Výpočet finančního podílu na požadovaném příkonu | Skupina ČEZ

Výpočet podílu žadatele na nákladech na zajištění příkonu dle vyhlášky 51/2006 Sb.

Výpočet podílu žadatele na zajištění příkonu dle vyhlášky 51/2006 Sb.

Zadejte následující údaje
Místo připojení k napěťové hladině distribuční soustavy nízkého napětí (NN).