVD takovým způsobem, abyste ji byli schopni vykonávat v největší možné míře pomocí stávajících, již vyškolených vedoucích práce.

Uplatněte stejná opatření ve vašich firmách i u vašich subdodavatelů.

Úplná informace je na webových stránkách školení dodavatelů.

 

Omlouváme se, ale v návaznosti na vládní nařízení jsme do odvolání přerušili provoz všech našich zákaznických center a kontaktních míst.

Uděláme vše pro to, abychom i v této složité situaci pro Vás zajistili co nejdostupnější zákaznický servis. Své požadavky můžete vyřídit ve webové aplikaci ČEZ ON-LINE, na stránce pro on-line požadavky nebo na naší Zákaznické lince 800 810 820.

Vyřešte své požadavky jednoduše on-line

ČEZ ON-LINE

Nebo na této stránce

Zákaznická linka ČEZ prodej

Pro požadavky na produkty a služby

800 810 820

Denně od 7 do 20 hodin

Kontaktní linka ČEZ Distribuce

Pro poruchy a technické požadavky

800 850 860

Nonstop