Zpět

Jak na energie při stavbě domu (Plyn)

Plánujete-li si postavit nový dům, je důležité poradit se o všech náležitostech nového připojení plynu co nejdříve. Přečtěte si, co je potřeba zařídit.

  • Pokud ještě nemáte schválenou plynovou přípojku, obraťte se nejprve na vašeho distributora. Jakmile vám distributor přípojku schválí, zajistíme ve spolupráci s vámi další kroky.
  • Pokud již máte plynovou přípojku schválenou nebo se v minulosti v odběrném místě plyn již odebíral vyplňte formuláře Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu na vybraný produkt pro domácnosti nebo pro podnikatele a Plnou moc pro domácnosti nebo podnikatele společně s kopií dokladu o vztahu k nemovitosti, kopii revizní zprávy, která nesmí být starší 3 let (tu vám vyhotoví revizní technik, případně revizní firma) a kopii dokladu o tlakové zkoušce, která nesmí být starší 6 měsíců (tu vám vyhotoví revizní technik, případně revizní firma).
Potřebujete pomoct nebo poradit? Volejte naši Zákaznickou linku 800 810 820 nebo nás navštivte na kontaktních místech.

Všechny potřebné dokumenty už mám. Jaký je další postup?

Vyplněné a podepsané dokumenty předejte společnosti ČEZ Prodej.

On-line

Nejrychlejší způsob uzavření smlouvy.

Přihlásit se

Na kontaktním místě

Objednejte se dopředu.

Poštou

ČEZ Prodej, a.s.
Guldenerova 2577/19
326 00  Plzeň

Pomohly Vám uvedené informace?