Zpět

Distribuční sazba
(Jak získat nízký tarif)

Používáte tepelné čerpadlo, klimatizaci nebo vytápění? Tyto spotřebiče vám mohou navýšit spotřebu elektřiny až o několik tisíc kWh ročně a ve vyúčtování vás může čekat nedoplatek.

Věděli jste, že změnou distribuční sazby můžete svoje náklady na elektřinu snížit a výrazně ušetřit? Distribučních sazeb je několik a dělí se podle způsobu využití. Díky distribučním sazbám pro energeticky náročné spotřebiče, mezi které patří například tepelné čerpadlo, můžete část dne využívat nízký tarif. Říká se mu také noční proud a je cenově výhodnější.

Podejte si žádost o změnu distribuční sazby co nejdříve, ideálně hned při instalaci energeticky náročného spotřebiče a ušetříte.

Výhodná cena neplatí jenom pro jeden vybraný spotřebič, ale pro celou vaši domácnost. Ročně tak můžete ušetřit velké peníze.

Svoji aktuální distribuční sazbu zjistíte ve vyúčtování, nebo v detailu svého odběrného místa v ČEZ ON-LINE.

KE ZMĚNĚ DISTRIBUČNÍ SAZBY OD VÁS BUDEME POTŘEBOVAT

K realizaci změny distribuční sazby od vás budeme potřebovat několik dokumentů

    • Vyplněná žádost o změnu distribuční sazby
  • Revizní zpráva od technika elektroinstalační firmy, případně další podklady pro splnění podmínek přiznání distribuční sazby (protokol o instalaci tepelného čerpadla, výpočet tepelných ztrát, anebo jiný potřebný dokument)

Pokud připojujete nový spotřebič, který mění charakter odběru (například při výměně zdroje vytápění na elektřinu nebo navýšení hlavního jističe), podejte nejprve Žádost o připojení.

Potřebné dokumenty už mám. Jaký je další postup?

Vyplněné a podepsané dokumenty předejte společnosti ČEZ Prodej.

ON-LINE

Nejrychlejší způsob změny.

Přihlásit se

Na kontaktním místě

Objednejte se dopředu

Poštou

ČEZ Prodej, a.s.
Guldenerova 2577/19
326 00 Plzeň

Co bude následovat?

    • Distribuce vás bude kontaktovat s návrhem termínu montáže přijímače HDO či dvoutarifního elektroměru. Pokud máte volně přístupný elektroměr, provedeme změnu sami.
    • Časy spínání nízkého tarifu (časy spínání HDO) uvidíte vždy v detailu odběrného místa v ČEZ ON-LINE anebo na stránkách distribuce.

Pomohly Vám uvedené informace?


Opatření koronavirus

V souvislosti s přijímanými preventivními opatřeními pro snížení rizik nákazy koronavirem přistupuje ČEZ, a. s., k omezování setkávání větších skupin osob. Opatření se týká také organizace školení vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD. Z toho důvodu přistupujeme k mimořádnému operativnímu prodloužení platnosti kvalifikace vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD o jeden rok.

Vedoucím práce a odpovědným osobám, kterým končí platnost školení v období od 9.3.2020 do 31.12.2020, bude automaticky prodloužena jeho platnost o 1 rok, tj. na stejné datum do roku 2021.
Zároveň vás tímto vyzýváme k pečlivému zvážení nutnosti školení nových vedoucích práce a odpovědných osob (včetně těch, kterým skončila platnost školení před 9. 3. 2020) v případech, kdy jste schopni činnosti vykonávané na našich provozovnách vykrýt stávajícími, již proškolenými, zaměstnanci.

V případech, kdy školení nového vedoucího práce a odpovědné osoby je z provozních hledisek nezbytné, pak bude zajištěno stávajícím způsobem.

Přizpůsobte organizaci práce na provozovnách ČEZ KE/EVD takovým způsobem, abyste ji byli schopni vykonávat v největší možné míře pomocí stávajících, již vyškolených vedoucích práce.

Uplatněte stejná opatření ve vašich firmách i u vašich subdodavatelů.

Úplná informace je na webových stránkách školení dodavatelů.

 

Omlouváme se, ale v návaznosti na vládní nařízení jsme do odvolání přerušili provoz všech našich zákaznických center a kontaktních míst.

Uděláme vše pro to, abychom i v této složité situaci pro Vás zajistili co nejdostupnější zákaznický servis. Své požadavky můžete vyřídit ve webové aplikaci ČEZ ON-LINE, na stránce pro on-line požadavky nebo na naší Zákaznické lince 800 810 820.

Vyřešte své požadavky jednoduše on-line

ČEZ ON-LINE

Nebo na této stránce

Zákaznická linka ČEZ prodej

Pro požadavky na produkty a služby

800 810 820

Denně od 7 do 20 hodin

Kontaktní linka ČEZ Distribuce

Pro poruchy a technické požadavky

800 850 860

Nonstop