Co čekat, když si pořídíte fotovoltaiku od nás

Jak fotovoltaická elektrárna funguje?

S fotovoltaikou si vyrábíte vlastní elektřinu pro svou spotřebu. Můžete ji uchovávat, ať už při akumulaci do baterie nebo v kombinaci s tepelným čerpadlem.

Ohřev bazénu

Přebytečnou elektrickou energii můžete využít dle vaší aktuální potřeby – třeba pro ohřev vody v bazénu.

Ohřev vody

Přebytečnou elektrickou energii můžete využít dle vaší aktuální potřeby – třeba pro ohřev vody.

Fotovoltaika

Energie z fotovoltaických panelů je kabely vedena do střídače, který stejnosměrný proud přemění na střídavý. Tedy ten, co máte běžně v zásuvce.

Akumulaci do vody

Přebytečnou elektrickou energii můžete využít dle své aktuální potřeby – třeba na ohřev teplé vody.

Battery box

Pokud elektrárna vyrábí více, než momentálně spotřebujete, může se přebytečná energie ukládat do baterií. Tu můžete využít, když fotovoltaická elektrárna nedokáže okamžitou výrobou pokrýt vaši spotřebu. Třeba večer nebo v noci, kdy slunce nesvítí a elektrárna nemá z čeho energii vyrábět.

Vytápění domu

Přebytečnou elektrickou energii můžete využít dle vaší aktuální potřeby – třeba pro pro vytápění.

Střídač

Nedílnou součástí fotovoltaické elektrárny je střídač, který může být samostatně například na zdi a nebo integrovaný v ČEZ Battery Boxu.

elektromobilita

Přebytečnou elektrickou energii můžete využít dle vaší aktuální potřeby – třeba pro dobíjení elektromobilu.

Hlavní výhody, které získáte s fotovoltaikou

Snížení nákladů za energie

Ochrana proti výpadkům ve variantě s baterií

Vyšší energetická soběstačnost

Ochrana naší planety snížením uhlíkové stopy

Skvělé řešení pro ohřev vody, bazénu či dobíjení elektromobilu

Jak to probíhá, když se rozhodnete pro pořízení fotovoltaiky

1. Indikativní nabídka

Na základě vstupů od vás připravíme indikativní nabídku pro vaši domácí fotovoltaickou elektrárnu.

2. Návštěva specialisty

Náš specialista vás v domluveném termínu navštíví a provede prohlídku a zaměření místa instalace pro návrh řešení.

3. Finální nabídka

Na základě návštěvy specialisty připravíme návrh řešení a finální cenovou nabídku fotovoltaiky přímo na míru vašeho domu.

4. Podpis smlouvy

Po odsouhlasení finální nabídky zašleme k podpisu smlouvu pro vaši domácí fotovoltaickou elektrárnu.

5. Žádost o dotaci

Zdarma za vás připravíme podklady a vyřídíme žádost o státní dotaci z programu Nová zelená úsporám.

6. Instalace fotovoltaiky

Nakonec solární elektrárnu nainstalujeme a připojíme ji do distribuční sítě.

Elektřina pro soláry

Našim zákazníkům nabízíme možnost, jak zužitkovat energii navíc, kterou nestihnou spotřebovat nebo uložit do baterií, tak aby nepřišla na zmar. Náš produkt Elektřina pro soláry s efektem virtuální baterie kompenzuje přetoky dodané do distribuční sítě. Ve vyúčtování vám odečteme částku 660 Kč za každou MWh (0,66 Kč za každou kWh), kterou vaše fotovoltaická elektrárna dodá do distribuční soustavy (tzv. přetoky do distribuční soustavy). Aktuální ceny za spotřebu i s procentuální výší slevy, která se od této ceny odvozuje, vždy naleznete na www.cez.cz/ceniky.

Nyní navíc ze 100 % z obnovitelných zdrojů

Co to znamená pro vás? Ekologická už není jen elektřina, kterou vyrobíte ve své fotovoltaické elektrárně, ale i veškerá vaše spotřeba, kterou budete čerpat ze sítě. S každým vyúčtováním od nás dostanete certifikát, který potvrzuje, že vaše spotřeba byla ve stejném objemu vyrobena z obnovitelných zdrojů.

