Co čekat, když si pořídíte tepelné čerpadlo od nás?

Jak tepelné čerpadlo funguje?

Fotovoltaika

Fotovoltaické panely lze elegantně spojit s tepelným čerpadlem. Energie z fotovoltaických panelů lze využít jak pro spotřebiče nebo osvětlení, tak i k vytápění nebo ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla.

Akumulace vody

Tepelné čerpadlo umí velmi efektivně ohřívat i teplou vodu pro potřebu domácnosti. Teplá voda je připravena v akumulačním zásobníku.

Vytápění domu

Teplo z tepelného čerpadla je domácnosti předáváno pomocí teplé vody v radiátorech nebo podlahovém vytápění.

Tengeo

vnitřní jednotka tepelného čerpadla

Vše jde ovládat a kontrolovat na dálku díky integrovanému systému řízení TENGEO.

Tepelné čerpadlo

Ve variantě vzduch–voda venkovní jednotka získává tepelnou energii pro vytápění a ohřev teplé vody z okolního prostředí.

Zemní kolektory

ve variantě země–voda je tepelná energie získávána ze zemního kolektoru nebo vrtu.

Ohřev bazénu

K ohřevu bazénu lze využít i tepelného čerpadla. Navíc v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou lze bazén ohřívat efektivně s minimálními náklady.

Princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo využívá pro svůj provoz elektrickou energii a zároveň také energii z okolního prostředí. Poměr těchto vstupů podílejících se na výrobě tepla je 1/3 elektrické energie a 2/3 energie odebírané z okolního prostředí. Vyrobené teplo se pak dále používá k vytápění domácnosti přes podlahové vytápění nebo radiátory. Poté lze využít k ohřevu vody nebo v letních měsících k vychlazení domácnosti.

Hlavní výhody, které získáte s tepelným čerpadlem

Snížení nákladů za energie

Komfortní způsob vytápění

Téměř bez údržby

Ochrana naší planety snížením uhlíkové stopy

Ideální i pro ohřev teplé vody nebo chlazení

Jak to probíhá, když se rozhodnete pro pořízení tepelného čerpadla

1. Indikativní nabídka

Na základě vstupů od vás připravíme indikativní nabídku na instalaci tepelného čerpadla.

2. Návštěva specialisty

Náš specialista vás v domluveném termínu navštíví a provede prohlídku a zaměření místa instalace.

3. Finální nabídka

Na základě návštěvy specialisty připravíme finální nabídku na tepelné čerpadlo na míru vašeho domu.

4. Podpis smlouvy

Po odsouhlasení finální nabídky zašleme k podpisu smlouvu na instalaci tepelného čerpadla.

5. Žádost o dotaci

Připravíme za vás podklady a pomůžeme s celým průběhem žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám nebo kotlíkovou dotaci.

6. Instalace tepelného čerpadla

Nakonec tepelné čerpadlo nainstalujeme, zprovozníme a změníme distribuční sazbu.

Distribuční sazba pro tepelná čerpadla

Distribuční sazba D57d je určena domácnostem, které jako hlavní zdroj vytápění používají topný elektrický spotřebič, zejména tepelné čerpadlo. Jedná se o dvoutarifní sazbu, kdy zákazníci 20 hodin denně využívají nízký tarif.

Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je stanoveno distributorem v celkové délce 20 hodin denně s tím, že vysoký tarif může trvat maximálně 2 hodiny v kuse. Dobu platnosti jednotlivých tarifů může distributor v průběhu dne měnit.

Sazba je vhodná pro domácnosti, kde se elektřina využívá i k vytápění. Navíc není v době platnosti vysokého tarifu tepelné čerpadlo blokováno a může vytápět dům bez přestávek.

