Podmínky užití produktové řady eTARIF

Po dobu užití produktové řady eTARIF je zákazník povinen sjednat si užívání aplikace ČEZ ON-LINE ČEZ Prodej, s. r. o., a řídit se jejími podmínkami.

Zákazník je povinen sjednat si užívání elektronické fakturace (ELFA) ve formě a za podmínek stanovených ČEZ Prodej, s. r. o.

Po dobu užití produktové řady eTARIF nebude ČEZ Prodej, s. r. o., zasílat zákazníkovi předpisy záloh, daňové doklady (faktury) v papírové podobě, a proto se nebudou aplikovat ta ustanovení v šeobecných obchodních podmínek (VOPD) a s mlouvy, ustanovující tuto povinnost ČEZ Prodej, s. r. o., vůči zákazníkovi. ČEZ Prodej, s. r. o., splní tuto povinnost vyvěšením v aplikaci ČEZ ON-LINE či jiným, mezi ČEZ Prodej, s. r. o., a zákazníkem sjednaným, způsobem.

Po dobu užití produktové řady ČEZ eTARIF je povinností zákazníka mít sjednáno přímé inkaso ze svého bankovního účtu ve prospěch bankovního účtu ČEZ Prodej, s. r. o., či SIPO u provozovatele poštovních služeb (sdružené inkaso plateb obyvatelstva)

ČEZ Prodej, s. r. o., se zavazuje po dobu užití produktové řady ČEZ eTARIF případný přeplatek vrátit pouze na bankovní účet zákazníka, nikoliv poštovní poukázkou.