Fotovoltaika

Přetok elektřiny z fotovoltaiky: Zásadní změna v roce 2023

 

Zdroj: Freepik.com

 

Od roku 2023 nemusíte žádat o licenci na výkup energie z fotovoltaiky až do výkonu 50 kW

Energetický zákon obecně určuje, že výroba elektřiny je předmětem podnikání v energetickém odvětví. To znamená, že jakmile vyrábíte elektřinu z vlastní fotovoltaické elektrárny a chtěli byste začít efektivně řešit přetoky:

  • musíte mít licenci (výkon FVE je vyšší než 50 kW, např. výrobní podniky),
  • nemusíte mít licenci (např. rodinné domy)
    • FVE není připojena k elektrické soustavě, a tudíž není omezen ani instalovaný výkon.
    • FVE je připojena k elektrické soustavě, ale její výkon nepřevyšuje 50 kW (novinka z roku 2023, do té doby byla hranice 10 kW), přičemž je primárně určena k výrobě elektřiny pro vlastní spotřebu.

 

Co je kód EAN?

EAN (European Article Number, mezinárodní číslo obchodní doložky) je unikátní kód, kterým se značí každé odběrné místo elektřiny. Tvoří ho 18 znaků a najdete ho na každé faktuře za elektřinu i ve smlouvě o dodávkách nebo výkupu elektrické energie. Z kódu EAN lze poznat i distributora, a to podle trojčíslí.

 

  • ČEZ distribuce, a.s.: 400–899
  • PREdistribuce, a.s.: 300
  • EG.D, a.s.: 100–299

 

Jak je to s EAN kódy, výkonem FVE a přetoky?

Ještě před několika měsíci bylo možné realizovat výkup elektřiny jen s jedním smluvně daným dodavatelem. Malí výrobci elektřiny, což jsou běžní spotřebitelé, kteří si FVE nechali instalovat nejčastěji na střechu rodinného domu, neměli při výběru odběratele žádné možnosti. Elektřinu od nich mohl vykoupit jen jejich dodavatel elektrické energie.

 

Od roku 2023 je možné získat společně s fotovoltaickou elektrárnou rovnou 2 EAN čísla, tzv. spotřební a výrobní. Sami si pak zvolíte, se kterým dodavatelem uzavřete smlouvu o nákupu a se kterým o výkupu přebytků.

 

Výnosy z prodeje přebytků elektřiny mohou být vyšší než doposud. Území České republiky si mezi sebe dělí 3 distributoři (ČEZ, EG.D, PRE). Podle legislativy platné od ledna 2023 je každý distributor povinen přidělit vám tzv. výrobní EAN, pokud si o něj zažádáte. Jakmile získáte EAN, automaticky to neznamená, že probíhá výkup. Ten si musíte s vybraným odběratelem domluvit sami.

 V případě ČEZ Distribuce můžete využít pro přetoky produkt Elektřina pro soláry (pokud máte FVE do 10 kWp a 1 EAN). Jakmile si požádáte o 2 EAN kódy (spotřební a výrobní) už nemůžete využívat produkt Elektřina pro soláry, ale můžete pouze prodávat. Pro majitele FVE o výkonu 10-50 kWp pak platí, že mají 2 EAN kódy a mohou pouze prodávat.

CHCI ZAŽÁDAT O EAN

Jaké máte možnosti, pokud chcete efektivně naložit s přetoky z fotovoltaiky?

Majitelé solárních elektráren začnou dřív nebo později řešit, co s přetoky. Typicky se jedná o případ, kdy elektrárna během slunečného dne vyrobí hodně elektřiny, ale domácnost ji všechnu nespotřebuje. Buď nejsou členové domácnosti doma, nebo ano, ale spotřeba je nižší (např. během léta není potřeba vytápět). Pokud navíc domácnost nemá např. elektromobil, který by se dobíjel doma, přetoky mohou během sezóny dosahovat i 5–18 kWh denně.

 Taková domácnost má hned několik možností, jak s přebytečnou vlastní elektřinou naložit. Nejefektivnějším řešením je využití elektřiny pro ohřev vody nebo její uložení do baterie. Řada domácností ale i přesto přetoky má. Co tedy s nimi?

