Zpět

Chci přejít s plynem k ČEZ Prodej

Dnes už se může každý svobodně rozhodnout, kdo bude jeho dodavatelem plynu. Pokud jste si vybrali ČEZ Prodej, pak kompletní změnu dodavatele vyřídíme zdarma za vás. Poradíme vám, jak postupovat.

Nejrychleji novou smlouvu vyřešíte online.

Pro jednodušší vyplnění formulářů si prosím k ruce připravte smlouvu nebo fakturu od stávajícího dodavatele plynu, na které jsou uvedeny všechny potřebné technické údaje vašeho odběrného místa.

  • Vyplňte formuláře Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu na vybraný produkt pro domácnosti nebo pro podnikatele a Plnou moc pro domácnosti nebo podnikatele.
  • Zároveň oba dokumenty 2x vytisknětepodepište na vyznačených místech.
  • Udělením plné moci nám umožníte zastupovat vás při všech úkonech, které jsou nutné pro změnu dodavatele zajistit, jako je např. podání výpovědi stávajícímu dodavateli, nebo k zastupování při registraci u společnosti OTE, a.s.
  • Celý proces změny dodavatele na základě vámi podepsané plné moci kompletně vyřídíme za vás.
  • O zahájení dodávek plynu od ČEZ Prodej, a.s. vás budeme informovat formou e-mailu/dopisu, jakmile váš stávající obchodník schválí výpověď smlouvy.
  • Smlouvu za vás mohou vyplnit i naši operátoři. Kdykoliv můžete volat naši Zákaznickou linku ČEZ Prodej 800 810 820. Pro jednodušší vyřízení si prosím k ruce připravte fakturu nebo smlouvu od stávajícího dodavatele elektřiny, na které jsou uvedeny všechny potřebné technické údaje vašeho odběrného místa. Operátor s vámi smlouvu ochotně vyplní a zašle vám ji k podpisu.
Nevíte si rady s vyplněním smlouvy o sdružených službách dodávky plynu?
Zkuste našeho průvodce k vyplnění smlouvy.

Všechny potřebné dokumenty už mám. Jaký je další postup?

Vyplněné a podepsané dokumenty předejte společnosti ČEZ Prodej.

On-line

Nejrychlejší způsob přepisu.

Přihlásit se

Na kontaktním místě

Objednejte se dopředu.

Poštou

ČEZ Prodej, a.s.
Guldenerova 2577/19
326 00  Plzeň

Co bude následovat

  • Jakmile získáme potřebné doklady, začneme vše připravovat na změnu dodavatele plynu.
  • Nového odběratele budeme informovat o zahájení dodávky pod jeho smlouvoupošleme mu rozpis záloh.

Pomohly Vám uvedené informace?