Zpět

Chci dostávat faktury elektronicky

Chcete dostávat faktury elektronickou formou, šetřit přírodu a zároveň váš tolik drahocenný čas? Prostřednictvím různých služeb elektronické fakturace vyřešíte všechny záležitosti týkající se fakturace snadno, komfortně a rychle přímo ze svého počítače.

Nastavení elektronické fakturace

Aktivujte si elektronickou fakturaci v ČEZ ON-LINE.

Komu je služba elektronické fakturace @FAKTURA 24 určena

Služba @FAKTURA 24 je určena podnikatelům a firmám. Umožňuje doručení faktur v elektronické podobě, a to přímo do účetního nebo ERP systému společnosti.

Služba @FAKTURA 24 nabízí řešení elektronické výměny faktur založené na konsolidačním principu. Konsolidační platforma umožňuje přijímání a odesílání faktur ve vlastním datovém formátu prostřednictvím jediného rozhraní na všechny obchodní partnery a není tak nutné pořizovat samostatný software ani se přizpůsobovat specifi ckým datovým formátům. Stačí jen přímo připojit fi remní účetní nebo fakturační systém nebo se přihlásit na internetový portál služby @FAKTURA 24, ze kterého je možné si stáhnout faktury v datové i grafické podobě. Odběratelé energií mohou přijímat v elektronické podobě i technické údaje o spotřebě energie.

Výhody služby

  • radikální úspora nákladů a snížení pracnosti
  • doručení faktur za elektřinu přímo do účetního nebo ERP systému
  • vysoké zabezpečení a nulové riziko chyb při přepisování faktur
  • možnost analýzy dat a optimalizace spotřeby elektřiny
  • úspora nákladů na archivaci (žádné papírové doklady)
  • zjednodušení, zpřehlednění a zrychlení procesu zpracovávání faktur
  • jistota a rychlost doručení
  • pokud je ve firmě používán elektronický proces schvalování či elektronická archivace, odpadá skenování faktur v papírové podobě
  • snadná dostupnost dokladů - data uložena na serveru, možnost přístupu přes VPN odkudkoliv

Faktura přímo ve vašem internetovém bankovnictví

Služba e-faktura je určena zákazníkům z řad domácností a maloodběratelů podnikatelů, kteří jsou klienty České spořitelny a pro obsluhu svého bankovního účtu využívají internetové bankovnictví SERVIS 24. Tam můžete také dostávat faktury elektronicky ve formátu PDF a můžete si nastavit také upozornění na došlou fakturu prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

Aktivaci a deaktivaci této služby provádí sám zákazník přímo v internetovém bankovnictví SERVIS 24. Faktury za elektřinu budete dostávat přímo do internetového bankovnictví.

Službu e-faktura můžete využít i v případě, že úhradu elektřiny provádíte prostřednictvím inkasa, platbami SIPO nebo převodním příkazem.

Máte nějaké dotazy ke službě e-faktura? Podívejte se na nejčastější otázky a odpovědi .

Další informace a návod k aktivaci a použití služby naleznete na internetových stránkách České spořitelny.

Služba Elektronická faktura – formát PDF

Elektronická faktura ve formátu PDF je jedna z forem Elektronické fakturace a umožňuje on-line prohlížení a stahování faktur za dodávané energie a to ve formátu *.pdf z prostředí aplikace ČEZ ON-LINE.

Po vystavení faktury za dodávanou komoditu vám zašleme e-mailovou zprávu, ve které vás budeme informovat o uložení této elektronické faktury v prostředí aplikace ČEZ ON-LINE. Následně máte možnost si fakturu kdykoliv prohlížet, stáhnout do svého počítače a popřípadě vytisknout. Stahovaný soubor s fakturou obsahuje elektronický podpis, který vám garantuje, že nedošlo k žádným změnám souboru mezi jeho vystavením a jeho následném stažením do vašeho počítače. Takto vystavený dokument je platným daňovým dokladem. Faktura v papírové podobě není zasílána.

