DOTACE NA PODPORU ELEKTROMOBILITY

Získejte dotaci na nákup elektromobilů a neveřejných dobíjecích stanic. My vám s tím pomůžeme.

Na co lze čerpat

Nákup elektromobilů a neveřejných dobíjecích stanic

Kdo může čerpat

PODNIKY VŠECH VELIKOSTÍ MIMO ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

Kolik můžete získat

AŽ 10 000 000 KČ PRO FIRMY

VELIKOST PODPORY

55 - 75 % ZE ZPŮSOBILÝCH NÁKLADŮ

Program je otevřen

příjem žádostí do 31. 5. 2019

DOTACE PRO PODNIKATELE A FIRMY

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) vyhlášený Ministerstvem průmyslu a obchodu je určen firmám, které chtějí snížit své náklady a zároveň snížit negativní dopady svého podnikání na životní prostředí. S pomocí dotační podpory si mohou pořídit elektromobily a dobíjecí stanice či investovat v oblasti akumulace energií.

NA CO LZE ČERPAT

 • Pořízení elektromobilů
 • Pořízení neveřejných stanic pro elektromobily (pouze pro vlastní potřebu podniků) vč. stavebních prací
 • Pořízení akumulace energie vč. obnovitelných zdrojů energie

KOLIK MŮŽETE ZÍSKAT

 • Minimální výše dotace je 50 000 Kč, maximální 10 000 000 Kč, přičemž podpora se liší podle velikosti podniku následovně:
  75% ze způsobilých výdajů * pro malé podniky
  65% ze způsobilých výdajů * pro střední podniky
  55% ze způsobilých výdajů * pro velké podniky
 • Realizace následuje po datu podání žádosti o podporu. Předpokladem je plné předfinancování výdajů z vlastních zdrojů žadatele.

KDO MŮŽE ČERPAT

 • Malé, střední a velké podniky (kritériem je především počet zaměstnanců) mimo území hl. m. Prahy
 • Výjimku tvoří komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace, výzkumné a vývojové projekty.
 • Žadatel musí mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU, minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání, dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů, případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.

* Výdaje, které jsou nezbytné pro realizaci projektu a vznikly po zažádání o dotaci. V případě pořízení vozidla kategorie M1 (osobní) se za uznatelné výdaje bere pouze 45% z pořizovací ceny vozu. V případě pořízení jednoho elektromobilu kategorie M1 v hodnotě 900 000 Kč je tedy za způsobilý výdaj považovaná částka 405 000 Kč, z níž se poté počítá výše dotace v závislosti na velikosti podniku.

Program je otevřen

příjem žádostí do 30. 9. 2019

DOTACE PRO OBCE A KRAJE

Nákup elektromobilu pro obce a kraje podporuje v České republice dotační program Státního fondu životního prostředí (SFŽP) – Podpora alternativních způsobů dopravy a je určen na nákup elektromobilů různých kategorií od osobních přes užitkové a nákladní automobily až po autobusy.

NA CO LZE ČERPAT

 • Pořízení vozidla do majetku žadatele
 • Úhradu nákladů operativního leasingu
 • Pořízení vozidla do majetku žadatele podpořené půjčkou
 • Chytrou dobíjecí stanici (smart wallbox) k pořízenému elektromobilu

KDO MŮŽE ČERPAT

  Města, obce, kraje, městské části hl. m. Prahy, svazky obcí, příspěvkové organizace, městské společnosti (> 50 % podílu města) v ČR, veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb. a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., pokud jsou veřejnoprávními subjekty.

KOLIK MŮŽETE ZÍSKAT

 • Maximální výše dotace na chytrou dobíjecí stanici je 20 000 Kč
 • Maximální výše dotace na jedno vozidlo M1 je 250 000 Kč, na N1 je 500 000 Kč

Potřebujete více informací?

Zanechte Vaše telefonní číslo a my Vás budeme kontaktovat.

+420