Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 


Zpět

Více informací o kombinovatelných balíčcích volání, SMS a internetu?

Kombinovatelné balíčky si sestavíte podle vašich preferencí z balíčků Volání, balíčků SMS a balíčků Internetu. Podmínkou Kombinovatelných balíčků je mít aktivní jeden hlasový balíček z balíčků Volání. Kombinovatelné balíčky nejsou slučitelné s tarify Neomezené volání a SMS a internetem a se Samostatnými datovými tarify.

Cena za každou započatou minutu po vyčerpání volných jednotek nebo od první minuty balíčku Volání 0 je 2,90 Kč. Cena za SMS zprávu je 1,50 Kč a cena za MMS zprávu 5 Kč.

K libovolnému balíčku Volání lze za 49 Kč přikoupit balíček NEOMEZENÉ VOLÁNÍ A SMS DO SÍTĚ ČEZ.

  • Během jednoho Zúčtovacího období můžete mít aktivní vždy pouze jeden balíček Volání, SMS a balíček Internetu.
  • Balíček si můžete v každém Zúčtovacím období změnit.
  • Pokud si aktivujete nebo deaktivujete balíček během Zúčtovacího období, platíte jen poměrnou část měsíčního poplatku, která odpovídá době, kdy byl balíček aktivní.
  • Nevyčerpané volné jednotky volání a SMS z aktuálního období se přenášejí vždy do následujícího měsíce.
  • Data z balíčku Internetu při aktivaci nebo deaktivaci během Zúčtovacího období získáváte v celém objemu a platíte jen poměrnou část měsíčního poplatku.
  • Nevyčerpaný datový objem z balíčku Internetu se do následujícího Zúčtovacího období nepřevádí. Nespotřebovaný datový objem se při deaktivaci balíčku během Zúčtovacího období považuje za spotřebovaný

V tabulce níže uvádíme prodejní cenu, objem dat v ČR, limit objemu dat v roamingu v zóně EU a také možnosti dokoupení extra FUP:

  Prodejní cena Objem dat v ČR/ Limit objemu dat
v roamingu v zóně EU
Extra FUP Prodejní cena
Extra FUP
Internet 750 MB 69 Kč 750 MB / 750 MB 200 MB 59 Kč
Internet 1,5 GB 119 Kč 1,5 GB / 1,5 GB 200 MB 59 Kč
Internet 4 GB 179 Kč 4 GB / 4 GB 1 GB 159 Kč
Nespotřebovaný objem dat z Extra FUP z předcházejícího Zúčtovacího období se převádí do následujícího Zúčtovacího období, kde se čerpá jako první.
Informace uvedené k 3G síti jsou platné do 30. 11. 2021, kdy dojde k ukončení provozu této sítě.          

Přehled rychlostních parametrů všech nabízených balíčků internetu:

Typ využívané technologie Odhadovaná maximální rychlost / Inzerovaná rychlost Minimální garantovaná rychlost
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
2G - EDGE 0,2 Mb/s 0,1 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
3G - HSPA+ 40 Mb/s 5,76 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
4G - LTE 40 Mb/s 20 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
Informace uvedené k 3G síti jsou platné do 30. 11. 2021, kdy dojde k ukončení provozu této sítě.          

BALÍČEK DNES ON-LINE

V případě, že nedojde k nastavení žádného z internetových balíčků nebo tarifů, můžete využít denní připojení k internetu, tedy Balíček DNES ON-LINE:

Datový limit Cena Platnost
50 MB 20 Kč 24 hodin
     

Kompletní informace (včetně cen za mezinárodní volání, volání na informační linky a další) naleznete v ceníku.

Pomohly Vám uvedené informace?