Dodavatel poslední instance

Dodavatelem poslední instance je subjekt na trhu s elektřinou, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem.

Dodavatelem poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s elektřinou, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Institutu dodávky od dodavatele poslední instance mohou využít zákazníci v případech, kdy jejich stávající dodavatel pozbyl schopnost dodávat elektřinu. Dodavatel poslední instance by současně měl být pojistkou pro malé zákazníky a domácnosti, kteří mají právo volby svého dodavatele elektřiny, avšak z různých příčin dodavatele na trhu s elektřinou nenalezli.

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2016 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny a samotné cenové rozhodnutí.

Název dokumentu Účinnost Typ Velikost
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Červenec 2020 1. 7. 2020 (PDF) 301 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Červen 2020 1. 6. 2020 (PDF) 301 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Květen 2020 1. 5. 2020 (PDF) 295 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Duben 2020 1. 4. 2020 (PDF) 295 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Březen 2020 1. 3. 2020 (PDF) 295 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Únor 2020 1. 2. 2020 (PDF) 295 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Leden 2020 1. 1. 2020 (PDF) 295 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Prosinec 2019 1. 12. 2019 (PDF) 288 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Listopad 2019 1. 11. 2019 (PDF) 288 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Říjen 2019 1. 10. 2019 (PDF) 293 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Září 2019 1. 9. 2019 (PDF) 273 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Srpen 2019 1. 8. 2019 (PDF) 273 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Červenec 2019 1. 7. 2019 (PDF) 315 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Červen 2019 1. 6. 2019 (PDF) 315 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Květen 2019 1. 5. 2019 (PDF) 315 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Duben 2019 1. 4. 2019 (PDF) 315 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Březen 2019 1. 3. 2019 (PDF) 315 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Únor 2019 1. 2. 2019 (PDF) 315 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Leden 2019 1. 1. 2019 (PDF) 315 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Prosinec 2018 1. 12. 2018 (PDF) 315 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Listopad 2018 1. 11. 2018 (PDF) 315 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Říjen 2018 1. 10. 2018 (PDF) 315 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Září 2018 1. 9. 2018 (PDF) 315 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Srpen 2018 1. 8. 2018 (PDF) 315 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Červenec 2018 1. 7. 2018 (PDF) 315 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Červen 2018 1. 6. 2018 (PDF) 315 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Květen 2018 1. 5. 2018 (PDF) 315 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Duben 2018 1. 4. 2018 (PDF) 315 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Březen 2018 1. 3. 2018 (PDF) 315 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Únor 2018 1. 2. 2018 (PDF) 315 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Leden 2018 1. 1. 2018 (PDF) 330 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Prosinec 2017 1. 12. 2017 (PDF) 314 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Listopad 2017 1. 11. 2017 (PDF) 314 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Říjen 2017 1. 10. 2017 (PDF) 334 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Září 2017 1. 9. 2017 (PDF) 334 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Srpen 2017 1. 8. 2017 (PDF) 315 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Červenec 2017 1. 7. 2017 (PDF) 315 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Červen 2017 1. 6. 2017 (PDF) 313 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Květen 2017 1. 5. 2017 (PDF) 313 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Duben 2017 1. 4. 2017 (PDF) 312 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Březen 2017 1. 3. 2017 (PDF) 25 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Únor 2017 1. 2. 2017 (PDF) 25 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Leden 2017 1. 1. 2017 (PDF) 25 kB

 

Opatření koronavirus

V souvislosti s přijímanými preventivními opatřeními pro snížení rizik nákazy koronavirem přistupuje ČEZ, a. s., k omezování setkávání větších skupin osob. Opatření se týká také organizace školení vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD. Z toho důvodu přistupujeme k mimořádnému operativnímu prodloužení platnosti kvalifikace vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD o jeden rok.

Vedoucím práce a odpovědným osobám, kterým končí platnost školení v období od 9.3.2020 do 31.12.2020, bude automaticky prodloužena jeho platnost o 1 rok, tj. na stejné datum do roku 2021.
Zároveň vás tímto vyzýváme k pečlivému zvážení nutnosti školení nových vedoucích práce a odpovědných osob (včetně těch, kterým skončila platnost školení před 9. 3. 2020) v případech, kdy jste schopni činnosti vykonávané na našich provozovnách vykrýt stávajícími, již proškolenými, zaměstnanci.

V případech, kdy školení nového vedoucího práce a odpovědné osoby je z provozních hledisek nezbytné, pak bude zajištěno stávajícím způsobem.

Přizpůsobte organizaci práce na provozovnách ČEZ KE/EVD takovým způsobem, abyste ji byli schopni vykonávat v největší možné míře pomocí stávajících, již vyškolených vedoucích práce.

Uplatněte stejná opatření ve vašich firmách i u vašich subdodavatelů.

Úplná informace je na webových stránkách školení dodavatelů.

 

stěhujeme se

Vážení zákazníci,

 

institut Ombudsmana ČEZ od 1. července 2020 změní své pracoviště. Nově nás od uvedeného data najdete na adrese Jemnická 1138/1, 140 00 Praha 4.

 

Věřím, že i v nových prostorách Vám já a můj tým budeme k dispozici k Vaší plné spokojenosti.

 

S úctou

 

Josef Sedlák
Ombudsman ČEZ