Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 


Podpora Plyn Cena plynu

Aktuální otázky k cenám plynu

*Více informací najdete přímo v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu pro aktuální rok.

Co je to poplatek za služby operátora trhu (OTE)?

Operátor trhu organizujekrátkodobý trhh s plynem, sleduje množství skladovaného plynu v podzemních zásobnících plynu, zpracovává statistiky týkající se vývozu a dovozu plynu ze zahraničí a také statistiky zákazníků.

Jak vysoká je cena za distribuci?

Cena za distribuci (distribuce plynu) je stanovena cenovými rozhodnutími ERÚ. Ceny distribuce jsou pro jednotlivá distribuční území uvedena v námi zveřejňovaných cenících.

Kdo stanovuje cenu plynu?

Cena plynu na liberalizovaném trhu má více složek. První z nich, cenu za distribuci plynu, stanovuje ERÚ cenovými rozhodnutími na základě podkladů předložených provozovateli distribučních soustav. ERÚ stanovuje cenu za distribuci plynu na základě pravidel určených energetickou legislativou. ERÚ také stanovuje cenu systémových služeb a cenu za činnosti Operátora trhu. Tyto ceny jsou také regulované.
Naopak, obchodní složku ceny dodávky plynu stanovuje každý obchodník sám a je předmětem obchodní soutěže."

 

Je to způsobené tím, jak se vyvíjí cena komodity na burze, kde ji jako všichni ostatní dodavatelé pro naše zákazníky nakupujeme.

Na konci fixace produktu pokračuje Vaše smlouva s námi navazujícím produktem, který je ve Vaši smlouvě uvedený. Zákazníky o změnách, které nastanou po konci fixace s dostatečným předstihem informujeme. Proto nám vždy posktytněte akutální kontaktní údaje.

Smlova se nezmění. O případné úpravě cen zákazníky vždy informujeme minimálně 30 dnů před účinností nových ceníků v souladu s platnou legislativou formou e-mailu nebo dopisu na kontaktní adresu, kterou má zákazník uvedenou pro komunikaci s ČEZ. Proto nám vždy posktytněte akutální kontaktní údaje.

O případné úpravě cen zákazníky vždy informujeme minimálně 30 dnů před účinností nových ceníků v souladu s platnou legislativou formou e-mailu nebo dopisu na kontaktní adresu, kterou má zákazník uvedenou pro komunikaci s ČEZ. Proto nám vždy posktytněte akutální kontaktní údaje.

V žádném případě, dohodnuté podmínky u nás platí.

Úplný přehled našich ceníků najdete na www.cez.cz/ceniky.

Potřebovali jste něco jiného?


Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more