Časy spínání HDO

Chcete se dozvědět víc o časech spínání HDO?

Pokud používáte elektřinu kromě svícení také na vytápění nebo ohřev vody, určitě byste si měli zjistit, jak funguje HDO. Zkratka znamená Hromadné dálkové ovládání, díky kterému váš bojler, přímotop, akumulační kamna nebo i tepelné čerpadlo využívá nízký tarif.

S HDO můžete významně ušetřit za elektřinu, pakliže využíváte dvoutarifový produkt a správný jistič. Nízký tarif může platit 8 až 22 hodin denně v závislosti na distribuční sazbě.

  • Zjistěte si čas spínání HDO konkrétně pro svou domácnost.
  • Nastavte si odložený start spotřebičů na dobu, kdy se spíná nízký tarif.

Časy spínání HDO naleznete v aplikaci ČEZ ON-LINE  nebo na webu ČEZ Distribuce, a. s . Časy spínání pro distribuční území PREdistribuce, a.s. naleznete na stránkách PRE. Distribuční oblast E.ON Distribuce, a.s. pro Jižní Čechy a Moravu na stránkách E.ON.

Jak zjistit, kdy na vašem odběrném místě platí nízký tarif?

Časy sepnutí HDO (hromadné dálkové ovládání) - přepnutí elektroměru z vysokého na nízký tarif - řídí přijímač HDO, kterým je vybaveno odběrné místo.

Podívejte se, jaký kód je uveden na vašem přijímači HDO a zadejte ho do naší on-line aplikace. Informace naleznete také v ČEZ ON-LINE v záložce Odběrná místa/Časy spínání HDO.

Vyhledat aktuální časy spínání HDO

mapa čr

Tuto informaci naleznete na svém přijímači HDO (v rozvodné skříni u elektroměru).

Příklady:

  • A1B6DP1 (povel)
  • P64 (kód)
  • 181 (kód povelu)

Uvedené časy vysílání povelů HDO platí pro základní stav distribuční soustavy za normálních provozních podmínek. V případě nutnosti provedení provozních změn v distribuční soustavě, vyvolaných nepředvídanými okolnostmi, může dojít k lokálním a časově omezeným úpravám časů vysílání s dodržením pravidel pro vysílání.

V případě jakýchkoliv nejasností je možné nás kontaktovat na Zákaznické lince ČEZ Prodej 800 810 820.

Podrobné informace o časech HDO naleznete na internetových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a. s.