Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 


Podpora Technologie Terminologie tepelných čerpadel

Terminologie tepelných čerpadel

  •  TČ – tepelné čerpadlo
  • COP – účinnost TČ (COP 3,0 znamená, že TČ z jedné spálené kWh vyrobí 3,0 kWh)
  • SCOP – sezonní účinnost TČ (SCOP 3,0 znamená, že TČ z jedné spálené kWh vyrobilo v ročním průměru 3,0 kWh)
  • Invertor – technologie řídící plynule otáčky kompresoru a tím i výkon TČ
  • TZ – tepelná ztráta objektu (energie vyřazovaná objektem při určité vnitřní a venkovní teplotě)
  • Bivalentní bod – venkovní teplota, kdy se TZ objektu vyrovná výkonu TČ (ideálně by měl být mezi −10 a −18 °C)

Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more