Zpět

Aktuální otázky k cenám

Na rozdíl od některých konkurentů nakupujeme elektřinu postupně, a tak nemusíme promítat nárůsty do cen okamžitě. Problémem samozřejmě je, že ceny elektřiny na burzách jsou na extrémních úrovních a vysoko se drží už velmi dlouho.

Na call centrum ČEZ a na naše pobočky přichází mnoho nových zájemců o energie, kterým jiní nespolehliví dodavatelé nenakoupili dost elektřiny a teď jim tito dodavatelé vypovídají smlouvy.

Více viz ERÚ - ERÚ prošetřuje dodavatele energií kvůli podezřelému ukončování fixací cen a předčasnému vypovídání smluv - Detail článku (eru.cz). I o tyto zákazníky se chceme postarat a zajistit jim stabilní a transparentní ceny. Elektřinu jsme však těmto nově příchozím zákazníkům, o kterých jsme nevěděli, bohužel nemohli nakoupit s předstihem. Teď jim musíme elektřinu zajistit na trhu, a tak jsme připravili nové produkty. Cenu novým zákazníkům garantujeme až na 3 roky.

Zákazníkům, kterým nyní končí fixace, teď refixujeme dle aktuálních ceníků. Fixované ceny garantujeme až na tři roky dopředu. Dohodnuté podmínky u nás platí. Během fixace podmínky v žádném případě neměníme, na rozdíl od některé konkurence.

Na rozdíl od některých jiných dodavatelů nakupujeme elektřinu postupně, a tak nemusíme promítat nárůsty do cen okamžitě. Problémem samozřejmě je, že ceny elektřiny na burzách jsou na extrémních úrovních a vysoko se drží už velmi dlouho. I my tak budeme muset nakonec tyto vysoké nákupní ceny do ceníků promítnout, ale na naše zákazníky díky naší dobré strategii nákupu v žádném případě nepřeneseme plné dopady současného růstu cen.

O případné úpravě cen vždy zákazníky informujeme minimálně 30 dnů před účinností nových ceníků v souladu s platnou legislativou formou e-mailu nebo dopisu na kontaktní adresu, kterou má zákazník uvedenou pro komunikaci s ČEZ.

Smlouvy a podmínky, včetně fixací, zůstávají stejné.

Na rozdíl od některých jiných dodavatelů nakupujeme elektřinu postupně, a tak nemusíme promítat nárůsty do cen okamžitě. Problémem samozřejmě je, že ceny elektřiny na burzách jsou na extrémních úrovních a vysoko se drží už velmi dlouho. I my tak budeme muset nakonec tyto vysoké nákupní ceny do ceníků promítnout.

O případném úpravě cen vždy zákazníky informujeme minimálně 30 dnů před účinností nových ceníků v souladu s platnou legislativou formou e-mailu nebo dopisu na kontaktní adresu, kterou má zákazník uvedenou pro komunikaci s ČEZ.

Stávající zákazník je každý, kdo s námi má na své odběrné místo již uzavřenou smlouvu.

Na každé další odběrné místo elektřiny nebo plynu musíme nově nakoupit, a proto je to pro nás nový zákazník.

Pomohly Vám uvedené informace?