 

Produkt Elektřina pro soláry

Jednou z variant je produkt od ČEZ Elektřina pro soláry. Funguje to v podstatě jako vzdálená virtuální baterie. Vy měsíčně platíte poplatek za produkt a přetoky posíláte do distribuční sítě. Tam je

budete mít „uloženy“ do doby, než budete potřebovat čerpat elektřinu od dodavatele, protože vám vaše vlastní nebude stačit. To se typicky děje například během zimy, kdy fotovoltaika vyrábí méně. O to, co jste do distribuční soustavy poslali, vám pak přijde nižší vyúčtování. Váš účet za elektřinu tak může být i o 2/3 menší než doposud. Tento produkt lze nicméně využít pouze, pokud máte 1 EAN.

MÁM ZÁJEM O ELEKTŘINU PRO  SOLÁRY

 

Výkup elektřiny bez licence

Smlouva o výkupu elektřiny v tržním režimu se vždy uzavírá na dobu neurčitou a můžete ji ukončit výpovědí. Součástí smlouvy je vystavování faktur formou tzv. self-billingu. To jednoduše znamená, že pokud uzavřete smlouvu s ČEZ, budeme faktury za prodej vašich přetoků do distribuční sítě vystavovat my. Všechny faktury pak naleznete v aplikaci MŮJ ČEZ. Kompletní ceník výkupu elektřiny naleznete zde.

MÁM ZÁJEM O VÝKUP

 A jak může takové využití přetoků elektřiny vypadat v praxi? Konkrétní čísla si ukážeme v následujícím příkladu. Pozn. výpočty vychází z odhadu některých položek a z platného ceníku ČEZ.

Čtyřčlenná rodina bydlí ve starším velkém rodinném domě za Prahou, který má kvůli špatné izolaci poměrně vysokou spotřebu elektřiny a to kolem 14 MWh/ročně. Náklady na spotřebu elektřiny se dosud pohybují kolem 90 000 Kč ročně. Rodina si nejprve pořídila tepelné čerpadlo a následně fotovoltaickou elektrárnu, díky které vyrábí vlastní elektřinu. Ročně jsou přetoky kolem 3 MWh. Tabulka porovnává, jak se změní náklady na elektřinu s produktem Elektřina pro soláry na 3 roky, 1 rok a výkup bez licence.

 

  Elektřina na 2 roky D25d El. pro soláry 3 roky s Tepelným čerpadlem D57d El. pro soláry 1 rok s Tepelným čerpadlem D57d Výkup bez licence + Elektřina D02d 2 roky
Spotřeba MWh/rok 14 10 10 10
Celková jednotková cena za elektřinu včetně daně z elektřiny a systémových služeb vysoký tarif 6 382,00 Kč 5 069,78 Kč 5 432,00 Kč 7 553,82 Kč
Celková cena za spotřebu/rok 89 348,00 Kč 50 697,80 Kč 54 320,00 Kč 75 538,20 Kč
Přetoky MWh/rok - odhad   3 3 3
Sleva za MWh   4 521,77 Kč 4 484,00 Kč 200,00 Kč
Sleva z přetoků/rok   13 565,31 Kč 14 652,00 Kč 600,00 Kč
Poplatky/rok - bez vládního stropu 1 292,00 Kč 5 076,00 Kč 5 078,00 Kč 1 699,00 Kč
         
Celkem cena za rok 90 640,00 Kč 42 208,49 Kč 44 746,00 Kč 76 637,20 Kč
         

   

Pozn: Během léta mohou platit tzv. záporné ceny elektřiny.

10. 8. 2023

Elektřina i plyn od čez

Odebírejte elektřinu i plyn od ČEZ a čerpejte výhody toho mít své energie přehledně na jednom místě.

Související články

Připojení fotovoltaik do distribuční sítě. Stačí její kapacita?

Připojení fotovoltaik do distribuční sítě. Stačí její kapacita?

Oblíbenost fotovoltaických elektráren nadále stoupá. To ale znamená čím dál víc připojených FVE do distribuční soustavy, jejíž kapacita začíná být nedostačující. Jak to funguje, jaké je řešení a co to znamená pro majitele domácích fotovoltaických elektráren?

19. 5. 2023
Výkon fotovoltaických panelů v zimě. Vyrobí dost?

Výkon fotovoltaických panelů v zimě. Vyrobí dost?

Zima je v Česku dlouhá a slunečných dní poskrovnu. Pokud přemýšlíte nad instalací fotovoltaiky, pak vás určitě napadá otázka, zda se vůbec vyplatí a kolik elektřiny je schopna vyrobit během zimy. Co všechno ovlivňuje výkon elektrárny a co od solárních panelů čekat?

10. 1. 2023

Nejčtenější články