Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 


Připravíme za vás vše potřebné k získání dotace až 180 000 Kč

Pomůžeme vám se získáním dotace z programu Nová zelená úsporám

Připravíme žádost a nezbytné podklady a vy se nemusíte téměř o nic starat.

Provedeme vás celým dotačním procesem a zpracujeme všechny potřebné dokumenty nezbytné pro získání dotace. Díky tomu se vyhnete frontám na úřadech a složitému papírování.

Dotace Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám, spravovaný Státním fondem životního prostředí, podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov, efektivní využívání zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie. Hlavním cílem je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí především CO2.

Poskytované dotace výrazně zlepšují ekonomickou stránku pořízení tepelného čerpadla. Doba návratnosti se může pohybovat v rozmezí 5 až 10 let, a to i díky výraznému přispění dotací, které dokážou dobu návratnosti výrazně zkrátit.

Kdo má na dotaci nárok?

Majitel nemovitosti

O dotaci může žádat vlastník stávajícího rodinného domu nebo stavebník či nabyvatel nového rodinného domu, ve kterém se bude měnit hlavní zdroj vytápění za některý z podporovaných opatření.

Objekt určený k bydlení

Nemovitost, ve které bude instalováno tepelné čerpadlo, musí být rodinný dům nebo rekreační objekt, který je užíván k trvalému bydlení.

Výměna hl. zdroje tepla

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla.

Bez již aktivní žádosti

Na váš dům nesmí být v době podání vypsaná jiná aktivní žádost o vyplacení podpory z dotačního programu Nová zelená úsporám.

Výše dotací z programu Nová zelená úsporám

Typ zdroje Výše podpory pro rodinný dům
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění 80 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody 100 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k fotovoltaickému systému 125 000 Kč

Ve vybraných krajích  Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském jsou dotační částky zvýšeny o 10 %.

Výše dotace je maximálně 50 % uznatelných nákladů. Uznatelnými náklady jsou kromě zdroje vytápění i veškeré práce, revize a jiné úkony s jeho instalací spojené.

Kotlíková dotace

Kotlíková dotace jako dotační program na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla nyní vstupuje do nové fáze. Provoz zastaralých kotlů s emisní třídou 1 nebo 2 bude od 1. září 2024 zakázán a je tedy nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění. Čerpat kotlíkovou dotaci na pořízení tepelného čerpadla je možné pouze za předpokladu, že se nahrazuje kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN 303-5. Příjem žádostí bude probíhat od června 2023 přes krajské úřady.

Mapa dotací

Karlovarský kraj
Spuštění registrace žádostí od 14. 8. 2023
Ústecký kraj
Spuštění registrace žádostí od srpna 2023
Středočeský kraj
Spuštění registrace žádostí od 5. 9. 2023
Hl. m. Praha
Spuštění registrace žádostí od 7. 8. 2023
Liberecký kraj
Spuštění registrace žádostí od 4. 9. 2023
Královehradecký kraj
Spuštění registrace žádostí od 16. 8. 2023
Pardubický kraj
Spuštění registrace žádostí od 4. 9. 2023
Kraj Vysočina
Spuštění registrace žádostí od 1. 9. 2023
Jihomoravský kraj
Spuštění registrace žádostí od srpna 2023
Zlínský kraj
Spuštění registrace žádostí od 12. 9. 2023
Olomoucký kraj
Spuštění registrace žádostí od 1. 8. 2023
Moravskolsezský
Spuštění registrace žádostí od 31. 7. 2023
Jihočeský
Spuštění registrace žádostí od 26. 6. 2023
Plzeňský
Spuštění registrace žádostí od 4. 9. 2023

Kdo má na dotaci nárok?

Majitel nemovitosti

O dotaci může žádat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, ve které bude tepelné čerpadlo instalováno.

Starobní/invalidní důchod

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně.

Příspěvek na bydlení

Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Výše kotlíkových dotací


Typ zdroje Maximální výše dotace
Tepelné čerpadlo 180 000 Kč

Podpora je poskytována maximálně ve výši 95 % způsobilých výdajů (nejvýše však 180 000 Kč).

Za způsobilé výdaje jsou považovány instalace realizované od 1. 1. 2021.

Proces přípravy dokumentů a žádosti o dotaci

1. Příprava návrhu

Naši specialisté vám navrhnout tepelné čerpadlo na míru, které bude splňovat technické podmínky pro získání dotace a zároveň požadavky na komfortní a efektivní vytápění objektu.

2. Podpis smlouvy

Podepíšete smlouvu o poskytování služby společně s formuláři, které za vás připravíme.

3. Zpracování podkladů a příprava žádosti o dotaci

Provedeme vaši registraci do programu Nová zelená úsporám, začneme vyřizovat vše potřebné pro získání dotace.

4. Vyplacení dotace

Po schválení dotace a následné instalaci dokončíme všechny potřebné úkony k vyplacení dotace na váš bankovní účet.

Pořiďte si technologii
bez vlastních úspor

Zjistit více o financování

Děkujeme, že jste si během KVIFF zašli na ReakTour

Během 58. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary jsme vás vzali na nejstřeženější prostory v zemi. Více než 6 500 z vás se podívalo do běžně nepřístupných míst v Temelíně, Dukovanech a Dlouhých stráních. Jsme rádi, že se vás mnoho zúčastnilo soutěže o hodnotné ceny, a že se vám líbila fotografie z našeho AI fotokoutku, který každého proměnil do pracovníka jaderné elektrárny ve žluté kombinéze.

Pojďte si to s námi krátce připomenout.

Video z 58. KVIFF