Stabilní energie každý den

Aby naše země byla silná a soběstačná, aby naše krajina byla rok od roku čistší.
Proto rozvíjíme jaderné a obnovitelné zdroje a zrychlujeme přechod k bezemisní energetice.

Proto jsme tu s vámi.
Jsme ČEZ. Jsme Čistá Energie Zítřka.

Naší vizí je přispívat k vyšší kvalitě života

Stabilní a spolehlivý dodavatel

Stabilní a spolehlivý dodavatel

Zajišťujeme bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti.

Zodpovědná firma

Zodpovědná firma

Rozvíjíme bezemisní obnovitelné a jaderné zdroje, abychom se stali uhlíkově neutrální.

Chytrá zákaznická řešení

Chytrá zákaznická řešení

Zákazníkům nabízíme inovativní, na míru šitá energetická řešení.

Péče o zákazníky

Péče o zákazníky

Jsme každodenním partnerem pro řešení energetických potřeb zákazníků a přispíváme k vyšší kvalitě jejich života.

Proč přicházíme s čistou energií zítřka?

Aby naše země byla silná a soběstačná a naše krajina rok od roku čistší.

Co plánujeme do roku 2030

Významně snížíme emise CO2

Už v roce 2015 jsme se přihlásíli k závazkům Pařížské dohody s cílem stát se do roku 2050 uhlíkově neutrální. Emise CO2, ale postupně snižujeme už mnoho let. Na jednu vyrobenou megawatthodinu elektřiny tak každý rok vypustíme méně a méně skleníkových plynů. V roce 2030 už to bude jen 0,16 tun CO2 / MWh, tedy o 55 % méně než v roce 2019.

 

Graf - Emisní intenzita zdrojů ČEZ (tuny CO2 / MWh)

 

Emisní intenzita zdrojů ČEZ (tuny CO2 / MWh)

 

Stejně tak do roku 2030 radikálně snížíme emise dalších látek: oxidů síry (SOx), oxidů dusíku (NOx) a popílku (TZL):

Co už se nám podařilo?

 • Od začátku 90. let, kdy vznikl ČEZ, jsme snížili emise oxidů síry o 93 %, emise popílku o cca 95 % a emise oxidů dusíku o více než 50 %.
 • Druhá vlna ekologizace uhelných elektráren byla zahájena po roce 2000 s cílem ještě více snížit všechny emisní parametry.
 • V letech 2020-2021 jsme odstavili 10 uhelných bloků.

Investujeme do výstavby zelených elektráren

Máme smělé plány pro výstavbu nových zelených zdrojů. Do roku 2030 postavíme 6 000 MW obnovitelných zdrojů, zejména solárních. Přednostně v areálech odstavených uhelných elektráren a na jiných brownfieldech. V současnosti pokrývá výroba z obnovitelných zdrojů spotřebu téměř milionu českých domácností, v budoucnu její význam ještě poroste.

 

Graf - Instalovaný výkon obnovitelných zdrojů ČEZ (MW)

 

Instalovaný výkon obnovitelných zdrojů ČEZ (MW)

 

Zároveň s rozvojem OZE se budeme věnovat i ukládání elektřiny. Kapacitu ukládání elektřiny do roku 2030 postupně navýšíme na více než 300 MW.

Co už se nám podařilo?

 • Během dvaceti let jsme zvýšili výrobu v našich obnovitelných zdrojích na více než dvojnásobek.
 • Provozujeme pestré portfolio obnovitelných zdrojů: energii vyrábíme z větru, slunce, vody a biomasy.
 • Do modernizace našich vodních elektráren po celé České republice jsme investovali více než 3 miliardy korun. Našich 22 vodních elektráren tak vyrábí více bezemisní elektřiny z menšího objemu vody.

Díky inovacím zvýšíme výrobu v jaderných elektrárnách

Jaderné elektrárny jsou páteří české energetiky a pilířem energetické nezávislosti a soběstačnosti země. Díky průběžným investicím a modernizacím jsou české jaderné elektrárny nejen v perfektním technickém stavu, ale chceme jejich výrobu ještě navýšit o dalších 2 000 000 000 kWh. Díky tomu vyrobí navíc čistou energii bez emisí pro více než půl milionu českých domácností.

Investice do modernizací cca 4 miliardy ročně. Bezpečná výroba přes 32 TWh ročně. Prodloužení životnosti na 60 let

Intenzivně připravujeme výstavbu nového bloku v Dukovanech, který v budoucnu nahradí část současných bloků. Sledujeme i nejnovější jaderné trendy a připravujeme se na výstavbu malých modulárních reaktorů (SMR) s celkovým výkonem až 1 000 MW.

Co už se nám podařilo?

 • Díky průběžným modernizacím a investicím jsme zvýšili výkon našich jaderných elektráren už o 500 MW. To je stejné, jako bychom postavili jeden celý dukovanský blok navíc.
 • České jaderné elektrárny ročně ušetří miliony tun CO2, které by se vypustily do ovzduší, kdyby se elektřina musela vyrobit v uhelných elektrárnách.
 • Podepsali jsme celkem pět memorand se zahraničními společnostmi, které vyvíjejí malé modulární reaktory. Naše dceřiná společnost ÚJV Řež pracuje na dvou konceptech českých malých reaktorů.

Podpoříme další rozvoj e-mobility v Česku

Význam elektřiny v dopravě bude postupně stoupat. Podporujeme rozvoj bezemisní individuální i veřejné hromadné dopravy, která České republice nejen pomůže splnit ambiciózní klimatické cíle, ale zároveň výrazně zvýší kvalitu života ve městech. Do roku 2030 budeme mít v provozu 1 300 dobíjecích stanic a čtyřnásobný dobíjecí výkon oproti současnosti.

 

Graf - Počet dobíjecích stanic ČEZ

 

Počet dobíjecích stanic ČEZ

 

Chceme být aktivní i v dalších oblastech týkajících se e-mobility: v získávání surovin pro výrobu baterií, samotné produkci bateriových článků, ve využívání baterií elektromobilů pro stabilizaci distribuční sítě, nebo v jejich recyklaci.

Co už se nám podařilo?

 • Postupně zvyšujeme tempo výstavby dobíjecích stanic: v roce 2021 jsme jich zvládli postavit 110.
 • Elektromobilisté u nás tankují čistou elektřinu z obnovitelných zdrojů.
 • Zvyšujeme podíl rychlodobíjecích stanic, které tvoří již přes 80 % našeho celkového portfolia.

POZOR NA PODVODNÉ REKLAMY!

Na internetu se množí falešné reklamy zneužívající známé logo a dobré jméno Skupiny ČEZ.

Pokud na takovou reklamu narazíte, buďte maximálně obezřetní. Nenaleťte podvodníkům.

Více informací