Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 


Podpora Technologie Jak přesně funguje Elektřina pro soláry a co s ní získám?

Jak přesně funguje Elektřina pro soláry a co s ní získám?

Díky Elektřině pro soláry zužitkujete i tu energii ze své fotovoltaiky, kterou nestihnete spotřebovat nebo nemůžete uložit do domácí baterie. Takové energii u nás říkáme přetok. Bez Elektřiny pro soláry tyto přetoky posíláte do distribuční sítě zadarmo, a to je škoda.

Pomyslná vzdálená baterie funguje na principu výkupu. To znamená, že přebytečná energie od vás putuje do sítě, a my vám o ni ve vyúčtování snížíme částku za elektřinu, kterou ze sítě zase spotřebujete, když vám vlastní výroba nestačí. Za přetoky počítáme stejnou částku (obchodní část ceny), za kterou elektřinu odebíráte. Distribuční a ostatní poplatky, jako např. daň, za elektřinu odebranou ze sítě z vyúčtování odečíst bohužel nemůžeme.

Aktuální ceník Elektřiny pro soláry najdete tady.

Může se stát, že do sítě pošlete víc elektřiny, než z ní odeberete. V takovém případě vyúčtování nepůjde do mínusu, nevznikne tím přeplatek. Námi vykoupené množství vaší elektřiny může být vždy jen do výše vaší roční spotřeby ze sítě. V novém zúčtovacím období se stav vynuluje.


Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more