Službu Elektronická faktura není možné využívat současně se zasíláním faktury v papírové podobě běžnou poštou.

Služba Fakturační datový soubor – formát CSV

Datový soubor ve formátu CSV je další z forem elektronické fakturace a umožňuje zpracování faktur v účetním systému vaší firmy, čímž radikálně snižuje nároky na administrativu spojenou se zpracováním došlých faktur.

Díky této službě si v prostředí ČEZ ON-LINE jednoduše vygenerujete datový soubor ve formátu CSV s fakturačními daty všech vašich odběrných míst. Datový soubor ve formátu CSV je možné snadno importovat do většiny účetních programů. Zařazení faktury do vašeho účetnictví je tak rychlejší a bez rizika chyb.

Pro využívání služby Fakturační datový soubor není nutná instalace žádných programů, stačí pouze přizpůsobení vašeho účetního softwaru a registrace do aplikace ČEZ ON-LINE.

Faktury jsou vám zasílány v papírové formě. Obdržení papírové faktury pro vás znamená, že máte již také možnost si ve ČOL vygenerovat datový soubor ve formátu CSV.

Doporučujeme Vám však službu Fakturační datový soubor zkombinovat se službou Elektronická faktura ve formtu PDF. Pak budete mít faktury k dispozici v elektronické podobě ve formátu PDF, a papírové faktury Vám nebudeme zasílat.

Soubor ve formátu CSV lze generovat pro všechny faktury zobrazené v ČEZ ON-LINE i zpětně a opakovaně. Můžete si tak v každém souboru vytvořit i jiný výběr odběrných míst a jiné období sledování.

Služba Měsíční elektronická fakturace

Jako další možnost elektronické komunikace při fakturaci můžete využít tzv. Měsíční elektronickou fakturu, která je založena na principu každoměsíčního odečtu vašeho měřidla. Tento způsob fakturace je možný pouze pro zákazníky ze segmentu podnikatelé a pouze pro odběrná místa elektřiny s neprůběhovým měřením. Podmínkou pro využívání služby je registrace zákazníka ve webové aplikaci ČEZ ON-LINE a aktivovaná služba Elektronická faktura ve formátu PDF.

Při tomto nastavení obdržíte na konci každého měsíce od Skupiny ČEZ informační e-mailovou zprávu o vygenerování návrhu odečtu měsíční fakturace, kde budete informováni, abyste do konce kalendářního měsíce přes aplikaci ČEZ ON-LINE upravili odečty dle skutečných stavů měřidla.

Faktury budou vystaveny k poslednímu dni fakturovaného měsíce a následně vám bude vždy zaslána informační e-mailová zpráva, ve které vás budeme informovat o uložení této elektronické faktury v prostředí ČEZ ON-LINE. Faktura v papírové podobě není zasílána.

V platnosti zůstává i klasické periodické/roční vyúčtování, kdy v daném měsíci nebude systémem generován odhad spotřeby, a není nutné zadávat stav elektroměru, neboť je odečten na místě pracovníkem příslušného distributora elektřiny. Řádné vyúčtování vystavené na základě dodané spotřeby distributorem zohlední spotřebu vyúčtovanou v měsíčních fakturách.

ČEZ ON-LINE

K samotnému provozu výše vyjmenovaných služeb Elektronické fakturace je nezbytné mít přístup do ČEZ ON-LINE.

Po přihlášení do ČEZ ON-LINE již můžete využívat všechny aktivované služby nebo si aktivovat služby nové.

Faktura do emailu

Nová služba elektronické fakturace, kterou nabízíme také pro komodity elektřina nebo plyn. Tato služba není podmiňována registrací v prostřední ČEZ ON-LINE.

V případě aktivace této služby jsou vystavené doklady zasílány ve formátu PDF jako příloha emailu. Nutnou podmínkou pro správnou funkci této služby je nahlášení platné emailové adresy, na kterou budou vystavené faktury odesílány.

Zavedením této služby přestanete dostávat faktury v papírové podobě.

 
 
 

Pomohly Vám uvedené informace?