KONČÍ VÁM REŽIM DPI?

Prosím uzavřete standardní smlouvu s dodavatelem. Pokud ji neuzavřete, hrozí vám odpojení od dodávky elektrické energie.

INFORMACE O KONCI DPI

Dodavatel poslední instance (DPI) smí zajišťovat dodávku elektřiny jen 6 měsíců ode dne jejího zahájení. Pak dodávka DPI skončí a hrozí neoprávněný odběr. Vyberte si svého nového dodavatele energií a co nejrychleji s ním uzavřete smlouvu. Jinak se vystavujete riziku, že příslušný distributor omezí nebo přeruší distribuci elektřiny. Konec dodávek v režimu DPI podle toho, kdo byl váš původní dodavatel, je uveden níže.

Do konce DPI nás můžete kontaktovat na 800 111 700, potom se již prosím obracejte na ČEZ Distribuci.

Upozorňujeme v dostatečném předstihu, že po odpojení elektroměru z důvodu neoprávněného odběru může z provozních důvodů trvat několik dnů, než jej bude možné znovu připojit. To je pro domácnost i podnikatele velmi nepříjemná situace. Proto prosíme na nic nečekejte a řešte situaci okamžitě, naši operátoři jsou připraveni vám pomoci na čísle 800 111 700.

Víme, že v režimu DPI zůstávají odběrná místa, kde vlastník nemovitosti zemřel a pozůstalí čekají na konec dědického řízení. Čekat ale nemusí, mohou si na sebe odběrné místo elektřiny přepsat na kterékoli pobočce ČEZ. Stačí k tomu jen čestné prohlášení, že přepisují odběrné místo po zemřelém nebo přinést úmrtní list, není třeba čekat na konec dědického řízení. A to i v případě sjednání nové smlouvy po konci režimu DPI.

Aktuality

Dodavatelé elektřiny, kteří ukončili činnost

V režimu dodavatele poslední instance vám můžeme dodávat energie jen 6 měsíců. Tuto lhůtu stanovuje zákon. Níže najdete informace, kdy režim DPI končí podle toho, kdo byl původní dodavatel elektřiny.

 • BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | zahájení dodávek DPI: 14. 10. 2021 | konec dodávek DPI: 14. 4. 2022
 • COMFORT ENERGY s.r.o. | zahájení dodávek DPI: 14. 10. 2021 | konec dodávek DPI: 14. 4. 2022
 • Energie ČS, a.s | zahájení dodávek DPI: 14. 10. 2021 | konec dodávek DPI: 14. 4. 2022
 • Europe Easy Energy, a.s. | zahájení dodávek DPI: 14. 10. 2021 | konec dodávek DPI: 14. 4. 2022
 • X ENERGIE s.r.o. | zahájení dodávek DPI: 14. 10. 2021 | konec dodávek DPI: 14. 4. 2022
 • Kolibřík energie, a.s. | zahájení dodávek DPI: 19. 10. 2021 | konec dodávek DPI: 19. 4. 2022
 • EAGLE ENERGY, a.s. | zahájení dodávek DPI: 20. 10. 2021 | konec dodávek DPI: 20. 4. 2022
 • Ray Energy, a.s. | zahájení dodávek DPI: 17. 11. 2021 | konec dodávek DPI: 17. 5. 2022
 • Microenergy s.r.o. | zahájení dodávek DPI: 14. 12. 2021 | konec dodávek DPI: 14. 6. 2022
 • Český Energetický Dodavatel, a.s. | zahájení dodávek DPI: 23. 12. 2021 | konec dodávek DPI: 23. 6. 2022
 • Lumius, spol. s.r.o. | zahájení dodávek DPI: 12. 1. 2021 | konec dodávek DPI: 12. 7. 2022
 • ENERGO LaR s.r.o. | zahájení dodávek DPI: 11. 3. 2021 | konec dodávek DPI: 11. 9. 2022
 • Nezávislá energie s.r.o. | zahájení dodávek DPI: 18. 3. 2021 | konec dodávek DPI: 18. 9. 2022
 • Manta Commodities SE | zahájení dodávek DPI: 23. 3. 2021 | konec dodávek DPI: 23. 9. 2022
 • CONTE spol. s r.o. | zahájení dodávek DPI: 30. 3. 2021 | konec dodávek DPI: 30. 9. 2022

BLÍŽÍ SE KONEC DODÁVKY V REŽIMU DPI

NEUZAVŘELI JSTE STANDARDNÍ SMLOUVU S DODAVATELEM DO 6 MĚSÍCŮ OD ZAČÁTKU DPI?

Odběr elektřiny v režimu DPI je možné využívat maximálně 6 měsíců. Toto je dáno zákonem a nelze to změnit.

Pokud během této doby neuzavřete standardní smlouvu s jakýmkoli dodavatelem energií podle vlastního výběru, přejdete do bezesmluvního vztahu, který následně může být hodnocen jako neoprávněný odběr, a může dojít k omezení nebo přerušení dodávky elektřiny, například provedením demontáže elektroměru.


CO DĚLAT?

Obratem musíte uzavřít standardní smlouvu s jakýmkoli dodavatelem elektřiny, kterého si sami vyberete. Pokud chcete rychle přejít z režimu dodavatele poslední instance a vybrali jste si společnost ČEZ Prodej, a.s., můžete uzavřít standardní smlouvu online. Rozhodně nic neodkládejte.

