Podpora Mobil Obchodní podmínky (Mobil)

Obchodní podmínky (Mobil)

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, a.s.

Vážení zákazníci,

společnost ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 22581, IČO 27 23 24 33 oznamuje, že vydává nové Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platné a účinné od 13. dubna 2023.

 

 

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací 13. 4. 2023 13. 4. 2023  (PDF) 114 kB

 

  

 

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací 1. 1. 2022 1. 1. 2022  (PDF) 137 kB

 

 

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací 1. 1. 2021 1. 1. 2021  (PDF) 140 kB

 

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací 1. 4. 2020 1. 4. 2020  (PDF) 129 kB

 

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací 1. 3. 2019 1. 3. 2019  (PDF) 124 kB

 

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací 1. 3. 2018 1. 3. 2018  (PDF) 116 kB

 

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací 1. 7. 2017 1. 7. 2017  (PDF) 195 kB

 

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací 1. 5. 2016 15. 7. 2016  (PDF) 125 kB

 

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací 10. 10. 2015 10. 11. 2015  (PDF) 93 kB

 

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací 15. 12. 2014 15. 1. 2015  (PDF) 86 kB

 

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací 1. 11. 2014 1. 12. 2014  (PDF) 93 kB

 

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací 1. 7. 2014 1. 8. 2014  (PDF) 93 kB

 

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací 15. 10. 2013 15. 10. 2013  (PDF) 128 kB

 

Seznam Zpracovatelů osobních údajů společnosti ČEZ Prodej, a.s.

Při zpracování vašich osobních údajů dbáme v ČEZ Prodej, jakož i v celém Koncernu ČEZ na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, „GDPR“), které je účinné od 25. května 2018 jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a dále na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů.

Číslo Název dokumentu   Typ Velikost
1) Seznam zpracovatelů    (PDF) 62 kB

 

Potřebovali jste něco jiného?

Co hledáte?


Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more