Co čekat, když si pořídíte fotovoltaiku od nás

Jak fotovoltaická elektrárna funguje?

S fotovoltaikou si vyrábíte vlastní elektřinu pro svou spotřebu. Můžete ji uchovávat, ať už při akumulaci do baterie nebo v kombinaci s tepelným čerpadlem.

Ohřev bazénu

Přebytečnou elektrickou energii můžete využít dle vaší aktuální potřeby – třeba pro ohřev vody v bazénu.

Ohřev vody

Přebytečnou elektrickou energii můžete využít dle vaší aktuální potřeby – třeba pro ohřev vody.

Fotovoltaika

Energie z fotovoltaických panelů je kabely vedena do střídače, který stejnosměrný proud přemění na střídavý. Tedy ten, co máte běžně v zásuvce.

Akumulaci do vody

Přebytečnou elektrickou energii můžete využít dle své aktuální potřeby – třeba na ohřev teplé vody.

Battery box

Pokud elektrárna vyrábí více, než momentálně spotřebujete, může se přebytečná energie ukládat do baterií. Tu můžete využít, když fotovoltaická elektrárna nedokáže okamžitou výrobou pokrýt vaši spotřebu. Třeba večer nebo v noci, kdy slunce nesvítí a elektrárna nemá z čeho energii vyrábět.

Vytápění domu

Přebytečnou elektrickou energii můžete využít dle vaší aktuální potřeby – třeba pro vytápění.

Střídač

Nedílnou součástí fotovoltaické elektrárny je střídač, který může být samostatně například na zdi nebo integrovaný v ČEZ Battery Boxu.

elektromobilita

Přebytečnou elektrickou energii můžete využít dle vaší aktuální potřeby – třeba pro dobíjení elektromobilu.

Hlavní výhody, které získáte s fotovoltaikou

Snížení nákladů za energie

Ochrana proti výpadkům ve variantě s baterií

Vyšší energetická soběstačnost

Ochrana naší planety snížením uhlíkové stopy

Skvělé řešení pro ohřev vody, bazénu či dobíjení elektromobilu

Jak to probíhá, když se rozhodnete pro pořízení fotovoltaiky

1. Indikativní nabídka

Na základě vstupů od vás připravíme indikativní nabídku pro vaši domácí fotovoltaickou elektrárnu.

2. Návštěva specialisty

Náš specialista vás v domluveném termínu navštíví a provede prohlídku a zaměření místa instalace pro návrh řešení.

3. Finální nabídka

Na základě návštěvy specialisty připravíme návrh řešení a finální cenovou nabídku fotovoltaiky přímo na míru vašeho domu.

4. Podpis smlouvy

Po odsouhlasení finální nabídky zašleme k podpisu smlouvu pro vaši domácí fotovoltaickou elektrárnu.

5. Žádost o dotaci

Zdarma za vás připravíme podklady a vyřídíme žádost o státní dotaci z programu Nová zelená úsporám.

6. Instalace fotovoltaiky

Nakonec solární elektrárnu nainstalujeme a připojíme ji do distribuční sítě.

