Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 


Připravíme za vás vše potřebné k získání dotace až 100 000 Kč

Pomůžeme vám se získáním dotace z programu Nová zelená úsporám

Připravíme žádost a nezbytné podklady a vy se nemusíte téměř o nic starat. Navíc v případě nezískání dotace můžete od smlouvy o instalaci odstoupit.

Provedeme vás celým dotačním procesem a zpracujeme všechny potřebné dokumenty nezbytné pro získání dotace. Díky tomu se vyhnete frontám na úřadech a složitému papírování. Pokud by se stalo, že s námi poté z jakéhokoliv důvodu státní dotaci nezískáte, přestože na ni máte nárok, můžete od smlouvy o instalaci tepelného čerpadla od ČEZ odstoupit.

Dotace Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám, spravovaný Státním fondem životního prostředí, podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov, efektivní využívání zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie. Hlavním cílem je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí především CO2.

Poskytované dotace výrazně zlepšují ekonomickou stránku pořízení tepelného čerpadla. Doba návratnosti se může pohybovat v rozmezí 5 až 10 let, a to i díky výraznému přispění dotací, které dokážou dobu návratnosti výrazně zkrátit.

V případě, že máte nově postavený rodinný dům nebo se rozhodujete mezi pořízením tepelného čerpadla a fotovoltaiky, je ideální tyto technologie spojit. Jen je potřeba, aby objekt byl zkolaudovaný a v PENB nebude uvedena fotovoltaická elektrárna.
Na tuto kombinaci lze získat dotaci až 203 000 Kč.

Kdo má na dotaci nárok?

Majitel nemovitosti

O dotaci může žádat vlastník stávajícího rodinného domu nebo stavebník či nabyvatel nového rodinného domu, ve kterém se bude měnit hlavní zdroj vytápění za některý z podporovaných opatření.

Objekt určený k bydlení

Nemovitost, ve které bude instalováno tepelné čerpadlo, musí být rodinný dům nebo rekreační objekt, který je užíván k trvalému bydlení.

Výměna hl. zdroje tepla

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla.

Bez již aktivní žádosti

Na váš dům nesmí být v době podání vypsaná jiná aktivní žádost o vyplacení podpory z dotačního programu Nová zelená úsporám.

Výše dotací z programu Nová zelená úsporám

Typ zdroje Výše podpory pro rodinný dům
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění 80 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody 100 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k fotovoltaickému systému 140 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 Kč

Ve vybraných krajích  Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském jsou dotační částky zvýšeny o 10 %.

Výše dotace je maximálně 50 % uznatelných nákladů. Uznatelnými náklady jsou kromě zdroje vytápění i veškeré práce, revize a jiné úkony s jeho instalací spojené.

Proces přípravy dokumentů a žádosti o dotaci

1. Příprava návrhu

Naši specialisté vám navrhnout tepelné čerpadlo na míru, které bude splňovat technické podmínky pro získání dotace a zároveň požadavky na komfortní a efektivní vytápění objektu.

2. Podpis smlouvy

Podepíšete smlouvu o poskytování služby společně s formuláři, které za vás připravíme.

3. Zpracování podkladů a příprava žádosti o dotaci

Provedeme vaši registraci do programu Nová zelená úsporám, začneme vyřizovat vše potřebné pro získání dotace.

4. Vyplacení dotace

Po schválení dotace a následné instalaci dokončíme všechny potřebné úkony k vyplacení dotace na váš bankovní účet.

Pořiďte si technologii
bez vlastních úspor

Zjistit více o financování

Chci začít s návrhem vlastního projektu.
Stačí vám na to jen 5 minut.

1. Stačí jen několik základních údajů

2. Obratem získáte nejvhodnější řešení

3. Rovnou uvidíte i cenovou kalkulaci


Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more