Zelená elektřina od ČEZ

100% z obnovitelných zdrojů

Při využití Zelené elektřiny chráníte českou přirodu.

Certifikát zaručující, že vaše spotřeba byla pokryta výrobou z obnovitelných zdrojů.

S každým vyúčtováním od nás dostanete certifikát zaručující, že vaše spotřeba byla ve stejném objemu vyrobena z obnovitelných zdrojů. Šetříte tak životní prostředí, a to především z hlediska emisí a zplodin.

Jsem právnická osoba a mám zájem o zelenou elektřinu.

Zobrazit ceník pro domácnosti

Chci zelenou elektřinu

Nechte nám na sebe kontakt, zavoláme vám!

nebo nám zavolejte na

800 810 820

Denně od 7 do 20 hodin

Časté dotazy

Zelená elektřina pochází výhradně z obnovitelných zdrojů. Jedná se o ekologickou elektrickou energii.

Odběr Zelené elektřiny je známkou ekologického smýšlení a vyjádřením vašeho zodpovědného přístupu k životnímu prostředí. K odběru Zelené elektřiny navíc získáte certifikát se zárukou původu elektřiny z obnovitelného zdroje, který potvrzuje váš proaktivní přístup k problematice udržitelného rozvoje.

Přestože při dodávání elektřiny do sítě není fyzikálně ani technologicky možné rozlišit, z jakého zdroje elektřina pochází, lze pomocí certifikátu záruky původu propojit váš odběr s výrobou z konkrétního obnovitelného zdroje. Každý certifikát pochází z konkrétní zelené výrobny: z konkrétní vodní elektrárny, z konkrétní větrné elektrárny, z konkrétní sluneční, biomasové nebo bioplynové elektrárny. A majitelé těchto elektráren, často malí podnikatelé, i díky zisku z těchto certifikátů mohou v této výrobě pokračovat a svoje podnikání rozšiřovat. Nákupem Zelené elektřiny tak podporujete podmínky, aby těchto ekologických elektráren v Česku přibývalo.

Detailní informace: Tento mezinárodně uznaný systém funguje i v ostatních státech Evropské unie. Při odběru Zelené elektřiny má zákazník jistotu, že celá jeho spotřeba elektřiny je díky certifikátům, které za něj nakupuje obchodník, pokryta výrobou z obnovitelných zdrojů. Pokud bude více takových odběratelů, bude docházet k navyšování výroby z obnovitelných zdrojů.

Jedná se o certifikát zaručující, že daný objem elektřiny byl vyroben z obnovitelného zdroje. Certifikáty vydává a eviduje operátor trhu s elektřinou (OTE, a.s.). Obchodník garantuje, že má nakoupený dostatečný objem certifikátů k pokrytí spotřeby svých zákazníků odebírajících Zelenou elektřinu.

Ano. Zelené elektřiny, resp. certifikátů pokrývajících objem elektřiny, nakupujeme takové množství, které bezpečně pokrývá spotřebu našich zákazníků se Zelenou elektřinou. Platíte tak vždy za elektřinu vyrobenou ze 100 % z obnovitelných zdrojů.

Ano. S každým ročním vyúčtováním od nás dostanete certifikát zaručující, že vaše spotřeba byla ve stejném objemu vyrobena z obnovitelných zdrojů.

Díky vašemu zelenému produktu je v elektroenergetické síti větší objem elektřiny se zárukou původu z obnovitelných zdrojů. Výroba elektřiny z těchto zdrojů šetří životní prostředí, zejména z hlediska emisí a zplodin.

Ano. Certifikáty nakupujeme výhradně od českých výrobců elektřiny

Obojí. Nakupujeme certifikáty z elektráren ČEZ (například z vltavské kaskády), ale i od malých výrobců.

Do ceny zeleného produktu se nad rámec běžných nákladů promítají náklady na certifikát záruky původu, a cena zeleného produktu je tudíž nepatrně vyšší v porovnání s cenou srovnatelného produktu.

Certifikát záruky původu vydává Operátor trhu s elektřinou (OTE, a.s.) výrobcům zelené elektřiny, kteří jej poté mohou prodat jinému subjektu.

Certifikát obdrží zákazník vždy poštou, jelikož se jedná o certifikát, který není možné zaslat pouze elektronicky.

V případě, že máte nastavenou elektronickou měsíční fakturaci, certifikát od nás obdržíte s řádným ročním vyúčtováním. V případě, že máte měsíční fakturaci (měření typu B), obdržíte od nás certifikát vždy v průběhu měsíce ledna, vždy za předchozí roční období.


Opatření koronavirus

V souvislosti s přijímanými preventivními opatřeními pro snížení rizik nákazy koronavirem přistupuje ČEZ, a. s., k omezování setkávání větších skupin osob. Opatření se týká také organizace školení vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD. Z toho důvodu přistupujeme k mimořádnému operativnímu prodloužení platnosti kvalifikace vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD o jeden rok.

Vedoucím práce a odpovědným osobám, kterým končí platnost školení v období od 9.3.2020 do 31.12.2020, bude automaticky prodloužena jeho platnost o 1 rok, tj. na stejné datum do roku 2021.
Zároveň vás tímto vyzýváme k pečlivému zvážení nutnosti školení nových vedoucích práce a odpovědných osob (včetně těch, kterým skončila platnost školení před 9. 3. 2020) v případech, kdy jste schopni činnosti vykonávané na našich provozovnách vykrýt stávajícími, již proškolenými, zaměstnanci.

V případech, kdy školení nového vedoucího práce a odpovědné osoby je z provozních hledisek nezbytné, pak bude zajištěno stávajícím způsobem.

Přizpůsobte organizaci práce na provozovnách ČEZ KE/EVD takovým způsobem, abyste ji byli schopni vykonávat v největší možné míře pomocí stávajících, již vyškolených vedoucích práce.

Uplatněte stejná opatření ve vašich firmách i u vašich subdodavatelů.

Úplná informace je na webových stránkách školení dodavatelů.

 

stěhujeme se

Vážení zákazníci,

 

institut Ombudsmana ČEZ od 1. července 2020 změní své pracoviště. Nově nás od uvedeného data najdete na adrese Jemnická 1138/1, 140 00 Praha 4.

 

Věřím, že i v nových prostorách Vám já a můj tým budeme k dispozici k Vaší plné spokojenosti.

 

S úctou

 

Josef Sedlák
Ombudsman ČEZ