Zpět

Chci na sebe převést další odběrné místo plynu

Pořídili jste si další nemovitost? Přečtěte si, jak postupovat, pokud na sebe chcete převést další odběr energií a jste již naším zákazníkem.

Pokud se stěhujete, musíte řešit přepis energií či výpověď smlouvy a následně také přihlášení k odběru energií na nové adrese. Důležité je vědět, jak správně přepsat stávající smlouvu na odběr plynu na jinou. Přihlášení odběru energií na nové adrese potom závisí na vašem vztahu k nemovitosti.

Převod nebo výpověď smlouvy při změně bydliště

Vždy je nejlepší domluvit se s předchozím zákazníkem a převedení plynu na nového nájemce či majitele řešit společně – tím si zajistíte navazující dodávku.

Domluvte se s původním zákazníkem na společném vyřízení přepisu odběrného místa. Pokud podá Žádost o ukončení smlouvy původní zákazník samostatně a neuvede v ní jméno nového zákazníka a zároveň si nový zákazník včas nesjedná uzavření smlouvy na dodávku, bude na tomto odběrném místě demontováno měřidlo.

Doporučujeme proto podat všechny dokumenty najednou – jak žádost o ukončení smlouvy původního zákazníka, tak potřebné doklady k uzavření smluvního vztahu k zajištění dodávky plynu.

Původní zákazník má smlouvu s ČEZ Prodej, a.s.

Pokud máte zájem o uzavření smlouvy se společností ČEZ Prodej, a.s., připravte si prosím následující doklady:

 • Pokud byla původním dodavatelem společnost ČEZ Prodej, a.s., původní zákazník doloží vyplněnou a podepsanou Žádost o ukončení smlouvy
 • Při přepisu odběrného místa doporučujeme k vzájemnému odsouhlasení stavů měřicího zařízení mezi původním a novým zákazníkem doložit předávací protokol.
 • Pokud se původní zákazník odstěhoval neznámo kam nebo zemřel, je třeba vyplnit místo Žádosti o ukončení smlouvy, čestné prohlášení, které je součástí formuláře Plná moc popř. doložit úmrtní list.
 • Nový zákazník vyplní a podepíše Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu pro vybraný produkt pro domácnosti nebo podnikatele a Plnou moc pro domácnosti nebo podnikatele.
 • VŽDY musí nový zákazník doložit kopii Dokladu o vztahu k nemovitosti (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní, kupní nebo darovací smlouvu apod.).
 • Doporučujeme vám podat všechny dokumenty najednou – tedy i vyplněný a podepsaný formulář Žádost o ukončení smlouvy od původního zákazníka, kdy původní zákazník nemusí být při vyřizování požadavku přítomen.
 • Ve všech smluvních dokumentech prosíme o vyplnění vašich kontaktních údajů tak, abychom vás mohli v případě potřeby kontaktovat.
Nejste si jisti, jak máte přehlásit odběrné místo plynu? Poradíme vám na našich kontaktních místech nebo na Zákaznické lince ČEZ Prodej 800 810 820.

Původní zákazník má smlouvu s jiným dodavatelem

Pokud máte zájem o uzavření smlouvy se společností ČEZ Prodej, a.s., připravte si prosím následující doklady:

 • Původní zákazník může podat u stávajícího dodavatele žádost o ukončení smlouvy nebo lze osobně požádat na našem kontaktním místě o zprostředkování podání na základě podepsané plné moci pro původního zákazníka – poté vše vyřídíme za vás.
 • Při přepisu odběrného místa doporučujeme k vzájemnému odsouhlasení stavů měřicího zařízení mezi původním a novým zákazníkem doložit předávací protokol.
 • Pokud se původní zákazník odstěhoval neznámo kam nebo zemřel, je třeba vyplnit místo Žádosti o ukončení smlouvy, čestné prohlášení, které je součástí formuláře Plná moc popř. doložit úmrtní list.
 • Nový zákazník vyplní a podepíše Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu pro vybraný produkt pro domácnosti nebo podnikatele a Plnou moc.
 • VŽDY musí nový zákazník doložit kopii Dokladu o vztahu k nemovitosti (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní, kupní nebo darovací smlouvu apod.). 
 • Ve všech smluvních dokumentech prosíme o vyplnění vašich kontaktních údajů tak, abychom vás mohli v případě potřeby kontaktovat.
Nejste si jisti, jak máte přehlásit odběrné místo plynu? Poradíme vám na našich kontaktních místech nebo na Zákaznické lince ČEZ Prodej 800 810 820.

Všechny potřebné dokumenty už mám. Jaký je další postup?

Vyplněné a podepsané dokumenty předejte společnosti ČEZ Prodej.

On-line

Nejrychlejší způsob přepisu.

Přihlásit se

Na kontaktním místě

Objednejte se dopředu.

Poštou

ČEZ Prodej, a.s.
Guldenerova 2577/19
326 00  Plzeň

Co bude následovat

 • Jakmile získáme potřebné doklady, začneme vše připravovat na změnu dodavatele plynu.
 • Nový odběratel dostane informace o zahájení dodávky pod svou smlouvou, a to společně s rozpisem záloh.

Pomohly Vám uvedené informace?