MOBIL OD ČEZ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, a.s.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, a.s.

Vážení zákazníci,

společnost ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 22581, IČO 27 23 24 33 oznamuje, že vydává nové Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platné a účinné od 1. března 2018.

Provedené změny

  • Úpravy v souvislosti s novelou zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, týkající se podmínek přenosu čísla a změn smlouvy.
  • Změny v článku 5 odstavec 2 písm. b) a c).
  • Článek 12 jsme upravili na základě nařízení EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací 1. 2. 2018 1. 3. 2018 (PDF) 116 kB

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platné od 1. července 2017 a účinné od 1. července 2017.

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací 1. 7. 2017 1. 7. 2017 (PDF) 195 kB

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platné od 1. května 2016 a účinné od 15. července 2016.

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací 1. 5. 2016 15. 7. 2016 (PDF) 125 kB

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací účinné od 10. listopadu 2015.

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací 10. 10. 2015 10. 11. 2015 (PDF) 93 kB

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací účinné od 15. ledna 2015.

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací 15. 12. 2014 15. 1. 2015 (PDF) 86 kB

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací účinné od 1. prosince 2014.

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací 1. 11. 2014 1. 12. 2014 (PDF) 93 kB

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací účinné od 1. srpna 2014.

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací 1. 7. 2014 1. 8. 2014 (PDF) 93 kB

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platné a účinné od 15. října 2013.

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací 15. 10. 2013 15. 10. 2013 (PDF) 128 kB

Seznam subdodavatelů společnosti ČEZ Prodej, a.s.

Subdodavatelé společnosti ČEZ Prodej, a.s., zpracovávající osobní údaje zákazníků (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, viz. čl. XII., odst. 7. Všeobecných podmínek elektronických komunikací)

Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Seznam zpracovatelů   (PDF) 39 kB