Zpět

Jak vyřešit smlouvu na energie po úmrtí

Připravili jsme pro vás přehledný návod, jak postupovat, když zemře osoba, na kterou byla napsaná smlouva na odběr energií (elektřina/plyn) v domácnosti, na chatě, chalupě či garáži. Smlouvu je možné přepsat na jiného zákazníka nebo ji úplně ukončit.
Řešení je vždy snadné a rychlé a doporučujeme s ním zbytečně neotálet.

Přepis smlouvy

Pokud víte, že v nemovitosti bude někdo bydlet nebo ji bude jinak využívat, přepište smlouvu na nového zákazníka. Následně Vám ještě zašleme poslední vyúčtování včetně případných přeplatků či nedoplatků.
Pokud v nemovitosti nadále nebude nikdo bydlet či ji nebude jinak využívat, požádejte o ukončení s požadavkem na demontáž měřidla viz níže.

Smlouvu na odběr elektřiny přepíšete snadno a rychle on-line. Nebo ji můžete přepsat, stejně jako plyn, klasickou papírovou cestou.
K tomu nám od vás stačí pár dokumentů.

Budeme od vás potřebovat

Plná moc

  • v části Čestné prohlášení označte, že původní zákazník, na kterého je vedeno odběrné místo, zemřel.

Smlouva o sdružených službách dodávky energií

  • vyberte si smlouvu na produkt, který chcete, např. Elektřina/Plyn na dobu neurčitou, Elektřina/Plyn na 1 rok, apod.

Dále pouze v případě přepisu plynu:

Kopie dokladu o vztahu k nemovitosti

  • v případě, že řešíte přepis plynu, stačí nám poslat např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní, kupní nebo darovací smlouvu apod.
  • pokud však na odběrném místě probíhá dědické řízení, není třeba dokládat doklad o vztahu k nemovitosti, ale je nutné doložit doklad o úmrtí, resp. kopii úmrtního listu.

Ukončení smlouvy

Víte, že v nemovitosti nebude nikdo bydlet a ani ji nebude užívat? Pak je nejlepší smlouvu o odběru energií ukončit. Případné přeplatky vyplácíme na základě Plné moci.

Všechny formality vyřídíme za vás.
Od vás budeme potřebovat jen: 

Plná moc

  • v části formuláře čestné prohlášení označte, že původní zákazník, na kterého je vedeno odběrné místo, zemřel.

Všechny potřebné dokumenty už mám. Jaký je další postup?

Vyplněné a podepsané dokumenty předejte společnosti ČEZ Prodej.

On-line

Nejrychlejší způsob uzavření smlouvy.

Přihlásit se

Na kontaktním místě

Objednejte se dopředu.

Poštou

ČEZ Prodej, a.s.
Guldenerova 2577/19
326 00  Plzeň

Co bude následovat

  • Jakmile získáme potřebné doklady, začneme vše připravovat na přepis nebo ukončení odběrného místa.
  • Nového odběratele budeme informovat o zahájení dodávky na jeho smlouvu a pošleme mu rozpis záloh.

 

Pomohly Vám uvedené informace?


Opatření koronavirus

V souvislosti s přijímanými preventivními opatřeními pro snížení rizik nákazy koronavirem přistupuje ČEZ, a. s., k omezování setkávání větších skupin osob. Opatření se týká také organizace školení vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD. Z toho důvodu přistupujeme k mimořádnému operativnímu prodloužení platnosti kvalifikace vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD o jeden rok.

Vedoucím práce a odpovědným osobám, kterým končí platnost školení v období od 9.3.2020 do 31.12.2020, bude automaticky prodloužena jeho platnost o 1 rok, tj. na stejné datum do roku 2021.
Zároveň vás tímto vyzýváme k pečlivému zvážení nutnosti školení nových vedoucích práce a odpovědných osob (včetně těch, kterým skončila platnost školení před 9. 3. 2020) v případech, kdy jste schopni činnosti vykonávané na našich provozovnách vykrýt stávajícími, již proškolenými, zaměstnanci.

V případech, kdy školení nového vedoucího práce a odpovědné osoby je z provozních hledisek nezbytné, pak bude zajištěno stávajícím způsobem.

Přizpůsobte organizaci práce na provozovnách ČEZ KE/EVD takovým způsobem, abyste ji byli schopni vykonávat v největší možné míře pomocí stávajících, již vyškolených vedoucích práce.

Uplatněte stejná opatření ve vašich firmách i u vašich subdodavatelů.

Úplná informace je na webových stránkách školení dodavatelů.

 

stěhujeme se

Vážení zákazníci,

 

institut Ombudsmana ČEZ od 1. července 2020 změní své pracoviště. Nově nás od uvedeného data najdete na adrese Jemnická 1138/1, 140 00 Praha 4.

 

Věřím, že i v nových prostorách Vám já a můj tým budeme k dispozici k Vaší plné spokojenosti.

 

S úctou

 

Josef Sedlák
Ombudsman ČEZ