Zpět

Energetická legislativa

Tuzemskou základní normou, která upravuje postup a fungování liberalizace na trhu s elektřinou je Energetický zákon č. 458/2000 Sb. Ten je doplněn řadou prováděcích vyhlášek.

Tuzemskou základní normou, která upravuje postup a fungování liberalizace na trhu s elektřinou je Energetický zákon č. 458/2000 Sb. Ten je doplněn řadou prováděcích vyhlášek, z nichž ty nejdůležitější naleznete v tomto přehledu.
Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2014 27. 11. 2014 (PDF) 333 kB
  Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2014 ze dne 25. listopadu 2014, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.
2) Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2014 27. 11. 2014 (PDF) 270 kB
  Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2014 ze dne 25. listopadu 2014, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí.
3) Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2014 27. 11. 2014 (PDF) 269 kB
  Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2014 ze dne 25. listopadu 2014, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny.
Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Novela Energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích 1. 1. 2016 (PDF) 443 kB
  Časté otázky - Na jaké změny se aktivně připravit a kdy?
2) Zákon č. 458/2000 Sb. 28. 11. 2000 (PDF) 1 013 kB
  Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (ze dne 28. 11. 2000, účinnost od 1. 1. 2001).
3) Zákon č. 262/2002 29. 5. 2002 (PDF) 24 kB
  Zákon č. 262/2002, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (ze dne 29. 5. 2002, účinnost od  28. 6. 2002).
4) Zákon č. 278/2003 6. 8. 2003 (PDF) 30 kB
  Zákon č. 278/2003, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ze dne 6. 8. 2003, účinnost dnem vydání).
Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Vyhláška č. 218 14. 6. 2001 (PDF) 4100 kB
  Vyhláška č. 218 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů (ze dne 14. 6. 2001, účinnost od 29. 6. 2001).
2) Vyhláška č. 219 14. 6. 2001 (PDF) 4100 kB
  Vyhláška č. 219 Ministerstva průmyslu a obchodu o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice (ze dne 14. 6. 2001, účinnost od 29. 6. 2001).
3) Vyhláška č. 220 14. 6. 2001 (PDF) 4100 kB
  Vyhláška č. 220 Ministerstva průmyslu a obchodu o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky (ze dne 14. 6. 2001, účinnost od 29. 6. 2001).
4) Vyhláška č. 221 14. 6. 2001 (PDF) 4100 kB
  Vyhláška č. 221 Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu přímého vedení (ze dne 14. 6. 2001, účinnost od 29. 6. 2001)
5) Vyhláška č. 222 14. 6. 2001 (PDF) 4100 kB
  Vyhláška č. 222 Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny (ze dne 14. 6. 2001, účinnost od 29. 6. 2001).
6) Vyhláška č. 224 14. 6. 2001 (PDF) 4100 kB
  Vyhláška č. 224 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa (ze dne 14. 6. 2001, účinnost od 1. 1. 2002).
7) Vyhláška č. 225 14. 6. 2001 (PDF) 4100 kB
  Vyhláška č. 225 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství (ze dne 14. 6. 2001, účinnost od 1. 1. 2002).
8) Vyhláška č. 226 14. 6. 2001 (PDF) 4100 kB
  Vyhláška č. 225 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství (ze dne 14. 6. 2001, účinnost od 1. 1. 2002).
9) Vyhláška č. 252 28. 6. 2001 (PDF) 247 kB
  Vyhláška č. 252 Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla (ze dne 28. 6. 2001, účinnost od 24. 7. 2001).
10) Vyhláška č. 539 10. 12. 2002 (PDF) 330kB
  Vyhláška č. 539 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška č. 252/2001 Sb. o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla (ze dne 10. 12. 2002, účinnost od 1. 1. 2003).
11) Vyhláška č. 18 20. 12. 2001 (PDF) 114 kB
  Vyhláška č. 18 Ministerstva průmyslu a obchodu o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě (ze dne 20. 12. 2001, účinnost od 18. 1. 2002).
12) Vyhláška č. 19 20. 12. 2001 (PDF) 117 kB
  Vyhláška č. 19 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou (ze dne 20. 12. 2001, účinnost od 18. 1. 2002).
13) Vyhláška č. 300/2003 26. 8. 2003 (PDF) 1217 kB
  Vyhláška č. 300/2003 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě (ze dne 26. 8. 2003, účinnost od 1. 10. 2003).
Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Vyhláška č. 154 23. 4. 2001 (PDF) 2145 kB
  Vyhláška č. 154 Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích (ze dne 23. 4. 2001, účinnost od 3. 5. 2001).
2) Vyhláška č. 306 20. 8. 2001 (PDF) 1386 kB
  Vyhláška č. 306 Energetického regulačního úřadu o kvalitě dodávek elektřiny a služeb (ze dne 20. 8. 2001, účinnost od 30. 8. 2001 ).
3) Vyhláška č. 297 30. 7. 2001 (PDF) 321 kB
