Dodavatel poslední instance

Dodavatelem poslední instance je subjekt na trhu s elektřinou, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem.

Dodavatelem poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s elektřinou, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Institutu dodávky od dodavatele poslední instance mohou využít zákazníci v případech, kdy jejich stávající dodavatel pozbyl schopnost dodávat elektřinu. Dodavatel poslední instance by současně měl být pojistkou pro malé zákazníky a domácnosti, kteří mají právo volby svého dodavatele elektřiny, avšak z různých příčin dodavatele na trhu s elektřinou nenalezli.

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2016 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny a samotné cenové rozhodnutí.

Název dokumentu Účinnost Typ Velikost
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Duben 2021 1. 4. 2021 (PDF) 284 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Březen 2021 1. 3. 2021 (PDF) 284 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Únor 2021 1. 2. 2021 (PDF) 284 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Leden 2021 1. 1. 2021 (PDF) 284 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Prosinec 2020 1. 12. 2020 (PDF) 294 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Listopad 2020 1. 11. 2020 (PDF) 294 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Říjen 2020 1. 10. 2020 (PDF) 294 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Září 2020 1. 9. 2020 (PDF) 294 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Srpen 2020 1. 8. 2020 (PDF) 294 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Červenec 2020 1. 7. 2020 (PDF) 301 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Červen 2020 1. 6. 2020 (PDF) 301 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Květen 2020 1. 5. 2020 (PDF) 295 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Duben 2020 1. 4. 2020 (PDF) 295 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Březen 2020 1. 3. 2020 (PDF) 295 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Únor 2020 1. 2. 2020 (PDF) 295 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Leden 2020 1. 1. 2020 (PDF) 295 kB

 

Opatření koronavirus

V návaznosti na mimořádná opatření MZd a rozhodnutí Skupiny ČEZ mají všichni dodavatelé i jejich poddodavatelé povinnost zajistit testování svých zaměstnanců na Covid-19.


Zajištění této povinnosti zaměstnanec dodavatele prokáže jedním z následujících způsobů:

  • Potvrzení o negativním výsledku AG/PCR testu (ne starší než 7 dní)
  • Potvrzení od lékaře (může být i od lékaře z hygieny) nebo úplnou SMS (včetně osobních nacionálií a podpisu zdravotnického zařízení provádějícího test) o prodělání onemocnění COVID-19 v předchozích 90 dnech
  • Oficiální výtisk zprávy z laboratoře provádějící testy o negativním výsledku testu na onemocnění COVID-19 (ne starší než 7 dní)
  • Čestné prohlášení o negativním výsledku tzv. samotestu (ne starší než 7 dní)
  • Certifikát o očkování proti onemocnění COVID-19

Zaměstnanci dodavatelů, kteří nesplní povinnosti spojené s testováním Covid-19 nemohou vstoupit do prostor Skupiny ČEZ.

V rámci vzájemné ochrany při návštěvě pobočky vás prosíme o dodržování následujících pravidel

Mějte zakrytá
ústa a nos
respirátorem nebo
nanorouškou

Při čekání dodržujte odstup 2 metry

Při kýchání a kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo paží

Upozornění

Zákaznická centra jsou pro vás otevřená. Vyřešíte na nich i požadavky týkající se distributorů energií. V seznamu poboček je poznáte podle názvu „Zákaznické centrum“ nebo „Kontaktní místo“. Smluvní partneři mají v současné době zavřeno.

Vybrané požadavky můžete řešit online. Z pohodlí svého domova vyřídíte například nahlášení samoodečtu, změnu záloh, adresy nebo způsobu platby, vrácení přeplatku a mnoho dalších věcí spojených s vaší smlouvou.


Více informací

NAVŠTIVTE ELEKTRÁRNU ON-LINE

 

  • Jak funguje elektrárna?
  • Kde vzniká elektřina?
  • Jaké existují zdroje energie?

Nechte se virtuálně nabít vědomostmi o energetice!

 

PRO ŠKOLY PRO VEŘEJNOST