Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 


Podpora Plyn Formuláře (Plyn)

Formuláře (Plyn)

Formuláře pro odběratele plynu z řad domácností.

 

Vzor formuláře pro uzavření smlouvy

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
DP11 Vzor_Smlouva o sdružených službách dodávky plynu - Domácnost PDF 135 kB
  Abyste věděli, jaké údaje od Vás budeme potřebovat, můžete se podívat na vzor smlouvy.  

Pokud potřebujete přepsat odběrné místo z původního odběratele na nového, využijte on-line přepis ZDE.

Rádi byste k nám přešli s dodávkou energií? Smlouvu můžete uzavřít on-line: www.cez.cz/prejdeteknam

Jste zákazníkem ČEZ Prodej, a.s. a máte přístup do MŮJ ČEZ? Objednávku nebo změnu produktů provedete snadno i tam.

 

 

Formuláře pro udělení Plné moci

Číslo Název dokumentu
DP20 Plná moc a čestné prohlášení pro nového zákazníka
 

Tuto plnou moc vždy doložte, pokud se chcete stát naším novým zákazníkem, tak abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ Prodej, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.

Střední část formuláře Čestné prohlášení použijte pouze v případě, kdy nejste původním zákazníkem v odběrném místě a zároveň požadujete přepis odběrného místa po zákazníkovi, se kterým nebyla řádně ukončena smlouva (zákazník zemřel nebo se odstěhoval).

DP21 Plná moc pro původního zákazníka na odběrném místě
 

Tuto plnou moc doložte, pokud jste zákazníkem v odběrném místě a rozhodli jste se odběrné místo přepsat na jinou osobu. V rámci této plné moci vás budeme zastupovat ve všech úkonech nutných k ukončení smlouvy, kterou se realizuje dodávka do předmětného odběrného místa nebo k ukončení smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy.

Při přepisu odběrného místa doporučujeme k vzájemnému odsouhlasení stavů měřicího zařízení mezi původním a novým zákazníkem doložit předávací protokol.

  Plná moc pro zastoupení zákazníka
  Tento formulář použijte v případě, že souhlasíte, aby vás při jednání s námi zastupovala zmocněná osoba.
  MŮJ ČEZ Souhlas a plná moc
  Tento formulář použijte v případě založení uživatelského účtu do MŮJ ČEZ v zastoupení nebo v případě připárování jiného zákaznického účtu k již aktivnímu uživatelskému účtu v MŮJ ČEZ.

 

Formuláře pro vyřízení ukončení smlouvy

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
DP40 Žádost o ukončení smlouvy PDF 1 MB
 

Tento formulář použijte pro vyřízení ukončení dodávek energii od ČEZ Prodej.

V případě ukončení smlouvy z důvodu přepisu odběrného místa na jiného zákazníka nezapomeňte k výše uvedené žádosti doložit také podepsanou plnou moc pro původního zákazníka na odběrném místě. V rámci této plné moci vás budeme zastupovat ve všech úkonech nutných k ukončení smlouvy, kterou se realizuje dodávka do předmětného odběrného místa nebo k ukončení smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy.

DP41 Odstoupení od smlouvy PDF 601 kB
 

Tento formulář použijte, pokud chcete odstoupit od smlouvy na dodávky energií od ČEZ Prodej k jinému termínu, než do kterého je vaše smlouva platná.

Odstoupení od smlouvy lze akceptovat jen v případě splnění smluvních a legislativních podmínek pro takový úkon.

DP42 Odvolání výpovědi PDF 597 kB
 

Tento formulář použijte, pokud chcete odvolat podanou výpověď smlouvy na dodávky energií od ČEZ Prodej a pokračovat dále ve smluvním vztahu se společností ČEZ Prodej.

  Plná moc k vypovězení smlouvy na dodávky plynu PDF 52 kB
 

Tento formulář použijte, pokud jste sjednali smlouvu s jiným dodavatelem a chcete zrušit podanou výpověď smlouvy na dodávky energií a pokračovat dále ve smluvním vztahu se společností ČEZ Prodej.

 

 

Formuláře pro distribuční požadavky

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
DP43 Žádost o přezkoušení/kontrolu plynoměru PDF 66 kB
  Tento formulář použijte v případě, že požadujete úředně ověřit/zkontrolovat plynoměr.

 

 

Potřebovali jste něco jiného?


ReakTour bude na KVIFF

Chystáte se na 58. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a chtěli byste navštívit nejstřeženější místa v zemi? Pak pro vás máme skvělou zprávu! ReakTour, první prohlídku jaderných elektráren na světě, můžete vyzkoušet po celou dobu festivalu. Najdete nás na Divadelním náměstí v Městské spořitelně.

Těšit se na vás budeme každý festivalový den

28. 6. – 6. 7. vždy od 10 do 22 hodin.

Navigovat

Kam se podíváte?

Temelín Dukovany Dlouhé stráně
Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more