Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

ČEZ BEZ STAROSTÍ

Neztrácejte energii
v nečekaných situacích!

ČEZ BEZ STAROSTÍ je pojištění, které vás chrání ve složitých životních situacích, jako je dlouhodobá pracovní neschopnost, hospitalizace z důvodu úrazu nebo pokud nedobrovolně přijdete o zaměstnání.

Pracovní neschopnost

  • 5 000 Kč měsíčně
  • výplata již po prvním měsíci pracovní neschopnosti
  • pomoc po dobu až 6 měsíců v celkové výši až 30 000 Kč

Ztráta zaměstnání

  • 5 000 Kč měsíčně
  • výplata již po prvním měsíci nezaměstnanosti
  • pomoc po dobu až 7 měsíců v celkové výši až 35 000 Kč

Hospitalizace následkem úrazu

  • 500 Kč za každý den hospitalizace v nemocnici v případě úrazu
  • výplata už po dvoudenní hospitalizaci
  • celková výše pomoci až 15 000 Kč (maximálně až 30 dní hospitalizace)

V případě pojistného plnění vám pojišťovna zašle peníze přímo na váš bankovní účet, abyste mohli včas a řádně hradit své výdaje. Peníze můžete použít, na co potřebujete

Hlášení události 234 240 400

Máte službu ČEZ BEZ STAROSTÍ? Volejte v pracovní dny od 8 do 18 hodin

Objednejte se na nové termíny od ledna do března 2023!

Pro velký zájem jsou již registrace přes rezervační formulář obsazeny. Nezbylo na vás místo? Pokusíme se vám vyjít maximálně vstříc a nabídnout vám termín  se stejně starými dětmi. Napište nám na e-mail virtualnevelektrarne@cez.cz tyto informace:

1. O jaký typ prohlídky máte zájem (Distribuce elektřiny, Temelín, Dukovany nebo Obnovitelné zdroje).

2. Z jaké školy jste (ZŠ, SŠ, gymnázium atd.).

3. S jakou třídou chcete prohlídku absolvovat (prosíme, uveďte ročník a počet studentů).