Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 


Podpora Technologie Jak aktivovat e-identitu a získat AIS kód?

Jak aktivovat identitu a získat AIS kód?

Registrace žádostí o dotaci v programu Nová zelená úsporám probíhá přes systém AIS (systém spravovaný Státním fondem životního prostředí ČR a Ministerstvem životního prostředí).

V tomto systému je nutné založit si uživatelský účet a při registraci bude potřeba prokázat vaši identitu pomocí elektronické identity neboli identity. I přesto, že dotaci budeme následně vyřizovat za vás, vaše registrace je nezbytná.

Celkově vás čekají tři kroky:

  • Založení a aktivace identity občana
  • Založení účtu v systému AIS a registrace do programu Nová zelená úsporám
  • Přihlášení do účtu a zplnomocnění ČEZ Prodej k vyřízení dotace (přepošlete nám kód, který si vygenerujete)

Po splnění těchto kroků budeme moci pokračovat ve vyřizování za vás. Každý krok najdete podrobněji popsaný v návodech na zřízení a aktivaci účtu v AIS pomocí:

  • Bank iD - nejjednodušší cesta, jak zřídit elektronickou identitu
  • Identity občana - je nutné ověřit totožnost na CzechPointu

TIP: V případě, že vlastníte bankovní účet podporující bankovní identitu, doporučujeme zvolit cestu pomocí Bank iD.

 

Potřebovali jste něco jiného?


FAQ regarding general meeting
Find more