Často se nás ptáte

FVE je zařízení, které se skládá z několika spolupracujících komponent. Ve zkratce takovýto systém přeměňuje sluneční energii na energii elektrickou, kterou dále využíváte ve svých zásuvkách, ukládáte ji do baterií pro pozdější využití nebo jí případně ohříváte vodu v bojleru.
S vlastní fotovoltaikou získáte zdroj, který vám bude produkovat vlastní elektřinu ze slunečního záření, a navíc se stanete soběstačnými a nezávislými na distributorovi elektrické energie. Pokud si k fotovoltaice pořídíte náš bateriový systém ČEZ BATTERY BOX, budete navíc chráněni proti výpadkům sítě a nic vás nepřekvapí. Jako bonus vám FVE přinese efekt v podobě úspory nákladů za elektřinu a taktéž se stanete ekologicky odpovědnými vůči svému okolí.
Návratnost investice je velmi individuální. Do výpočtu návratnosti vstupuje velké množství faktorů, které ji ovlivňují, zejména cena energie, dotace nebo zvolená varianta akumulace nespotřebované energie. Nicméně pro lepší orientaci ohledně konkrétní ceny vhodného řešení přímo pro vás vyplňte formulář a my se vám ozveme. Obecně se dá říct, že obvykle se doba návratnosti fotovoltaiky pohybuje mezi 8 a 14 roky.
Životnost systému je velmi dlouhá. Fotovoltaika se skládá z několika různých komponent, které mají odlišnou dobu záruky či životnosti. Fotovoltaické panely mají záruku výkonu 25 let, životnost se pohybuje kolem 30–35 let. Baterie vám díky sofistikovanému řídicímu systému vydrží minimálně 16 let.
V ceně námi dodávaných panelů je již zahrnuta částka za ekologickou likvidaci panelů, kterou standardně platí distributor panelů. Po uplynutí doby jejich životnosti budou muset příslušné sběrné dvory tyto panely odebrat a zrecyklovat.
Ano, pokud klient nemá dostatečné finanční zdroje anebo nepreferuje bateriové uložiště, montujeme také fotovoltaiku s akumulací přebytků do teplé vody, což představuje nejdostupnější variantu vlastního zdroje výroby elektrické energie. Díky tomuto řešení získáte teplou vodu ohřátou „zadarmo“ v průběhu 6–7 měsíců v roce, a navíc uspoříte další náklady na elektřinu spojené s běžícími spotřebiči v domě v průběhu dne, kdy systém vyrábí. U tohoto řešení doporučujeme „přizpůsobit“ se FVE a spouštět spotřebiče, jako jsou pračka, myčka či sušička, kvůli maximalizaci využití energie z fotovoltaiky a dosažení požadované úspory s odloženým startem.
Panely lze instalovat na všechny typy střech, tzn. na šikmé i rovné. Limit mohou představovat střešní krytiny, panely nemontujeme na krytinu z vláknocementových šablon (např. eternit, cembrit, …), které „rády“ praskají. Ideální sklon střechy, respektive panelů, je pro maximalizaci celoročních výnosů zhruba 35 stupňů. Nicméně v případě šikmých střech instalujeme na střechy od sklonu 15 stupňů až po standardních 45 stupňů. U rovných střech lze díky konstrukci instalovat panely pod úhlem od 10 až do 35 stupňů.
Nosnost střechy je vždy důležitý parametr a je potřeba ji pokaždé zohlednit. U rovných střech doporučujeme udělat statické posouzení střešní konstrukce. Zatížení šikmé střechy panely, konstrukcí a pomocným materiálem činí cca 22 kg/m2. U rovných střech se z důvodu jiného způsobu ukotvení panelů a dle sklonu panelů, oblasti instalace a tomu odpovídající zátěže může hmotnost panelů a dalších prvků pohybovat od 30 do 45 kg/m2.
Ano, panely lze orientovat téměř na všechny světové strany. Výjimkou je sever, kam panely nikdy kvůli sníženým výnosům neumisťujeme. Pro dosažení největších výnosů je samozřejmě ideální jižní orientace. Nicméně kombinace východu a západu rozloží výrobu elektrárny do celého dne, což pro většinu domácností může být vzhledem ke spotřebě, která má špičku jednak v ranních hodinách a jednak v pozdějších odpoledních či večerních hodinách, i výhodné.
Hasičský záchranný sbor ČR má povinnost hasit jakýkoliv objekt, ať má umístěné panely na střeše, či nikoliv. Dnešní fotovoltaiky jsou vybaveny nejmodernějšími jisticími a bezpečnostními prvky, které zajišťují maximální bezpečnost systému a jeho odpojení/vypnutí. U odběrného místa musí být označeno nálepkou, že se v daném objektu nachází fotovoltaika. Od 1. 1. 2020 jsou všechny fotovoltaiky vybaveny tzv. krizovým HDO (hromadné dálkové ovládání), díky kterému může provozovatel distribuční soustavy na dálku elektrárnu vypnout anebo lze v odběrném místě jedním jističem ručně vypnout celý systém.
Průměrná velikost našich systémů, které jsou instalovány u našich klientů, dosahuje instalovaného výkonu cca 5 kWp, což odpovídá 14 panelům o výkonu 360 Wp. Těchto 14 panelů zabere na střeše přibližně 27 m2 plochy.
Našim zákazníkům poskytujeme komplexní servis, což znamená, že zákazník se o nic nemusí starat, a navíc garantujeme získání dotace. Společně se smlouvou obdrží naši zákazníci plné moci, formuláře a další potřebné dokumenty, které je nutné podepsat, abychom za ně mohli realizovat nezbytné kroky začínající povolením výstavby fotovoltaiky a končící vyplacením dotace na účet žadatele.