  Vyhláška č. 297 Energetického regulačního úřadu o podmínkách připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky (ze dne 30. 7. 2001, účinnost od 15. 8. 2001).
4) Vyhláška č. 377 17. 10. 2001 (PDF) 436 kB
  Vyhláška č. 377 Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví tvorba a čerpání energetického regulačního fondu, výběr držitele licence pro výkon povinnosti dodávek nad rámec licence a výpočet jeho prokazatelné ztráty z těchto dodávek (ze dne 17. 10. 2001, účinnost od 1. 1. 2002).
5) Vyhláška č. 366 16. 10. 2001 (PDF) 313 kB
  Vyhláška č. 366 Energetického regulačního úřadu, kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 377/2001 Sb., o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše (ze dne 16. 10. 2001, účinnost od 26. 10. 2001).
6) Vyhláška č. 373 16. 10. 2001 (PDF) 148 kB
  Vyhláška č. 373 Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu (ze dne 16. 10. 2001, účinnost od 26. 10. 2001).
7) Vyhláška č. 12 28. 1. 2001 (PDF) 3588 kB
  Vyhláška č. 12, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu – Sbírka zákonů, částka 6, ze dne 28. 1. 2003 (ze dne 4. 12. 2001 účinnost od 21. 12. 2001).
8) Vyhláška č. 438 4. 12. 2001 (PDF) 9979 kB
  Vyhláška č. 438 Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice (ze dne 4. 12. 2001 účinnost od 21. 12. 2001).
9) Vyhláška č. 13 14. 1. 2001 (PDF) 3588 kB
  Vyhláška č. 13, kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice – Sbírka zákonů, částka 6, ze dne 28. 1. 2003 (ze dne 14. 1. 2003, dnem jejího vyhlášení).
10) Vyhláška č. 439 4. 12. 2002 (PDF) 9979 kB
  Vyhláška č. 439 Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidenci tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice (ze dne 4. 12. 2001, účinnost od 21. 12. 2001).
11) Vyhláška č. 74 7. 3. 2001 (PDF) 5618 kB
  Vyhláška č. 74, kterou se mění vyhláška č. 439/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb výnosů z vloženého kapitálu v energetice (ze dne 7. března 2003, účinnost dnem jejího vyhlášení).
12) Vyhláška č. 540 26. 1. 2001 (ZIP) 176 kB
  Vyhláška č. 540 Energetického regulačního úřadu o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice. Ke stažení včetně příloh.
Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Vyhláška č. 372 12. 10. 2001 (PDF) 96 kB
  Vyhláška č. 372 Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele (ze dne 12. 10. 2001, účinnost od 1. 1. 2002).
Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Zákon č. 406/2000 Sb. 25. 10. 2001 (PDF) 72 kB
  Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (ze dne 25. 10. 2000, účinnost od 1. 11. 2000).
2) Zákon č. 359/2003 Sb. 23. 9. 2003 (PDF) 48 kB
  Zákon 359/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (ze dne 23. 9. 2003, účinnost dnem jeho vyhlášení).
Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Vyhláška č. 150 12. 4. 2001 (PDF) 1522 kB
  Vyhláška č. 150 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie (ze dne 12. 4. 2001, účinnost od 3. 5. 2001).
2) Vyhláška č. 151 12. 4. 2001 (PDF) 1522 kB
  Vyhláška č. 151 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie (ze dne 12. 4. 2001, účinnost od 3. 5. 2001).
3) Vyhláška č. 152 12. 4. 2001 (PDF) 1522 kB
  Vyhláška č. 152 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov (ze dne 12. 4. 2001, účinnost od 1. 1. 2002).
4) Vyhláška č. 153 12. 4. 2001 (PDF) 1522 kB
  Vyhláška č. 153 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie (ze dne 12. 4. 2001, účinnost od 3. 5. 2001).
5) Vyhláška č. 212 14. 6. 2001 (PDF) 4190 kB
  Vyhláška č. 212 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla (ze dne 14. 6. 2001, účinnost od 29. 6. 2001).
6) Vyhláška č. 213 14.6. 2001 (PDF) 4190 kB
  Vyhláška č. 213 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu (ze dne 14. 6. 2001, účinnost od 29. 6. 2001).
7) Vyhláška č. 214 14. 6. 2001 (PDF) 4190 kB
  Vyhláška č. 214 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné (ze dne 14. 6. 2001, účinnost od 29. 6. 2001).
8) Vyhláška č. 215 14. 6. 2001 (PDF) 4190 kB
  Vyhláška č. 215 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh (ze dne 14. 6. 2001, účinnost od 29. 6. 2001).
9) Vyhláška č. 291 27. 7. 2001 (PDF) 966 kB
  Vyhláška č. 291 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách (ze dne 27. 7. 2001, účinnost od 1. 1. 2002).
Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Nařízení vlády č. 195 21. 5. 2001 (PDF) 835 kB
  Nařízení vlády č. 195, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce (ze dne 21. 5. 2001, účinnost 18. 6. 2001).
Číslo Název dokumentu
1) Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie
 

