Ceník služeb elektronických komunikací

účinnost od 15. 6. 2017