Ceník služeb elektronických komunikací

účinnost od 1. 7. 2016