Chtěl/a bych zvýšit odběr elektřiny (mám nový spotřebič)

Pokud se chystáte pořídit náročnější spotřebič, jako je například přímotopné vytápění, varná deska nebo výkonná klimatizace, přečtěte si předem, jak v takovém případě postupovat.

Tip pro vás
Pochybujete-li, zda máte zvolenu optimální kombinaci produktu a distribuční sazby, správnost zvolené kombinace obraťte se na naši Zákaznickou linku na čísle 800 810 820.

Ověřte si, zda používáte vhodný hlavní jistič

Hodnota hlavního jističe (udává se v ampérech) by měla odpovídat používaným spotřebičům a jejich příkonu.

Zkontrolovat jistič se vyplatí hlavně při pořízení nového, energeticky náročnějšího spotřebiče. Správnou velikost hl. jističe si můžete vypočítat zde.

Potřebujete navýšit hodnotu hlavního jističe nebo připojujete spotřebič s vyšším příkonem než 3,5 kW, tak správný postup naleznete zde.

V případě, že budete zvyšovat hodnotu vašeho hlavního jističe, zde si můžete vypočítat podíl žadatele na nákladech na zajištění příkonu.

Vyberte si vhodný produkt a distribuční sazbu

Výběr produktu a distribuční sazby závisí především na způsobu použití elektřiny ve vaší domácnosti. V naší nabídce najdete produkty pro domácnosti vybavené běžnými spotřebiči, ale i nabídku pro ty, kdo chtějí elektřinou ohřívat vodu nebo vytápět. V takovém případě je elektřina po určitou část dne zpoplatněna nižší cenou – tzv. nízký tarif.

U některých produktů si můžete vybrat mezi dvěma příslušejícími distribučními sazbami. Jednotarifní sazby (např. D02d, C02d) jsou výhodnější při nižší spotřebě, dvoutarifní sazby jsou naopak výhodnější při spotřebě vyšší.

Změna distribuční sazby nebo rezervovaného příkonu

Pro změnu distribuční sazby nebo změnu rezervovaného příkonu použijte formulář Žádost o změnu distribuční sazby/změnu rezervovaného příkonu.

Vyplněný a podepsaný dokument můžete doručit vybraným způsobem:

V případě, že k vámi podané žádosti bude zapotřebí uzavření nové smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy, budeme vás kontaktovat pro domluvení dalších úkonů spojených s touto změnou.

Pokud si v jakémkoliv kroku nebudete vědět rady, kontaktujte naši Zákaznickou linku ČEZ Prodej 800 810 820 nebo navštivte naše kontaktní místo.