Úsporný tarif

Úsporný tarif je jednorázový státní příspěvek určený domácnostem, který má pomoci s úhradou nákladů na energie, a zmírnit tak dopad vysokých cen.

Podle distribuční sazby v odběrném místě ke dni 23. 8. 2022 byly vládou pro rok 2022 schváleny tyto výše příspěvku

Distribuční sazba Výše příspěvku
D01d 3 500 Kč
D02d 3 500 Kč
D25d 3 500 Kč
D26d 2 000 Kč
D35d 2 000 Kč
D45d 2 000 Kč
D56d 2 000 Kč
D57d 2 000 Kč

Pro distribuční sazby D27d a D61d nebyl příspěvek stanoven.

Součástí vládních opatření proti rostoucím cenám energií je od 1. 10. 2022 i odpuštění poplatku na podporované zdroje energií (zkráceně POZE). Odpuštění POZE se týká všech zákazníků (domácností i podnikatelů), kteří mají odběrné místo na elektřinu.

Příspěvek státu a odpuštění POZE vám budou poskytnuty automaticky, z vaší strany není potřeba dělat žádné kroky. Příspěvek vám zohledníme v zálohách a následně ve vyúčtování. U zákazníků, kterým se blíží vyúčtování, bude příspěvek zohledněn pouze v něm.

Detailní informace o úsporném tarifu najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Naši operátoři pomáhají tisícům zákazníků a nemají k dispozici více informací, než kolik jich je na webu MPO. Pokud to není nutné, prosíme o omezení volání na naši linku.

Na www.energiezamene.cz najdete jednoduchou kalkulačku pro přibližný výpočet výše státního příspěvku za roky 2022 a 2023.

Nejčastější otázky k úspornému tarifu a odpuštění POZE

Jak si požádat o příspěvek státu?

O příspěvek státu nemusíte žádat, pokud na něj máte nárok, získáte jej automaticky.


Co znamená „rozhodné datum“ a kdo bude příspěvek vyplácet?

Jde o datum 23. 8. 2022, které bylo určeno nařízením vlády ČR. K tomuto datu musí vaše odběrné místo (OM) splňovat podmínky pro přiznání příspěvku (tj. jde o OM z kategorie domácnost s distribuční sazbou, pro kterou je přiznán příspěvek).


Co znamená odpuštění POZE?

POZE se odpouští v období od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023. Skutečnou výši úspory platby za POZE odpovídající vaší spotřebě najdete ve svém vyúčtování. Odpuštění poplatku POZE se týká všech zákazníků, tedy domácností i podnikatelů.

Kdy a jak mi bude příspěvek státu vyplacen?

Příspěvek státu vám zohledníme v předpisech záloh splatných po 1. 10. 2022 a následně ve vyúčtování vystaveném po 1. 10. 2022. Zákazníkům, kterým budeme vystavovat vyúčtování v říjnu 2022, bude celý příspěvek zohledněn v něm.


Změní se mi nějak zálohy, které platím? Kde najdu aktuální výši záloh?

Výše záloh vám bude snížena o příspěvek státu a odpuštěný POZE. Aktuální plán záloh naleznete v MŮJ ČEZ od 23. 9. 2022.


Platím inkasem z účtu nebo přes SIPO. Mám si upravit výši záloh?

Výši záloh sami neupravujte, bude vám upravena automaticky. Pokud máte inkaso nebo SIPO, automaticky si vyžádáme sníženou částku. Pokud bude záloha uhrazena státním příspěvkem v plné výši, platbu od vás v daný měsíc nebudeme požadovat.


Platím trvalým příkazem. Mám si upravit částku v trvalém příkazu?

Plán záloh je nastaven na minimum, můžete ale dál platit zálohy ve stejné výši jako doposud. V případě, že chcete platit stále stejně, je to možné. Všechny přijaté platby budou zohledněny ve vašem vyúčtování.


Měním distribuční sazbu. Jakou výši příspěvku obdržím?

Rozhodné datum pro výši příspěvku je 23. 8. 2022. Výše příspěvku se odvíjí od distribuční sazby, jakou evidoval OTE u vašeho odběrného místa právě k 23. 8. 2022. Změna distribuční sazby provedená po tomto datu výši příspěvku neovlivní.


Odběrné místo přepisuji na jiného zákazníka. Kdo z nás dostane příspěvek? A jak bude zúčtováno odpuštění platby na obnovitelné zdroje (POZE)?

Příspěvek dostane zákazník, který měl k rozhodnému dni 23. 8. 2022 sjednanou platnou smlouvu. Odpuštění POZE bude zohledněno za období, za které je vystaveno konečné vyúčtování, např. pokud k ukončení odběru dojde k 31. 12. 2022, v konečném vyúčtování bude zohledněno odpuštění POZE za měsíce říjen, listopad a prosinec 2022.


Měním dodavatele. Kdo mi příspěvek státu vyplatí a jak bude zúčtováno odpuštění platby na obnovitelné zdroje (POZE)?

Příspěvek státu bude vyplácet dodavatel, se kterým byla uzavřena platná smlouva k rozhodnému dni 23. 8. 2022. Odpuštění POZE bude zohledněno za období, za které je vystaveno konečné vyúčtování. Pokud např. dojde k ukončení odběru k 31. 12. 2022, v konečném vyúčtování bude zohledněno odpuštění POZE za měsíce říjen, listopad a prosinec 2022. U nového dodavatele energie vám bude zohledněno odpuštění POZE pro následující rok. I pokud měníte dodavatele v průběhu měsíce, každý z nich vám v daném měsíci zohlední výši příspěvku odpovídající vaší spotřebě.


Pozor na podvodné reklamy!

Na internetu se množí falešné reklamy zneužívající známé logo a dobré jméno Skupiny ČEZ.

Pokud na takovou reklamu narazíte, buďte maximálně obezřetní. Nenaleťte podvodníkům.

Více informací