Připravíme za vás vše potřebné k získání dotace až 127 500 Kč a nabídneme výhodné financování

Připravíme veškeré podklady a pomůžeme s vyřízením dotace

Připravíme žádost a nezbytné podklady pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace, a navíc v případě jejího nezískání můžete od smlouvy o instalaci odstoupit.

Provedeme vás celým dotačním procesem a zpracujeme všechny potřebné dokumenty nezbytné pro získání dotace. Díky tomu se vyhnete frontám na úřadech a složitému papírování. Pokud by se stalo, že s námi poté z jakéhokoliv důvodu státní dotaci nezískáte, můžete od smlouvy o instalaci tepelného čerpadla od ČEZ odstoupit.

Dotace Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám, spravovaný Státním fondem životního prostředí, podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov, efektivní využívání zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie. Hlavním cílem je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí především CO2.

Poskytované dotace výrazně zlepšují ekonomickou stránku pořízení tepelného čerpadla. Doba návratnosti se může pohybovat v rozmezí 6 až 10 let, a to i díky výraznému přispění dotací, které dokážou dobu návratnosti výrazně zkrátit.

V případě, že máte nově postavený rodinný dům nebo se rozhodujete mezi pořízením tepelného čerpadla a fotovoltaiky, je ideální tyto technologie spojit.
Na tuto kombinaci lze získat dotaci až 170 000 Kč.

Kdo má na dotaci nárok?

Majitel nemovitosti

O dotaci může žádat pouze majitel nemovitosti, ve které bude tepelné čerpadlo instalováno.

Objekt určený k bydlení

Dům, ve kterém bude instalováno tepelné čerpadlo, musí být zkolaudován jako objekt určený k bydlení, respektive rodinný dům.

Výměna hlavního zdroje tepla

Elektrický zdroj vytápění musí být vyměněn za systém s tepelným čerpadlem. Předešlý hlavní zdroj vytápění musí být používán alespoň 2 roky, období se dokládá vyúčtováním.

Bez již aktivní žádosti

Na váš dům nesmí být v době podání vypsaná jiná aktivní žádost o vyplacení podpory z NZÚ.

Výše dotací z programu Nová zelená úsporám

Podoblast podpory Typ zdroje Výše podpory [Kč/dům]
C.2.5 Tepelné čerpadlo voda–voda 80 000 Kč
C.2.6 Tepelné čerpadlo země–voda 80 000 Kč
C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch–voda 60 000 Kč

Ve vybraných krajích  Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském jsou dotační částky zvýšeny o 10 %.

Výše dotace závisí na vybraném tepelném čerpadle, respektive typu zdroje.

Výše dotace je maximálně 50 % uznatelných nákladů. Uznatelnými náklady jsou kromě zdroje vytápění i veškeré práce, revize a jiné úkony s jeho instalací spojené.

Kotlíková dotace

Kotlíková dotace je dotační program vyhlášený MŽP v rámci operačního programu Životní prostředí 2014–2020, ve kterém mohou majitelé rodinných domů žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva. Cílem programu je do roku 2022 snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť výměnou starých kotlů za nový ekologický zdroj vytápění.

Čerpat kotlíkovou dotaci na pořízení tepelného čerpadla je možné pouze za předpokladu, že se nahrazuje kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN 303-5.

Karlovarský kraj
Příjem žádostí do zásobníku do 31. 10. 2022
Ústecký kraj
Příjem žádostí ukončen
Středočeský kraj
Příjem žádostí ukončen 14. 3. 2021
Hl. m. Praha
Příjem žádostí ukončen
Liberecký kraj
Příjem žádostí do zásobníku do 31. 5. 2021
Královehradecký kraj
Příjem žádostí ukončen
Pardubický kraj
Příjem žádostí prodloužen do 31. 10. 2021
Kraj Vysočina
Příjem žádostí ukončen
Jihomoravský kraj
Příjem žádostí ukončen
Zlínský kraj
Příjem žádostí ukončen
Olomoucký kraj
Příjem žádostí ukončen
Moravskolsezský
Příjem žádostí ukončen
Jihočeský
Příjem žádostí ukončen
Plzeňský
Příjem žádostí ukončen

Kdo má na dotaci nárok?

Majitel nemovitosti

O dotaci může žádat pouze majitel (fyzická osoba) nemovitosti, ve které bude tepelné čerpadlo instalováno.

Objekt určený k bydlení

Dům, ve kterém bude instalováno tepelné čerpadlo musí být zkolaudován jako objekt určený k bydlení, respektive rodinný dům a může disponovat maximálně třemi bytovými jednotkami.

Výměna hlavního zdroje tepla

Výměna kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje emisní požadavky.

