Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 


Podpora Technologie Jak pečovat o tepelné čerpadlo?

Jak pečovat o tepelné čerpadlo?

CO MŮŽETE ŘEŠIT SAMI? 

Na začátku topné sezóny věnujte zvýšenou pozornost lamelám výparníku, zejména jejich čistotě. Po delší době stání a provozu mohou být zaneseny nečistotami, prachem, spadaným listím a podobně. Pro čištění lamel se používají speciální kartáčky. 

Údržba v zimě spočívá v kontrole odtoku vody při odtávání. Pokud se někde nahromadí led, je potřeba jej vhodným a dostupným způsobem odstranit. V tomto případě je samozřejmě nutné čerpadlo vypnout.

KDY JE LEPŠÍ SPOLEHNOUT SE NA PROFESIONÁLY?

 

  • V systému je řada mechanických prvků a dalších rotačních komponent, dochází k rozdílům tlaku v soustavě. Profesionální společnost vždy tyto prvky zkontroluje a seřídí, zároveň zkontroluje nastavení a případně znovu zaškolí uživatele.

 

  • Zásah specialisty je samozřejmě nutný v případě poruchy elektroinstalace nebo chladivového okruhu, ale tím se nijak zásadně neliší od údržby jiných zdrojů tepla.


Pravidelnou údržbu se rozhodně nevyplatí podceňovat, díky ní je systém provozován správně a životnost čerpadla tak prodloužíte i o několik let.

Potřebovali jste něco jiného?


FAQ regarding general meeting
Find more