Zpět

Energetická legislativa

Tuzemskou základní normou, která upravuje postup a fungování liberalizace na trhu s elektřinou je Energetický zákon č. 458/2000 Sb. Ten je doplněn řadou prováděcích vyhlášek.

Tuzemskou základní normou, která upravuje postup a fungování liberalizace na trhu s elektřinou je Energetický zákon č. 458/2000 Sb. Ten je doplněn řadou prováděcích vyhlášek, z nichž ty nejdůležitější naleznete v tomto přehledu.
Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2019 28. 11. 2019  (PDF) 710 kB
  Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.
2) Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2019 28. 11. 2019  (PDF) 1,5 MB
  Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2014 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny.
3) Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2019 28. 11. 2019  (PDF) 1,2 MB
  Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2019 ze dne 26. listopadu 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.
Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Novela Energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích 1. 1. 2016  (PDF) 443 kB
  Časté otázky - Na jaké změny se aktivně připravit a kdy?
2) Zákon č. 458/2000 Sb. 28. 11. 2000  (PDF) 954 kB
  Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (ze dne 28. 11. 2000, znění účinné do 31. 7. 2017).
3) Zákon č. 262/2002 29. 5. 2002  (PDF) 24 kB
  Zákon č. 262/2002, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (ze dne 29. 5. 2002, účinnost od  28. 6. 2002).
4) Zákon č. 278/2003 6. 8. 2003  (PDF) 30 kB
  Zákon č. 278/2003, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ze dne 6. 8. 2003, účinnost dnem vydání).
Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Vyhláška č. 82 17. 3. 2011  (PDF) 398 kB
  Vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny (ze dne 17. 3. 2011, účinnost od 01. 4. 2011).
2) Vyhláška č. 80 18. 3. 2010  (PDF) 3 MB
  Vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu (ze dne 18. 3. 2010, účinnost od 01. 4. 2010).
3) Vyhláška č. 79 18. 3. 2010  (PDF) 3 MB
  Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení (ze dne 18. 3. 2010, účinnost od 1. 4. 2010).
4) Vyhláška č. 387 13. 11. 2012  (PDF) 30 MB
  Vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny (ze dne 13. 11. 2012, účinnost od 1. 12. 2012).
5) Vyhláška č. 405 23. 12. 2015  (PDF) 445 kB
  Vyhláška č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie (ze dne 23. 12. 2015, účinnost od 1. 1. 2016).
6) Vyhláška č. 225 14. 6. 2001  (PDF) 4100 kB
  Vyhláška č. 225 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství (ze dne 14. 6. 2001, účinnost od 1. 1. 2002).
7) Vyhláška č. 476 19. 12. 2012  (PDF) 400 kB
  Vyhláška č. 476/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny.
Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Vyhláška č. 154 23. 4. 2001  (PDF) 2145 kB
  Vyhláška č. 154 Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích (ze dne 23. 4. 2001, účinnost od 3. 5. 2001).
2) Vyhláška č. 306 20. 8. 2001  (PDF) 1386 kB
  Vyhláška č. 306 Energetického regulačního úřadu o kvalitě dodávek elektřiny a služeb (ze dne 20. 8. 2001, účinnost od 30. 8. 2001 ).
3) Vyhláška č. 297 30. 7. 2001  (PDF) 321 kB
  Vyhláška č. 297 Energetického regulačního úřadu o podmínkách připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky (ze dne 30. 7. 2001, účinnost od 15. 8. 2001).
4) Vyhláška č. 377 17. 10. 2001  (PDF) 436 kB
  Vyhláška č. 377 Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví tvorba a čerpání energetického regulačního fondu, výběr držitele licence pro výkon povinnosti dodávek nad rámec licence a výpočet jeho prokazatelné ztráty z těchto dodávek (ze dne 17. 10. 2001, účinnost od 1. 1. 2002).
5) Vyhláška č. 366 16. 10. 2001  (PDF) 313 kB
  Vyhláška č. 366 Energetického regulačního úřadu, kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 377/2001 Sb., o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše (ze dne 16. 10. 2001, účinnost od 26. 10. 2001).
6) Vyhláška č. 373 16. 10. 2001  (PDF) 148 kB
  Vyhláška č. 373 Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu (ze dne 16. 10. 2001, účinnost od 26. 10. 2001).
7) Vyhláška č. 12 28. 1. 2001  (PDF) 3588 kB
  Vyhláška č. 12, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu – Sbírka zákonů, částka 6, ze dne 28. 1. 2003 (ze dne 4. 12. 2001 účinnost od 21. 12. 2001).
8) Vyhláška č. 438 4. 12. 2001  (PDF) 9979 kB
  Vyhláška č. 438 Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice (ze dne 4. 12. 2001 účinnost od 21. 12. 2001).
9) Vyhláška č. 13 14. 1. 2001  (PDF) 3588 kB
  Vyhláška č. 13, kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice – Sbírka zákonů, částka 6, ze dne 28. 1. 2003 (ze dne 14. 1. 2003, dnem jejího vyhlášení).
10) Vyhláška č. 439 4. 12. 2002  (PDF) 9979 kB
  Vyhláška č. 439 Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidenci tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice (ze dne 4. 12. 2001, účinnost od 21. 12. 2001).
11) Vyhláška č. 74 7. 3. 2001  (PDF) 5618 kB
  Vyhláška č. 74, kterou se mění vyhláška č. 439/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb výnosů z vloženého kapitálu v energetice (ze dne 7. března 2003, účinnost dnem jejího vyhlášení).
12) Vyhláška č. 540 26. 1. 2001 (ZIP) 176 kB
  Vyhláška č. 540 Energetického regulačního úřadu o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice. Ke stažení včetně příloh.
Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Vyhláška č. 372 12. 10. 2001  (PDF) 96 kB
  Vyhláška č. 372 Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele (ze dne 12. 10. 2001, účinnost od 1. 1. 2002).
Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Zákon č. 406/2000 Sb. 25. 10. 2001  (PDF) 72 kB
  Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (ze dne 25. 10. 2000, účinnost od 1. 11. 2000).
2) Zákon č. 359/2003 Sb. 23. 9. 2003  (PDF) 48 kB
  Zákon 359/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (ze dne 23. 9. 2003, účinnost dnem jeho vyhlášení).
Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Vyhláška č. 150 12. 4. 2001  (PDF) 1522 kB
  Vyhláška č. 150 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie (ze dne 12. 4. 2001, účinnost od 3. 5. 2001).
2) Vyhláška č. 151 12. 4. 2001  (PDF) 1522 kB
  Vyhláška č. 151 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie (ze dne 12. 4. 2001, účinnost od 3. 5. 2001).
3) Vyhláška č. 152 12. 4. 2001  (PDF) 1522 kB
  Vyhláška č. 152 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov (ze dne 12. 4. 2001, účinnost od 1. 1. 2002).
4) Vyhláška č. 153 12. 4. 2001  (PDF) 1522 kB
  Vyhláška č. 153 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie (ze dne 12. 4. 2001, účinnost od 3. 5. 2001).
5) Vyhláška č. 212 14. 6. 2001  (PDF) 4190 kB
  Vyhláška č. 212 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla (ze dne 14. 6. 2001, účinnost od 29. 6. 2001).
6) Vyhláška č. 213 14.6. 2001  (PDF) 4190 kB
  Vyhláška č. 213 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu (ze dne 14. 6. 2001, účinnost od 29. 6. 2001).
7) Vyhláška č. 214 14. 6. 2001  (PDF) 4190 kB
  Vyhláška č. 214 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné (ze dne 14. 6. 2001, účinnost od 29. 6. 2001).
8) Vyhláška č. 215 14. 6. 2001  (PDF) 4190 kB
  Vyhláška č. 215 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh (ze dne 14. 6. 2001, účinnost od 29. 6. 2001).
9) Vyhláška č. 291 27. 7. 2001  (PDF) 966 kB
  Vyhláška č. 291 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách (ze dne 27. 7. 2001, účinnost od 1. 1. 2002).
Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Nařízení vlády č. 195 21. 5. 2001  (PDF) 835 kB
  Nařízení vlády č. 195, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce (ze dne 21. 5. 2001, účinnost 18. 6. 2001).
Číslo Název dokumentu
1) Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie
 

