Zpět

Výpočet proudové hodnoty jističe podle spotřebičů

Návrh proudové hodnoty jističe

Tento jednoduchý pomocník vám poradí jakou zvolit proudovou hodnotu jističe.

Pro zjednodušení předpokládejme, že maximální soudobý příkon spotřebičů je rovnoměrně rozdělen do všech tří fází. Pro výpočet proto není rozhodující, zda je spotřebič napájen fázovým napětím nebo napětím sdruženým.