Díky Elektřině pro soláry zužitkujete i tu energii ze své fotovoltaiky, kterou nestihnete spotřebovat nebo nemůžete uložit do domácí baterie. Takové energii u nás říkáme přetok. Bez Elektřiny pro soláry tyto přetoky posíláte do distribuční sítě zadarmo, a to je škoda.

Pomyslná vzdálená baterie funguje na principu výkupu. To znamená, že přebytečná energie od vás putuje do sítě, a my vám o ni ve vyúčtování snížíme částku za elektřinu, kterou ze sítě zase spotřebujete, když vám vlastní výroba nestačí. Za přetoky počítáme stejnou částku (obchodní část ceny), za kterou elektřinu odebíráte. Distribuční a ostatní poplatky, jako např. daň, za elektřinu odebranou ze sítě z vyúčtování odečíst bohužel nemůžeme.

Aktuální ceník Elektřiny pro soláry najdete tady.

Může se stát, že do sítě pošlete víc elektřiny, než z ní odeberete. V takovém případě vyúčtování nepůjde do mínusu, nevznikne tím přeplatek. Námi vykoupené množství vaší elektřiny může být vždy jen do výše vaší roční spotřeby ze sítě. V novém zúčtovacím období se stav vynuluje.

Odpovídající velikost baterie je dimenzována na základě údajů o roční spotřebě elektřiny v dané nemovitosti a taktéž velikosti fotovoltaiky. Zpravidla platí, že baterie by vám měly pokrývat spotřebu domácnosti v odpoledních a večerních hodinách, respektive vykrýt špičku v ranních hodinách. Z baterií nejsou zásobovány spotřebiče jako elektrokotel, který by elektřinu uloženou v bateriích spotřeboval velmi rychle.
Ideální je, pokud je bateriový systém umístěn v technické místnosti nebo garáži objektu s minimální vlhkostí a prašností. Hlučnost systému při plném výkonu je cca 45 dB a z tohoto důvodu nedoporučujeme umisťovat Battery Box do místností určených k bydlení. Teplota v technické místnosti anebo garáži by neměla klesnout pod 0 °C. Pro maximalizaci životnosti systému doporučujeme udržovat v místnosti, kde bude ČBB, stálou teplotu.
Ano, kdykoliv po instalaci je možné přidat další bateriové moduly, a to buď přidáním dalších baterií do zařízení, nebo připojením externího bateriového banku. Pokud některý z bateriových modulů přestane fungovat, lze jej vyměnit za nový, mění se pouze nefunkční bateriový modul. Maximální velikost baterií včetně přídavného bateriového banku na jeden Battery Box činí 19,2 kWh.
Nefunkční baterie je zapotřebí zlikvidovat, tzn. odvézt na sběrné místo, kde se postarají o jejich ekologickou likvidaci. O životnost baterií není třeba se obávat, baterie jsou navrženy minimálně na 16letý provoz, který je díky sofistikovanému řídicímu systému dodržen anebo může být i prodloužen.
Systém dokáže při přerušení dodávky elektrické energie automaticky v řádu milisekund zahájit funkci nouzového režimu. Doba, po kterou dokáže „živit“ spotřebiče v dané domácnosti, závisí na velikosti bateriového uložiště a na množství a energetické náročnosti spotřebičů v objektu.
Finanční prostředky z NZÚ ve výši 11 miliard Kč jsou čerpány z Národního plánu obnovy. Další prostředky budou získávány z prodeje emisních povolenek či Modernizačního fondu.
