Elektřina

Formuláře pro odběratele elektřiny z řad domácnosti

Formuláře pro uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s ČEZ Prodej

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
DE10 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN – Domácnost – produkt ČEZ ELE S ODMĚNOU 157 kB
  Touto smlouvou si zajistíte dodávku elektřiny od ČEZ Prodej, s.r.o. s produktem ČEZ ELE S ODMĚNOU.

K výše uvedené smlouvě je nutné doložit také podepsanou Plnou moc.
Udělením plné moci nám umožníte, abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ Prodej, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.
DE11 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN – Domácnost – produkt ČEZ GARANT PLUS 157 kB
  Touto smlouvou si zajistíte dodávku elektřiny od ČEZ Prodej, s.r.o. s produktem ČEZ GARANT PLUS.

K výše uvedené smlouvě je nutné doložit také podepsanou Plnou moc.
Udělením plné moci nám umožníte, abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ Prodej, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.
DE13 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN – Domácnost – produkt eTARIF FIX 123 kB
  Touto smlouvou si zajistíte dodávku elektřiny od ČEZ Prodej, s.r.o. s produktem eTARIF FIX.

K výše uvedené smlouvě je nutné doložit také podepsanou Plnou moc.
Udělením plné moci nám umožníte, abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ Prodej, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.
DE14 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN – Domácnost – produkt COMFORT nebo eTARIF 159 kB
  Touto smlouvou si zajistíte dodávku elektřiny od ČEZ Prodej, s.r.o. s produktem COMFORT nebo eTARIF.

K výše uvedené smlouvě je nutné doložit také podepsanou Plnou moc.
Udělením plné moci nám umožníte, abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ Prodej, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.
DE15 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN – Domácnost – produkt BASIC_SP 156 kB
  Touto smlouvou si zajistíte dodávku elektřiny od ČEZ Prodej, s.r.o. s produktem BASIC_SP.

K výše uvedené smlouvě je nutné doložit také podepsanou Plnou moc.
Udělením plné moci nám umožníte, abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ Prodej, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.
DE16 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN – Domácnost – produkt ČEZ ELE S ÚSPOROU 154 kB
  Touto smlouvou si zajistíte dodávku elektřiny od ČEZ Prodej, s.r.o. s produktem ČEZ ELE S ÚSPOROU.

K výše uvedené smlouvě je nutné doložit také podepsanou Plnou moc.
Udělením plné moci nám umožníte, abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ Prodej, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.

Formuláře pro udělení Plné moci

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
DE20 Plná moc a čestné prohlášení pro nového zákazníka 92 kB
 

Tuto plnou moc vždy doložte, pokud se chcete stát naším novým zákazníkem, tak abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ Prodej, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.

Střední část formuláře Čestné prohlášení použijte pouze v případě, kdy nejste původním zákazníkem v odběrném místě a zároveň požadujete přepis odběrného místa po zákazníkovi, se kterým nebyla řádně ukončena smlouva (zákazník zemřel nebo se odstěhoval).

DE21 Plná moc pro původního zákazníka na odběrném místě 67 kB
 

Tuto plnou moc doložte, pokud jste zákazníkem v odběrném místě a rozhodli jste se odběrné místo přepsat na jinou osobu. V rámci této plné moci vás budeme zastupovat ve všech úkonech nutných k ukončení smlouvy, kterou se realizuje dodávka do předmětného odběrného místa nebo k ukončení smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy.

Při přepisu odběrného místa doporučujeme k vzájemnému odsouhlasení stavů měřicího zařízení mezi původním a novým zákazníkem doložit předávací protokol.

DE22 Plná moc pro zastoupení zákazníka 479 kB
  Tento formulář použijte v případě, že souhlasíte, aby vás při jednání s námi zastupovala zmocněná osoba.

Formuláře pro distribuční požadavky

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
DE30 Žádost o změnu distribuční sazby/změnu rezervovaného příkonu 115 kB
  Tento formulář použijte v případě, že chcete požádat o změnu distribuční sazby nebo změnu rezervovaného příkonu. V případě, že k vámi podané žádosti bude zapotřebí uzavření nové smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy, budeme vás kontaktovat pro domluvení dalších úkonů spojených s touto změnou.
DE31 Žádost o přezkoušení/kontrolu elektroměru 66 kB
  Tento formulář použijte v případě, že požadujete úředně ověřit/zkontrolovat elektroměr.

Formuláře pro vyřízení ukončení smlouvy

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
DE40 Žádost o ukončení smlouvy 102 kB
 

Tento formulář použijte pro vyřízení ukončení dodávek energii od ČEZ Prodej.

V případě ukončení smlouvy z důvodu přepisu odběrného místa na jiného zákazníka nezapomeňte k výše uvedené žádosti doložit také podepsanou plnou moc pro původního zákazníka na odběrném místě. V rámci této plné moci vás budeme zastupovat ve všech úkonech nutných k ukončení smlouvy, kterou se realizuje dodávka do předmětného odběrného místa nebo k ukončení smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy.

Při přepisu odběrného místa doporučujeme k vzájemnému odsouhlasení stavů měřicího zařízení mezi původním a novým zákazníkem doložit předávací protokol.

DE41 Odstoupení od smlouvy 496 kB
 

Tento formulář použijte, pokud chcete odstoupit od smlouvy na dodávky energií od ČEZ Prodej k jinému termínu, než do kterého je vaše smlouva platná.

Odstoupení od smlouvy lze akceptovat jen v případě splnění smluvních a legislativních podmínek pro takový úkon.

Formuláře distribučních společností

Nenašli jste hledaný formulář? Pokud je váš požadavek distribučního charakteru (připojení nového odběru nebo výrobny, sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy, činnost v ochranných pásmech apod.) vyhledáte příslušný formulář na webových stránkách distribučních společností ČEZ Distribuce, a. s., E.ON Distribuce, a.s., PREdistribuce, a. s.