Zpět

Aktuální otázky k cenám

Ceny stávajícím zákazníkům nyní neměníme. Smlouvy a podmínky, včetně fixací, zůstávají stejné. ČEZ jako jediný dodavatel loni snížil ceny a výhodné ceníky na dobu neurčitou pro své zákazníky drží na těchto úrovních. Podobně i ceníky pro zákazníky, kteří se teď refixují, zůstávají na dosavadní úrovni. Důvodem je naše dobrá strategie nákupu. Na rozdíl od některých konkurentů nakupujeme elektřinu postupně, a tak nemusíme promítat nárůsty do cen okamžitě. Problémem samozřejmě je, že ceny elektřiny na burzách jsou na extrémních úrovních a vysoko se drží už velmi dlouho.

Na call centrum ČEZ a na naše pobočky přichází mnoho nových zájemců o energie, kterým jiní nespolehliví dodavatelé nenakoupili dost elektřiny a teď jim tito dodavatelé vypovídají smlouvy.

Více viz ERÚ - ERÚ prošetřuje dodavatele energií kvůli podezřelému ukončování fixací cen a předčasnému vypovídání smluv - Detail článku (eru.cz). I o tyto zákazníky se chceme postarat a zajistit jim stabilní a transparentní ceny. Elektřinu jsme však těmto nově příchozím zákazníkům, o kterých jsme nevěděli, bohužel nemohli nakoupit s předstihem. Teď jim musíme elektřinu zajistit na trhu, a tak jsme připravili nové produkty. Cenu novým zákazníkům garantujeme až na 3 roky.

Zákazníkům, kterým nyní končí fixace, teď refixujeme dle aktuálních ceníků. Fixované ceny garantujeme až na tři roky dopředu. Dohodnuté podmínky u nás platí. Během fixace podmínky v žádném případě neměníme, na rozdíl od některé konkurence.

Ceny stávajícím zákazníkům nyní neměníme – ani u smluv na dobu neurčitou.

ČEZ jako jediný dodavatel loni snížil plošně, u všech produktů a po celé ČR ceny a tyto ceníky na dobu neurčitou pro naše zákazníky držíme na původní úrovni. Důvodem je naše dobrá strategie nákupu. Na rozdíl od některých jiných dodavatelů nakupujeme elektřinu postupně, a tak nemusíme promítat nárůsty do cen okamžitě. Problémem samozřejmě je, že ceny elektřiny na burzách jsou na extrémních úrovních a vysoko se drží už velmi dlouho. I my tak budeme muset nakonec tyto vysoké nákupní ceny do ceníků promítnout, ale na naše zákazníky díky naší dobré strategii nákupu v žádném případě nepřeneseme plné dopady současného růstu cen.

O případné úpravě cen vždy zákazníky informujeme minimálně 30 dnů před účinností nových ceníků v souladu s platnou legislativou formou e-mailu nebo dopisu na kontaktní adresu, kterou má zákazník uvedenou pro komunikaci s ČEZ.

Ceny stávajícím zákazníkům nyní neměníme. Smlouvy a podmínky, včetně fixací, zůstávají stejné.

Na rozdíl od některých jiných dodavatelů nakupujeme elektřinu postupně, a tak nemusíme promítat nárůsty do cen okamžitě. Problémem samozřejmě je, že ceny elektřiny na burzách jsou na extrémních úrovních a vysoko se drží už velmi dlouho. I my tak budeme muset nakonec tyto vysoké nákupní ceny do ceníků promítnout. Přesný dopad bude znám až po dokončení nákupu elektřiny na příští rok, ale na naše zákazníky díky naší dobré strategii nákupu v žádném případě nepřeneseme plné dopady současného růstu cen.

O případném úpravě cen vždy zákazníky informujeme minimálně 30 dnů před účinností nových ceníků v souladu s platnou legislativou formou e-mailu nebo dopisu na kontaktní adresu, kterou má zákazník uvedenou pro komunikaci s ČEZ.

Stávající zákazník je každý, kdo s námi má na své odběrné místo již uzavřenou smlouvu.

Na každé další odběrné místo elektřiny nebo plynu musíme nově nakoupit, a proto je to pro nás nový zákazník.

Pomohly Vám uvedené informace?


V rámci vzájemné ochrany při návštěvě pobočky vás prosíme o dodržování následujících pravidel

Mějte zakrytá
ústa a nos
respirátorem nebo
nanorouškou

Při čekání dodržujte odstup 2 metry

Při kýchání a kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo paží

Upozornění

Zákaznická centra jsou pro vás otevřená. Vyřešíte na nich i požadavky týkající se distributorů energií. V seznamu poboček je poznáte podle názvu „Zákaznické centrum“ nebo „Kontaktní místo“.

Vybrané požadavky můžete řešit online. Z pohodlí svého domova vyřídíte například nahlášení samoodečtu, změnu záloh, adresy nebo způsobu platby, vrácení přeplatku a mnoho dalších věcí spojených s vaší smlouvou.


Více informací

Pro informace o síti pokračujte zde
Pro informace o službách internetu od ČEZ pokračujte zde

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE pro zákazníky končících dodavatelů elektřiny

Nemusíte se bát o dodávky elektřiny. Pokud má váš dodavatel problémy, postaráme se o vás bez toho, aniž byste museli kontaktovat naše call centra nebo pobočky. ČEZ je součástí záchranné sítě vytvořené právě pro případ selhání dodavatelů energií. Jsme připraveni plnit roli dodavatele poslední instance. Všichni naši pracovníci proto nyní dělají maximum, abychom vám zajistili dodávky elektřiny. Prosím, nevolejte nám. Spojíme se s vámi sami.

ČEZ je na úkol dodavatele poslední instance dobře připraven. Jsme stabilní a zodpovědná společnost. Naši zákazníci ani zákazníci přicházející od jiných konkurenčních společností se nemusejí obávat, že se ocitnou bez dodávek elektřiny.

Jsme s vámi.

Skupina ČEZ

Více informací