V § 30 odst. 2 písm. l) EZ je stanovena povinnost obchodníka s elektřinou zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele vypracovaný Komisí a zveřejněný Energetickým regulačním úřadem a informovat své zákazníky o možnosti se s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie seznámit.

Obdobně je obchodník s plynem podle § 61 odst. 2 písm. l) EZ povinen zajistit svým zákazníkům informaci, způsobem umožňujícím dálkový přístup, o Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie vypracovaném Komisí a zveřejněném Energetickým regulačním úřadem.

 

Pomohly Vám uvedené informace?


Opatření koronavirus

V souvislosti s přijímanými preventivními opatřeními pro snížení rizik nákazy koronavirem přistupuje ČEZ, a. s., k omezování setkávání větších skupin osob. Opatření se týká také organizace školení vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD. Z toho důvodu přistupujeme k mimořádnému operativnímu prodloužení platnosti kvalifikace vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD o jeden rok.

Vedoucím práce a odpovědným osobám, kterým končí platnost školení v období od 9.3.2020 do 31.12.2020, bude automaticky prodloužena jeho platnost o 1 rok, tj. na stejné datum do roku 2021.
Zároveň vás tímto vyzýváme k pečlivému zvážení nutnosti školení nových vedoucích práce a odpovědných osob (včetně těch, kterým skončila platnost školení před 9. 3. 2020) v případech, kdy jste schopni činnosti vykonávané na našich provozovnách vykrýt stávajícími, již proškolenými, zaměstnanci.

V případech, kdy školení nového vedoucího práce a odpovědné osoby je z provozních hledisek nezbytné, pak bude zajištěno stávajícím způsobem.

Přizpůsobte organizaci práce na provozovnách ČEZ KE/EVD takovým způsobem, abyste ji byli schopni vykonávat v největší možné míře pomocí stávajících, již vyškolených vedoucích práce.

Uplatněte stejná opatření ve vašich firmách i u vašich subdodavatelů.

Úplná informace je na webových stránkách školení dodavatelů.

 

stěhujeme se

Vážení zákazníci,

 

institut Ombudsmana ČEZ od 1. července 2020 změní své pracoviště. Nově nás od uvedeného data najdete na adrese Jemnická 1138/1, 140 00 Praha 4.

 

Věřím, že i v nových prostorách Vám já a můj tým budeme k dispozici k Vaší plné spokojenosti.

 

S úctou

 

Josef Sedlák
Ombudsman ČEZ