Zpět

Jak fungují kombinovatelné balíčky volání, SMS a internetu?

Kombinovatelné balíčky si sestavíte podle vašich preferencí z balíčků Volání, balíčků SMS a balíčků Internetu. Podmínkou Kombinovatelných balíčků je mít aktivní jeden hlasový balíček z balíčků Volání. Kombinovatelné balíčky nejsou slučitelné s tarify Neomezené volání a SMS a internetem a se Samostatnými datovými tarify.

 • Během jednoho Zúčtovacího období můžete mít aktivní vždy pouze jeden balíček Volání, SMS a balíček Internetu.
 • Balíček si můžete v každém Zúčtovacím období změnit.
 • Pokud si aktivujete nebo deaktivujete balíček během Zúčtovacího období, platíte jen poměrnou část měsíčního poplatku, která odpovídá době, kdy byl balíček aktivní.
 • Nevyčerpané volné jednotky volání a SMS z aktuálního období se přenášejí vždy do následujícího měsíce.
 • Data z balíčku Internetu při aktivaci nebo deaktivaci během Zúčtovacího období získáváte v celém objemu a platíte jen poměrnou část měsíčního poplatku.
 • Nevyčerpaný datový objem z balíčku Internetu se do následujícího Zúčtovacího období nepřevádí. Nespotřebovaný datový objem se při deaktivaci balíčku během Zúčtovacího období považuje za spotřebovaný
 • Nespotřebovaný objem dat z Extra FUP z předcházejícího Zúčtovacího období se převádí do následujícího Zúčtovacího období, kde se čerpá jako první.
 • Pomohly Vám uvedené informace?


  V rámci vzájemné ochrany při návštěvě pobočky vás prosíme o dodržování následujících pravidel

  Mějte zakrytá
  ústa a nos
  respirátorem nebo
  nanorouškou

  Při čekání dodržujte odstup 2 metry

  Při kýchání a kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo paží

  Upozornění

  Zákaznická centra jsou pro vás otevřená. Vyřešíte na nich i požadavky týkající se distributorů energií. V seznamu poboček je poznáte podle názvu „Zákaznické centrum“ nebo „Kontaktní místo“.

  Vybrané požadavky můžete řešit online. Z pohodlí svého domova vyřídíte například nahlášení samoodečtu, změnu záloh, adresy nebo způsobu platby, vrácení přeplatku a mnoho dalších věcí spojených s vaší smlouvou.


  Více informací

  Pro informace o síti pokračujte zde
  Pro informace o službách internetu od ČEZ pokračujte zde