V § 30 odst. 2 písm. l) EZ je stanovena povinnost obchodníka s elektřinou zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele vypracovaný Komisí a zveřejněný Energetickým regulačním úřadem a informovat své zákazníky o možnosti se s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie seznámit.

Obdobně je obchodník s plynem podle § 61 odst. 2 písm. l) EZ povinen zajistit svým zákazníkům informaci, způsobem umožňujícím dálkový přístup, o Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie vypracovaném Komisí a zveřejněném Energetickým regulačním úřadem.

 

Pomohly Vám uvedené informace?


V rámci vzájemné ochrany při návštěvě pobočky vás prosíme o dodržování následujících pravidel

Mějte zakrytá
ústa a nos
respirátorem nebo
nanorouškou

Při čekání dodržujte odstup 2 metry

Při kýchání a kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo paží

Upozornění

Zákaznická centra jsou pro vás otevřená. Vyřešíte na nich i požadavky týkající se distributorů energií. V seznamu poboček je poznáte podle názvu „Zákaznické centrum“ nebo „Kontaktní místo“.

Vybrané požadavky můžete řešit online. Z pohodlí svého domova vyřídíte například nahlášení samoodečtu, změnu záloh, adresy nebo způsobu platby, vrácení přeplatku a mnoho dalších věcí spojených s vaší smlouvou.


Více informací

Pro informace o síti pokračujte zde
Pro informace o službách internetu od ČEZ pokračujte zde

 

Vážení zákazníci,

v případě, že jste se rozhodli obrátit na Ombudsmana ČEZ se svým podnětem, můžete v rámci pilotního projektu vyzkoušet také chat, který naleznete na této stránce v jejím pravém dolním roku. Komunikovat prostřednictvím chatu můžete s Ombudsmanem ČEZ mezi 9 a 14 hodinou.

S úctou

Josef Sedlák

Ombudsman ČEZ