ČEZ BEZ STAROSTÍ

Neztrácejte energii
v nečekaných situacích!

V rámci ochrany před nejvíce obávanými riziky jste automaticky pojištěn vždy pro případ pracovní neschopnosti a následně buď pro případ ztráty zaměstnání, nebo hospitalizace v důsledku úrazu. Tato dvě rizika se automaticky střídají podle vašeho aktuálního zaměstnaneckého statusu. Vždy jste tak pojištěn jen na ta rizika, která v dané době mohou reálně nastat.

Pracovní neschopnost

 • 5 000 Kč měsíčně
 • výplata již po prvním měsíci pracovní neschopnosti
 • pomoc po dobu až 6 měsíců v celkové výši až 30 000 Kč

Ztráta zaměstnání

 • 5 000 Kč měsíčně
 • výplata již po prvním měsíci nezaměstnanosti
 • pomoc po dobu až 6 měsíců v celkové výši až 30 000 Kč

Hospitalizace následkem úrazu

 • 500 Kč za každý den hospitalizace v nemocnici v případě úrazu
 • výplata už po 2-denní hospitalizaci
 • celková výše pomoci až 15 000 Kč

Hlášení události 234 240 400

Máte službu ČEZ BEZ STAROSTÍ? Volejte v pracovní dny od 8 do 18 hodin

Často se ptáte

Opatření koronavirus

V návaznosti na mimořádná opatření MZd a rozhodnutí Skupiny ČEZ mají všichni dodavatelé i jejich poddodavatelé povinnost zajistit testování svých zaměstnanců na Covid-19.


Zajištění této povinnosti zaměstnanec dodavatele prokáže jedním z následujících způsobů:

 • Potvrzení o negativním výsledku AG/PCR testu (ne starší než 7 dní)
 • Potvrzení od lékaře (může být i od lékaře z hygieny) nebo úplnou SMS (včetně osobních nacionálií a podpisu zdravotnického zařízení provádějícího test) o prodělání onemocnění COVID-19 v předchozích 90 dnech
 • Oficiální výtisk zprávy z laboratoře provádějící testy o negativním výsledku testu na onemocnění COVID-19 (ne starší než 7 dní)
 • Čestné prohlášení o negativním výsledku tzv. samotestu (ne starší než 7 dní)
 • Certifikát o očkování proti onemocnění COVID-19

Zaměstnanci dodavatelů, kteří nesplní povinnosti spojené s testováním Covid-19 nemohou vstoupit do prostor Skupiny ČEZ.

V rámci vzájemné ochrany při návštěvě pobočky vás prosíme o dodržování následujících pravidel

Mějte zakrytá
ústa a nos
respirátorem nebo
nanorouškou

Při čekání dodržujte odstup 2 metry

Při kýchání a kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo paží

Upozornění

Zákaznická centra jsou pro vás otevřená. Vyřešíte na nich i požadavky týkající se distributorů energií. V seznamu poboček je poznáte podle názvu „Zákaznické centrum“ nebo „Kontaktní místo“. Smluvní partneři mají v současné době zavřeno.

Vybrané požadavky můžete řešit online. Z pohodlí svého domova vyřídíte například nahlášení samoodečtu, změnu záloh, adresy nebo způsobu platby, vrácení přeplatku a mnoho dalších věcí spojených s vaší smlouvou.


Více informací