Maximální podporovaný instalovaný výkon FV systému je 10 kWp. Podpora se poskytuje pouze na pořízení a instalaci nového FV systému propojeného s distribuční soustavou. Panely lze namontovat na rodinné domy či jiné stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu (např. přilehlá garáž), případně i na jiné speciální konstrukce (např. na plot).
Ukončení příjmu žádostí nastane nejpozději 30. 6. 2025, nebo v okamžiku vyčerpání stanovené alokace finančních prostředků.
Ano, i toto je možné. Nejčastěji se jedná o kombinaci dotace na FVE a tepelné čerpadlo či dotace na FVE a elektromobilitu, resp. pořízení nabíjecí stanice tzv. wallboxu. Tento přístup se určitě vyplatí, při každé kombinaci totiž zákazník získá dotační bonus ve výši 10 000.
 • Finanční prostředky obdrží žadatel na účet až na úplném konci celého procesu instalace.
 • Nejdřív je zákazník povinen uhradit celou kupní cenu a až následně lze požádat o výplatu finančních prostředků z již formálně schválené dotace.
 • Běžně celý proces instalace trvá cca 6 měsíců od podpisu smlouvy až po výplatu dotace.
 • Při žádosti o dotaci není nutné dokládat příjmy žadatele nebo něco podobného. Pro výplatu je ale nutné mít potvrzení o úhradě (v rámci instalace připravíme my).
 • Financování je možné řešit případně i přes www.cez.cz/uver-na-technologie.
 • Chci začít s návrhem vlastního projektu.
  Stačí vám na to jen 5 minut.

  1. Stačí jen několik základních údajů

  2. Obratem získáte nejvhodnější řešení

  3. rovnou uvidíte i cenovou kalkulaci

  Potřebujete poradit?


  V rámci vzájemné ochrany při návštěvě pobočky vás prosíme o dodržování následujících pravidel

  Mějte zakrytá
  ústa a nos
  respirátorem nebo
  nanorouškou

  Při čekání dodržujte odstup 2 metry

  Při kýchání a kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo paží

  Upozornění

  Zákaznická centra jsou pro vás otevřená. Vyřešíte na nich i požadavky týkající se distributorů energií. V seznamu poboček je poznáte podle názvu „Zákaznické centrum“ nebo „Kontaktní místo“.

  Vybrané požadavky můžete řešit online. Z pohodlí svého domova vyřídíte například nahlášení samoodečtu, změnu záloh, adresy nebo způsobu platby, vrácení přeplatku a mnoho dalších věcí spojených s vaší smlouvou.


  Více informací

  Pro informace o síti pokračujte zde
  Pro informace o službách internetu od ČEZ pokračujte zde

   

  AKTUÁLNÍ INFORMACE pro zákazníky končících dodavatelů elektřiny

  Nemusíte se bát o dodávky elektřiny. Pokud má váš dodavatel problémy, postaráme se o vás bez toho, aniž byste museli kontaktovat naše call centra nebo pobočky. ČEZ je součástí záchranné sítě vytvořené právě pro případ selhání dodavatelů energií. Jsme připraveni plnit roli dodavatele poslední instance. Všichni naši pracovníci proto nyní dělají maximum, abychom vám zajistili dodávky elektřiny. Prosím, nevolejte nám. Spojíme se s vámi sami.

  ČEZ je na úkol dodavatele poslední instance dobře připraven. Jsme stabilní a zodpovědná společnost. Naši zákazníci ani zákazníci přicházející od jiných konkurenčních společností se nemusejí obávat, že se ocitnou bez dodávek elektřiny.

  Jsme s vámi.

  Skupina ČEZ

  Více informací