Často se nás ptáte

 • Tepelné čerpadlo vyžaduje k provozu pouze elektrickou energii, a to v malém množství. Elektřina v případě tepelného čerpadla zajišťuje chod systému a všech jeho komponent, např. u elektrokotle je elektrická energie víceméně pouze palivo.
 • Vyšší pořizovací náklady jsou kompenzovány velice levným provozem, který navíc nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Díky tomu se investice do TČ rychle vrátí.
 • Jedná se o nejdostupnější ekologicky šetrný způsob vytápění s maximálním komfortem pro uživatele.
 • Bohužel v případě novostavby neexistuje způsob, jak získat dotaci na samostatné tepelné čerpadlo. Nicméně jedna možnost, jak získat „příspěvek“ na tepelné čerpadlo, je pořídit si FVE spolupracující s tepelným čerpadlem z programu NZÚ, kde je možnost získat až 170 000 Kč na pořízení FVE, respektive tepelného čerpadla.
  Řešit implementaci tepelného čerpadla jako primárního zdroje vytápění je vhodné již ve fázi projektu rodinného domu. Projektant, který zpracovává projekt rodinného domu, vám dokáže poradit a navrhnout vhodnou otopnou soustavu a výkon tepelného čerpadla vzhledem k tepelným ztrátám objektu. Pokud vám nedokáže váš projektant poradit, obraťte se na nás, standardně našim zákazníkům poskytujeme projekční podporu.
  Správný výběr tepelného čerpadla, respektive jeho výkonu, je nutné řešit v souvislosti s tepelnou ztrátou objektu, jinými slovy se jedná o potřebu tepla pro daný objekt. Tepelnou ztrátu objektu ovlivňují základní specifikace domu, např. jeho velikost, typ oken, typ zdiva, zateplení stropu, zateplení střechy apod.
 • Tepelná ztráta je energie, kterou objekt vyřazuje při určité vnitřní a venkovní teplotě.
 • Říká nám, jaký výkon tepelného čerpadla potřebujeme, abychom místnosti v objektu vytopili na komfortních 22 stupňů při venkovní teplotě −15 stupňů.
 • Tepelné čerpadlo jako způsob vytápění je vhodné pro jakýkoliv dům, vyjma pasivních domů, kam se vzhledem k pořizovací ceně příliš nehodí. Výhodou starších domů jsou silné trubky a velké lithiové radiátory s velkým obsahem vody, tato kombinace je vhodná pro tepelná čerpadla. Pro správný návrh tepelného čerpadla vždy provádíme místní šetření, na základě kterého navrhneme vhodné technické řešení.
 • Z hlediska úspory za vytápění se tepelné čerpadlo pro starší domy obvykle vyplatí. Existuje rovnice, že čím větší je tepelná ztráta, tím vyšší bude úspora.
 • Panely lze instalovat na všechny typy střech, tzn. na šikmé i rovné. Limit mohou představovat střešní krytiny, panely nemontujeme na krytinu z vláknocementových šablon (např. eternit, cembrit, …), které „rády“ praskají. Ideální sklon střechy, respektive panelů, je pro maximalizaci celoročních výnosů zhruba 35 stupňů. Nicméně v případě šikmých střech instalujeme na střechy od sklonu 15 stupňů až po standardních 45 stupňů. U rovných střech lze díky konstrukci instalovat panely pod úhlem od 10 až do 35 stupňů.
 • Oproti elektrokotli lze díky tepelnému čerpadlu ušetřit až 2/3 nákladů na elektrickou energii, která je alokovaná na vytápění domu.
 • Ve srovnání s plynovým kotlem je potenciální úspora až 30–40 % nákladů určených na vytápění, nicméně záleží na typu a technickém stavu stávajícího plynového kotle.
 • Ve srovnání s kotlem na tuhá paliva k úspoře nákladů za vytápění nedochází, nicméně díky tepelnému čerpadlu získáte daleko vyšší komfort, a navíc je tepelné čerpadlo téměř bezúdržbové zařízení.
 • TČ – tepelné čerpadlo
 • COP – účinnost TČ (COP 3,0 znamená, že TČ z jedné spálené kWh vyrobí 3,0 kWh)
 • SCOP – sezonní účinnost TČ (SCOP 3,0 znamená, že TČ z jedné spálené kWh vyrobilo v ročním průměru 3,0 kWh)
 • Invertor – technologie řídící plynule otáčky kompresoru a tím i výkon TČ
 • TZ – tepelná ztráta objektu (energie vyřazovaná objektem při určité vnitřní a venkovní teplotě)
 • Bivalentní bod – venkovní teplota, kdy se TZ objektu vyrovná výkonu TČ (ideálně by měl být mezi −10 a −18 °C)
 • Kotlíkové dotace vznikly jako reakce na velký výskyt nešetrných způsobů vytápění, především starých kotlů na uhlí. Ty způsobují značné znečišťování ovzduší, které má nezřídka za následek i fatální onemocnění dýchacích cest. Od roku 2022 tak budou takové kotle zcela zakázány, a právě proto je až do té doby možno využívat kotlíkových dotací, které vám na nový kotel či tepelné čerpadlo mohou přidat až 80 % vstupních nákladů.
  Kotlíková dotace se vztahuje na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky minimálně 3. emisní třídy, za nový zdroj vytápění. Novým primárním zdrojem vytápění může být tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel, automatický kombinovaný kotel na uhlí a biomasu či kotel pouze na biomasu.
  Ano, nový zdroj vytápění musí splňovat požadavky směrnice o ekodesignu (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES) a musí být registrován v seznamu výrobků podporovaných v rámci programu kotlíkových dotací, dostupného na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí.
  Podat žádost o kotlíkovou dotaci může jakákoliv fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu vytápěného starým kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním. Kotel musí spadat do 1. či 2. emisní třídy.

  Můžete získat až 127 500 Kč. Výše podpory je pro jednotlivé zdroje vytápění různá.

  Výše podpory pro jednotlivé zdroje vytápění je následující:

 • Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše však 120 000 Kč.
 • Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše však 95 000 Kč.
 • Automatický kombinovaný kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše však 75 000 Kč.
 • Kotel na biomasu (ruční) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše však 100 000 Kč
 • Kotel na biomasu (automatický) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše však 120 000 Kč.

 • V prioritních oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší bude dotace všech zdrojů vytápění navýšena o dalších 7 500 Kč. Některé kraje navíc přispívají na výměnu starého kotle za nový zdroj i z vlastního rozpočtu.

  Chci začít s návrhem vlastního projektu.
  Stačí vám na to jen 5 minut.

  1. Stačí jen několik základních údajů

  2. Obratem získáte nejvhodnější řešení

  3. rovnou uvidíte i cenovou kalkulaci

  Potřebujete poradit?

  +420

  V rámci vzájemné ochrany při návštěvě pobočky vás prosíme o dodržování následujících pravidel

  Mějte zakrytá
  ústa a nos
  respirátorem nebo
  nanorouškou

  Při čekání dodržujte odstup 2 metry

  Při kýchání a kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo paží

  Upozornění

  Zákaznická centra jsou pro vás otevřená. Vyřešíte na nich i požadavky týkající se distributorů energií. V seznamu poboček je poznáte podle názvu „Zákaznické centrum“ nebo „Kontaktní místo“. Smluvní partneři mají v současné době zavřeno.

  Vybrané požadavky můžete řešit online. Z pohodlí svého domova vyřídíte například nahlášení samoodečtu, změnu záloh, adresy nebo způsobu platby, vrácení přeplatku a mnoho dalších věcí spojených s vaší smlouvou.


  Více informací