Zpět

Chtěl/a bych změnit distribuční sazbu u elektřiny

Potřebujete změnit distribuční sazbu? Budete instalovat akumulační ohřívač vody nebo chcete zcela změnit charakter odběru jako např. instalovat elektrické vytápění? Přečtěte si, co je pro to potřeba udělat. 

Pro změnu distribuční sazby nebo změnu rezervovaného příkonu použijte formulář Žádost o změnu distribuční sazby/změnu rezervovaného příkonu.

V případě, že k vámi podané žádosti bude zapotřebí uzavření nové smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy, budeme vás kontaktovat pro domluvení dalších úkonů spojených s touto změnou.

Pokud si v jakémkoliv kroku nebudete vědět rady, kontaktujte naši Zákaznickou linku ČEZ Prodej 800 810 820 nebo navštivte naše kontaktní místo.

Pochybujete, zda máte zvolenu optimální kombinaci produktu a distribuční sazby? Obraťte se na naši Zákaznickou linku ČEZ Prodej na čísle 800 810 820.

 

Potřebné dokumenty už mám. Jaký je další postup?

Dokumenty předejte vyplněné a podepsané ČEZ Prodej.

Online

Nejrychlejší způsob změny.

Přihlásit se

Na kontaktním místě

Objednejte se dopředu

Poštou

ČEZ Prodej, a.s.
Guldenerova 2577/19
326 00 Plzeň

Pomohly Vám uvedené informace?