Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 


Pomůžeme vám získat dotaci až 225 000 Kč

Vyřídíme za vás vše potřebné pro získání maximální výše státní dotace, pokud na ni máte nárok

Vyřízení dotace od ČEZ

Veškerou administrativu vyřídíme v maximální možné míře za vás

Provedeme vás celým dotačním procesem a vyřídíme kompletní dokumentaci až po vyplacení dotace na účet žadatele. Díky tomu byly tisíce našich žádostí vyřízeny úspěšně.

Dotace Nová zelená úsporám a návratnost

Program Nová zelená úsporám, spravovaný Státním fondem životního prostředí, podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov, efektivní využívání zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie. Hlavním cílem je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí především CO2.

Poskytované dotace tak výrazně zlepšují ekonomickou stránku výstavby fotovoltaické elektrárny. Ekonomická výhodnost je bez dotací obtížně dosažitelná při současném zvyšování cen komponent a dlouhodobě rostoucím cenám elektřiny. Dotace dokáže urychlit návratnost investice až o 7 let.

Kdo má na dotaci nárok?

Majitel nemovitosti

O dotaci může žádat vlastník stávajícího rodinného domu nebo stavebník či nabyvatel nového rodinného domu, na kterém bude FVE instalována.

Objekt určený k bydlení

Fotovoltaiku je možné instalovat na rodinný dům či rekreační objekt, který je užíván k trvalému bydlení.

Připojení k síti

Dotace se poskytuje pouze na nové fotovoltaické systémy.

Bez již aktivní žádosti

Na váš dům nesmí být v době podání vypsaná jiná aktivní žádost o vyplacení podpory z NZÚ.

Proces žádosti o dotaci

1. Příprava návrhu

Naši specialisté vám navrhnou na míru fotovoltaickou elektrárnu, která bude splňovat předem avizované podmínky dotace.

2. Podpis smlouvy

Podepíšete smlouvu o poskytování služby společně s formuláři, které za vás připravíme.

3. Vyřízení žádosti

Provedeme registraci zákazníka u NZÚ a dodáme potřebné podklady pro zajištění plynulého procesu.

4. Vyplacení dotace

Po realizaci vašeho fotovoltaického systému a dokončení všech potřebných úkonů zažádáme o vyplacení dotace na váš bankovní účet.

Výše dotací pro fotovoltaiku

  • Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na maximálně 50 % celkových přímých realizačních výdajů. V případě využití dotačních bonusů je celková výše podpory omezena na  maximálně 60 % celkových realizačních výdajů.
  • Maximální výše podpory na jeden rodinný dům je 200 000 Kč.
  • Realizace v rodinných domech v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %, maximální výše podpory na jeden rodinný dům je tedy v těchto krajích 220 000 Kč.
  • Nově je možné žádat o dotaci také na trvale obývané rekreační objekty.
  • Podporovaná jsou opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po 1. 1. 2021.

Jednotkové výše podpory

Instalované části fotovoltaického systému Podpora
Fotovoltaická elektrárna min. o výkonu 2 kWp 40 000 Kč
Fotovoltaická elektrárna min. o výkonu 2 kWp s hybridním střídačem 60 000 Kč
Fotovoltaická elektrárna min. o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000 Kč
Za každý 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000 Kč
Za každou 1 kWh elektrického akumulačního systému s bateriemi na bázi lithia 10 000 Kč
Dotace na projektovou dokumentaci 5 000 Kč

Pořiďte si technologii
bez vlastních úspor

Zjistit více o financování

Chci začít s návrhem vlastního projektu.
Stačí vám na to jen 5 minut.

1. Stačí jen několik základních údajů

2. Obratem získáte nejvhodnější řešení

3. Rovnou uvidíte i cenovou kalkulaci


Objednejte se na nové termíny od ledna do března 2023!

Pro velký zájem jsou již registrace přes rezervační formulář obsazeny. Nezbylo na vás místo? Pokusíme se vám vyjít maximálně vstříc a nabídnout vám termín  se stejně starými dětmi. Napište nám na e-mail virtualnevelektrarne@cez.cz tyto informace:

1. O jaký typ prohlídky máte zájem (Distribuce elektřiny, Temelín, Dukovany nebo Obnovitelné zdroje).

2. Z jaké školy jste (ZŠ, SŠ, gymnázium atd.).

3. S jakou třídou chcete prohlídku absolvovat (prosíme, uveďte ročník a počet studentů).