Zpět

Tísňová komunikace

Tísňovými čísly jsou jednotné evropské tísňové číslo 112 a národní tísňová čísla 150, 155, 158, popřípadě další čísla stanovená v číslovacím plánu. Tísňová čísla slouží k oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek. Volání nebo jiná komunikace na tato čísla za jiným účelem se považují za zlomyslná volání, resp. za zlomyslnou komunikaci.

Přístup k tísňové komunikaci patří mezi základní službyje poskytován zdarma.

Při volání na tísňová čísla, případně na vyžádání příslušného centra tísňové komunikace, jsou příslušnému centru tísňové komunikace, v souladu s právními předpisy, poskytovány údaje o lokalizaci volajícího. Bezplatná tísňová volání lze uskutečnit i bez SIM karty, včetně lokalizace.

Pomohly Vám uvedené informace?