Je nutné, aby dodávka elektřiny v rámci standardní smlouvy byla spuštěna okamžitě, aby váš nový dodavatel stihnul o vaší nové smlouvě informovat distributora elektřiny. Pokud to stihne maximálně do 10 pracovních dnů po ukončení režimu DPI, nebude Vám účtován neoprávněný odběr a rovnou přejdete k novému dodavateli.

Pokud nic nepodniknete, a budete se nacházet v neoprávněném odběru, distributor přeruší dodávky elektřiny demontáží elektroměru.

ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jsem v režimu DPI, ale došlo k přerušení dodávky elektřiny?

Co nejrychleji kontaktujte společnost ČEZ Prodej, a.s., na čísle 800 111 700 a domluvte se na dalším postupu.

Kdyby došlo k přerušení dodávky elektřiny v režimu DPI, za jak dlouho proběhne obnovení dodávky?

Pokud platíte řádně zálohy, k přerušení dodávky až do konce režimu DPI není důvod. Je potřeba sjednejt si standardní smlouvu s jakýmkoli dodavatelem elektřiny, kterého si sami vyberete. V případě, že si vyberete společnost ČEZ Prodej, a.s., můžete to udělat i online nebo na telefonním čísle 800 111 700. Pokud si smlouvu nesjednáte do konce režimu DPI, nastane bezesmluvní vztah – neoprávněný odběr. Pak hrozí přerušení dodávky. Po sjednání smlouvy bude obnovení dodávky řešeno v nejbližším možném termínu.

Souhlasím s demontáží elektroměru, co mám udělat?

Naší snahou je nyní zamezit přerušení dodávky zákazníkům, kteří byli v režimu DPI. Pokud naopak požadujete demontáž elektroměru, například v případě nevyužívaných prostor, kontaktujte společnost ČEZ Prodej, a.s., na čísle 800 111 700 a domluvte se na dalším postupu. Dřívějším odpojením ušetříte za stálou platbu za připojení.

Proč je dobré stát se co nejrychleji smluvním zákazníkem?

Pokud chcete rychle přejít z režimu dodavatele poslední instance a z obchodníků jste si vybrali společnost ČEZ Prodej, a.s., můžete uzavřít standardní smlouvu online.

Přejděte k nám

Je to velmi jednoduché, nemusíte mít obavu. Připravte si číslo EAN. Jedná se o osmnáctimístný číselný kód jednoznačně identifikující vaše odběrné místo. Najdete jej v oznámení o zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance nebo na faktuře původního obchodníka.

Jsme rádi, že vám nabízíme jednoduché automatizované řešení, které vám ušetří čas při uzavírání standardní smlouvy. Náš jednoduchý online formulář vás ve čtyřech krocích uzavřením smlouvy provede a naše potvrzení o přijetí vaší smlouvy máte ihned u sebe. Pokud nejste zvyklí vyřizovat své požadavky online, ujišťujeme vás, že se nemusíte bát, je to spolehlivé, snadné a rychlé. Požádejte případně o pomoc někoho blízkého.

OPUSŤTE REŽIM DPI CO NEJDŘÍVE. POSTAREJTE SE O SVÉ BLÍZKÉ A ZKONTROLUJTE, ŽE NEJSOU V REŽIMU DPI.

ZDE jsme pro vás připravili formulář pro kontrolu záloh, ve kterém si můžete zkontrolovat i to, zda jste v režimu DPI. Stačí zadat EAN kód, který naleznete na vyúčtování energií. Pokud se vám zálohy nezobrazí, v režimu DPI nejste.

MÁTE PROBLÉM S ÚHRADOU NEDOPLATKU Z REŽIMU DPI?

Pokud vám dorazilo vyúčtování za režim DPI s nedoplatkem, který nemáte z čeho zaplatit, můžete využít pomoc Úřadu práce ČR.

Abyste na pomoc měli nárok, musíte do konce roku 2021 požádat o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů energií jako nový zákazník mimo režim DPI.

Jak a kde o pomoc zažádat?

Můžete to udělat online na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo osobně na kterémkoli úřadu práce. V takovém případě budete potřebovat formulář, který najdete také na stránkách ministerstva. Můžete si ho tak vyplnit dopředu.

Detailní informace najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Máte opakovaný problém s úhradou plateb za energie?

V takovém případě můžete využít opakující se dávky, kterými jsou příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. Ty je možné využít i na platby za energie.

Více o těchto dávkách najdete na následujících stránkách úřadu práce:

- příspěvek na bydlení

- doplatek na bydlení

Nebo se také můžete zastavit na kterémkoli úřadu práce, kde vám poradí s vaší konkrétní situací. Seznam poboček najdete zde

CENÍK V REŽIMU DODAVATELE POSLEDNÍ INSTANCE

Ceník pro první měsíc dodávky poslední instance vám zašleme spolu s písemným oznámením notifikačním dopisem. Ceníky pro každý další kalendářní měsíc najdete zde.

Cena, za kterou dodavatel poslední instance dodává energie, se řídí pevnými pravidly, která kontroluje Energetický regulační úřad. Cena je odvozená od aktuální tržní ceny komodity, která je bohužel momentálně vysoká, a promítají se do ní například vyšší administrativní náklady spojené s přebíráním zákazníků na časově omezenou dobu.