Výše kotlíkových dotací dle typu podporovaného zařízení

Typ zdroje Výše dotace z celkové částky Maximální výše dotace
Tepelné čerpadlo až 80 % způsobilých výdajů nejvýše však 120 000 Kč
Plynový kondenzační kotel až 75 % způsobilých výdajů nejvýše však 95 000 Kč
Kotel na biomasu (ruční) až 80 % způsobilých výdajů nejvýše však 100 000 Kč
Kotel na biomasu (automatický) až 80 % způsobilých výdajů nejvýše však 120 000 Kč

V prioritních oblastech je bonus 7 500 Kč. Prioritní oblast je ta, ve které dochází k trvalému překročení alespoň jednoho z imisních limitů.

Kombinace s programem Nová zelenám úsporám znamená bonus až 20 000 Kč, například při pořízení v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou.

Proces přípravy dokumentů a žádosti o dotaci

1. Připrava návrhu

Naši specialisté vám navrhnout tepelné čerpadlo na míru, které bude splňovat technické podmínky pro získání dotace a zároveň požadavky na komfortní a efektivní vytápění objektu.

2. Podpis smlouvy

Podepíšete smlouvu o poskytování služby společně s formuláři, které za vás připravíme.

3. Zpracování podkladů a příprava žádosti o dotaci

Provedeme vaši registraci do programu NZÚ, případně dodáme potřebné podklady pro podání žádosti o kotlíkovou dotaci

4. Vyplacení dotace

Po schválení dotace a následné instalaci dokončíme všechny potřebné úkony k vyplacení dotace na váš bankovní účet.

6 výhod financování vaší technologie od ČEZ

Tepelné čerpadlo od ČEZ vám pomůžeme financovat díky ČEZ ÚVĚRU NA TECHNOLOGIE.

1. Úroková sazba 4,9 % p.a.

Po schválení žádosti o úvěr garantujeme všem zákazníkům sazbu 4,9 % p.a.

2. Bez poplatků

Úvěr garantujeme bez poplatků za poskytnutí, vedení a předčasné splacení.

3. Bez zbytečného papírování

Povinnost dokládání dokumentů o koupi technologie při čerpání úvěru zajišťuje ČEZ.

4. Rychle a bez schůzek

Úvěry vyřídíme bez nutnosti osobní návštěvy, podpis a identifikaci zajišťuje kurýr.

5. 100% pokrytí nákladů

Pomůžeme s financováním celé hodnoty technologie bez nutnosti vlastních prostředků.

6. Pokrytí celého projektu

Na jednu úvěrovou smlouvu financujeme celé řešení včetně instalace do výše 1 mil. Kč.

Chci začít s návrhem vlastního projektu.
Stačí vám na to jen 5 minut.

1. Stačí jen několik základních údajů

2. Obratem získáte nejvhodnější řešení

3. rovnou uvidíte i cenovou kalkulaci

Potřebujete poradit?

+420

V rámci vzájemné ochrany při návštěvě pobočky vás prosíme o dodržování následujících pravidel

Mějte zakrytá
ústa a nos
respirátorem nebo
nanorouškou

Při čekání dodržujte odstup 2 metry

Při kýchání a kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo paží

Upozornění

Zákaznická centra jsou pro vás otevřená. Vyřešíte na nich i požadavky týkající se distributorů energií. V seznamu poboček je poznáte podle názvu „Zákaznické centrum“ nebo „Kontaktní místo“.

Vybrané požadavky můžete řešit online. Z pohodlí svého domova vyřídíte například nahlášení samoodečtu, změnu záloh, adresy nebo způsobu platby, vrácení přeplatku a mnoho dalších věcí spojených s vaší smlouvou.


Více informací

Pro informace o síti pokračujte zde
Pro informace o službách internetu od ČEZ pokračujte zde

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE pro zákazníky končících dodavatelů elektřiny

Nemusíte se bát o dodávky elektřiny. Pokud má váš dodavatel problémy, postaráme se o vás bez toho, aniž byste museli kontaktovat naše call centra nebo pobočky. ČEZ je součástí záchranné sítě vytvořené právě pro případ selhání dodavatelů energií. Jsme připraveni plnit roli dodavatele poslední instance. Všichni naši pracovníci proto nyní dělají maximum, abychom vám zajistili dodávky elektřiny. Prosím, nevolejte nám. Spojíme se s vámi sami.

ČEZ je na úkol dodavatele poslední instance dobře připraven. Jsme stabilní a zodpovědná společnost. Naši zákazníci ani zákazníci přicházející od jiných konkurenčních společností se nemusejí obávat, že se ocitnou bez dodávek elektřiny.

Jsme s vámi.

Skupina ČEZ

Více informací