Zpět

Jak vyřešit smlouvu na energie po úmrtí

Připravili jsme pro vás přehledný návod, jak postupovat, když zemře osoba, na kterou byla napsaná smlouva na odběr energií (elektřina/plyn) v domácnosti, na chatě, chalupě či garáži. Smlouvu je možné přepsat na jiného zákazníka nebo ji úplně ukončit.
Řešení je vždy snadné a rychlé a doporučujeme s ním zbytečně neotálet.

Přepis smlouvy

Pokud víte, že v nemovitosti bude někdo bydlet nebo ji bude jinak využívat, přepište smlouvu na nového zákazníka. Následně Vám ještě zašleme poslední vyúčtování včetně případných přeplatků či nedoplatků.
Pokud v nemovitosti nadále nebude nikdo bydlet či ji nebude jinak využívat, požádejte o ukončení s požadavkem na demontáž měřidla viz níže.

Smlouvu na odběr elektřiny přepíšete snadno a rychle on-line. Nebo ji můžete přepsat, stejně jako plyn, klasickou papírovou cestou.
K tomu nám od vás stačí pár dokumentů.

Budeme od vás potřebovat

Plná moc

  • v části Čestné prohlášení označte, že původní zákazník, na kterého je vedeno odběrné místo, zemřel.

Smlouva o sdružených službách dodávky energií

  • vyberte si smlouvu na produkt, který chcete, např. Elektřina/Plyn na dobu neurčitou, Elektřina/Plyn na 1 rok, apod.

Dále pouze v případě přepisu plynu:

Kopie dokladu o vztahu k nemovitosti

  • v případě, že řešíte přepis plynu, stačí nám poslat např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní, kupní nebo darovací smlouvu apod.
  • pokud však na odběrném místě probíhá dědické řízení, není třeba dokládat doklad o vztahu k nemovitosti, ale je nutné doložit doklad o úmrtí, resp. kopii úmrtního listu.

Ukončení smlouvy

Víte, že v nemovitosti nebude nikdo bydlet a ani ji nebude užívat? Pak je nejlepší smlouvu o odběru energií ukončit. Případné přeplatky vyplácíme na základě Plné moci.

Všechny formality vyřídíme za vás.
Od vás budeme potřebovat jen: 

Plná moc

  • v části formuláře čestné prohlášení označte, že původní zákazník, na kterého je vedeno odběrné místo, zemřel.

Všechny potřebné dokumenty už mám. Jaký je další postup?

Vyplněné a podepsané dokumenty předejte společnosti ČEZ Prodej.

On-line

Nejrychlejší způsob uzavření smlouvy.

Přihlásit se

Na kontaktním místě

Objednejte se dopředu.

Poštou

ČEZ Prodej, a.s.
Guldenerova 2577/19
326 00  Plzeň

Co bude následovat

  • Jakmile získáme potřebné doklady, začneme vše připravovat na přepis nebo ukončení odběrného místa.
  • Nového odběratele budeme informovat o zahájení dodávky na jeho smlouvu a pošleme mu rozpis záloh.

 

Pomohly Vám uvedené informace?