Zpět

Dodavatel poslední instance

Dodavatelem poslední instance je subjekt na trhu s elektřinou, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem.

Dodavatelem poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s elektřinou, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Institutu dodávky od dodavatele poslední instance mohou využít zákazníci v případech, kdy jejich stávající dodavatel pozbyl schopnost dodávat elektřinu. Dodavatel poslední instance by současně měl být pojistkou pro malé zákazníky a domácnosti, kteří mají právo volby svého dodavatele elektřiny, avšak z různých příčin dodavatele na trhu s elektřinou nenalezli.

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2022 z 9. 8. 2022, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2021 z 30. 11. 2021, jímž se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 1/2022 z 28. 3. 2022 najdete na www.eru.cz. Za dodávku elektřiny Vám budeme účtovat cenu, která je stanovena na základě aktuální hodinové ceny elektřiny na velkoobchodním trhu. Cenu za odebranou elektřinu pro každý kalendářní měsíc naleznete vždy do 5 pracovních dní po jeho skončení zde.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pomohly Vám uvedené informace?


Pozor na podvodné reklamy!

Na internetu se množí falešné reklamy zneužívající známé logo a dobré jméno Skupiny ČEZ.

Pokud na takovou reklamu narazíte, buďte maximálně obezřetní. Nenaleťte podvodníkům.

Více informací