Zpět

Jak vyřešit smlouvu na energie po úmrtí

Připravili jsme pro vás přehledný návod, jak postupovat, když zemře osoba, na kterou byla napsaná smlouva na odběr energií (elektřina/plyn) v domácnosti, na chatě, chalupě či garáži. Smlouvu je možné přepsat na jiného zákazníka nebo ji úplně ukončit.
Řešení je vždy snadné a rychlé a doporučujeme s ním zbytečně neotálet.

Přepis smlouvy

Pokud víte, že v nemovitosti bude někdo bydlet nebo ji bude jinak využívat, přepište smlouvu na nového zákazníka. Následně Vám ještě zašleme poslední vyúčtování včetně případných přeplatků či nedoplatků.
Pokud v nemovitosti nadále nebude nikdo bydlet či ji nebude jinak využívat, požádejte o ukončení s požadavkem na demontáž měřidla viz níže.

Smlouvu na odběr elektřiny přepíšete snadno a rychle on-line. Nebo ji můžete přepsat, stejně jako plyn, klasickou papírovou cestou.
K tomu nám od vás stačí pár dokumentů.

Budeme od vás potřebovat

Plná moc

  • v části Čestné prohlášení označte, že původní zákazník, na kterého je vedeno odběrné místo, zemřel.

Smlouva o sdružených službách dodávky energií

  • vyberte si smlouvu na produkt, který chcete, např. Elektřina/Plyn na dobu neurčitou, Elektřina/Plyn na 1 rok, apod.

Dále pouze v případě přepisu plynu:

Kopie dokladu o vztahu k nemovitosti

  • v případě, že řešíte přepis plynu, stačí nám poslat např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní, kupní nebo darovací smlouvu apod.
  • pokud však na odběrném místě probíhá dědické řízení, není třeba dokládat doklad o vztahu k nemovitosti, ale je nutné doložit doklad o úmrtí, resp. kopii úmrtního listu.

Ukončení smlouvy

Víte, že v nemovitosti nebude nikdo bydlet a ani ji nebude užívat? Pak je nejlepší smlouvu o odběru energií ukončit. Případné přeplatky vyplácíme na základě Plné moci.

Všechny formality vyřídíme za vás.
Od vás budeme potřebovat jen: 

Plná moc

  • v části formuláře čestné prohlášení označte, že původní zákazník, na kterého je vedeno odběrné místo, zemřel.

Všechny potřebné dokumenty už mám. Jaký je další postup?

Vyplněné a podepsané dokumenty předejte společnosti ČEZ Prodej.

On-line

Nejrychlejší způsob uzavření smlouvy.

Přihlásit se

Na kontaktním místě

Objednejte se dopředu.

Poštou

ČEZ Prodej, a.s.
Guldenerova 2577/19
326 00  Plzeň

Co bude následovat

  • Jakmile získáme potřebné doklady, začneme vše připravovat na přepis nebo ukončení odběrného místa.
  • Nového odběratele budeme informovat o zahájení dodávky na jeho smlouvu a pošleme mu rozpis záloh.

 

Pomohly Vám uvedené informace?


Opatření koronavirus

V souvislosti s přijímanými preventivními opatřeními pro snížení rizik nákazy koronavirem přistupuje ČEZ, a. s., k omezování setkávání větších skupin osob. Opatření se týká také organizace školení vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD. Z toho důvodu přistupujeme k mimořádnému operativnímu prodloužení platnosti kvalifikace vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD o jeden rok.

Vedoucím práce a odpovědným osobám, kterým končí platnost školení v období od 9.3.2020 do 31.12.2020, bude automaticky prodloužena jeho platnost o 1 rok, tj. na stejné datum do roku 2021.
Zároveň vás tímto vyzýváme k pečlivému zvážení nutnosti školení nových vedoucích práce a odpovědných osob (včetně těch, kterým skončila platnost školení před 9. 3. 2020) v případech, kdy jste schopni činnosti vykonávané na našich provozovnách vykrýt stávajícími, již proškolenými, zaměstnanci.

V případech, kdy školení nového vedoucího práce a odpovědné osoby je z provozních hledisek nezbytné, pak bude zajištěno stávajícím způsobem.

Přizpůsobte organizaci práce na provozovnách ČEZ KE/EVD takovým způsobem, abyste ji byli schopni vykonávat v největší možné míře pomocí stávajících, již vyškolených vedoucích práce.

Uplatněte stejná opatření ve vašich firmách i u vašich subdodavatelů.

Úplná informace je na webových stránkách školení dodavatelů.

 

Aktuální informace v souvislosti s vládní nařízením

VŠECHNA ZÁKAZNICKÁ CENTRA ČEZ PRODEJ JSOU OPĚT OTEVŘENA.

Tip: Sjednejte si on-line čas vaší schůzky. Rezervaci najdete v detailu Zákaznického centra.

INFORMACE O OTEVŘENOSTI SMLUVNÍCH PARTNERŮ ČEZ PRODEJ NAJDETE VŽDY V DETAILU KONKRÉTNÍ POBOČKY.

V rámci vzájemné ochrany při návštěvě pobočky vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

Mějte zakrytá
ústa a nos

Při čekání dodržujte odstup 2 metry

Při kýchání a kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo paží

Vyřešte své požadavky jednoduše on-line

ČEZ ON-LINE

Nebo na této stránce

Zákaznická linka ČEZ Prodej

Pro požadavky na produkty a služby

800 810 820

Denně od 7 do 20 hodin

Kontaktní linka ČEZ Distribuce

Pro poruchy a technické požadavky

800 850 860

Nonstop

stěhujeme se

Vážení zákazníci,

 

institut Ombudsmana ČEZ od 1. července 2020 změní své pracoviště. Nově nás od uvedeného data najdete na adrese Jemnická 1138/1, 140 00 Praha 4.

 

Věřím, že i v nových prostorách Vám já a můj tým budeme k dispozici k Vaší plné spokojenosti.

 

S úctou

 

Josef Sedlák
Ombudsman ČEZ