Chtěl/a bych změnit distribuční sazbu u elektřiny

Potřebujete změnit distribuční sazbu? Budete instalovat akumulační ohřívač vody nebo chcete zcela změnit charakter odběru jako např. instalovat elektrické vytápění? Přečtěte si, co je pro to potřeba udělat.

Tip pro vás
Pochybujete-li, zda máte zvolenu optimální kombinaci produktu a distribuční sazby?  Obraťte se na naši Zákaznickou linku ČEZ Prodej na čísle 800 810 820.

Pro změnu distribuční sazby nebo změnu rezervovaného příkonu použijte formulář Žádost o změnu distribuční sazby/změnu rezervovaného příkonu.

Vyplněný a podepsaný dokument můžete doručit vybraným způsobem:

V případě, že k vámi podané žádosti bude zapotřebí uzavření nové smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy, budeme vás kontaktovat pro domluvení dalších úkonů spojených s touto změnou.

Pokud si v jakémkoliv kroku nebudete vědět rady, kontaktujte naši Zákaznickou linku ČEZ Prodej 800 810 820 nebo navštivte naše kontaktní místo.