Často se nás ptáte

 • Stabilní partner pro pořízení FVE s jistotou dostupnosti servisu po celou dobu životnosti elektrárny.
 • Garance získání dotace.
 • Komplexní řešení na klíč včetně vyřízení povolení od provozovatele distribuční soustavy a získání dotace.
 • FVE je zařízení, které se skládá z několika spolupracujících komponent. Ve zkratce takovýto systém přeměňuje sluneční energii na energii elektrickou, kterou dále využíváte ve svých zásuvkách, ukládáte ji do baterií pro pozdější využití nebo jí případně ohříváte vodu v bojleru.
  S vlastní fotovoltaikou získáte zdroj, který vám bude produkovat vlastní elektřinu ze slunečního záření, a navíc se stanete soběstačnými a nezávislými na distributorovi elektrické energie. Pokud si k fotovoltaice pořídíte náš bateriový systém ČEZ BATTERY BOX, budete navíc chráněni proti výpadkům sítě a nic vás nepřekvapí. Jako bonus vám FVE přinese efekt v podobě úspory nákladů za elektřinu a taktéž se stanete ekologicky odpovědnými vůči svému okolí.
  Návratnost investice je velmi individuální. Do výpočtu návratnosti vstupuje velké množství faktorů, které ji ovlivňují, zejména cena energie, dotace nebo zvolená varianta akumulace nespotřebované energie. Nicméně pro lepší orientaci ohledně konkrétní ceny vhodného řešení přímo pro vás vyplňte formulář a my se vám ozveme. Obecně se dá říct, že obvykle se doba návratnosti fotovoltaiky pohybuje mezi 8 a 14 roky.
  Životnost systému je velmi dlouhá. Fotovoltaika skládá z několika různých komponent, které mají odlišnou dobu záruky či životnosti. Fotovoltaické panely mají záruku výkonu 25 let, životnost se pohybuje kolem 30–35 let. Baterie vám díky sofistikovanému řídicímu systému vydrží minimálně 16 let.
  V ceně námi dodávaných panelů je již zahrnuta částka za ekologickou likvidaci panelů, kterou standardně platí distributor panelů. Po uplynutí doby jejich životnosti budou muset příslušné sběrné dvory tyto panely odebrat a zrecyklovat.
  Ano, pokud klient nemá dostatečné finanční zdroje anebo nepreferuje bateriové uložiště, montujeme také fotovoltaiku s akumulací přebytků do teplé vody, což představuje nejdostupnější variantu vlastního zdroje výroby elektrické energie. Díky tomuto řešení získáte teplou vodu ohřátou „zadarmo“ v průběhu 6–7 měsíců v roce, a navíc uspoříte další náklady na elektřinu spojené s běžícími spotřebiči v domě v průběhu dne, kdy systém vyrábí. U tohoto řešení doporučujeme „přizpůsobit“ se FVE a spouštět spotřebiče, jako jsou pračka, myčka či sušička, kvůli maximalizaci využití energie z fotovoltaiky a dosažení požadované úspory s odloženým startem.
  Panely lze instalovat na všechny typy střech, tzn. na šikmé i rovné. Limit mohou představovat střešní krytiny, panely nemontujeme na krytinu z vláknocementových šablon (např. eternit, cembrit, …), které „rády“ praskají. Ideální sklon střechy, respektive panelů, je pro maximalizaci celoročních výnosů zhruba 35 stupňů. Nicméně v případě šikmých střech instalujeme na střechy od sklonu 15 stupňů až po standardních 45 stupňů. U rovných střech lze díky konstrukci instalovat panely pod úhlem od 10 až do 35 stupňů.
  Nosnost střechy je vždy důležitý parametr a je potřeba ji pokaždé zohlednit. U rovných střech doporučujeme udělat statické posouzení střešní konstrukce. Zatížení šikmé střechy panely, konstrukcí a pomocným materiálem činí cca 22 kg/m2. U rovných střech se z důvodu jiného způsobu ukotvení panelů a dle sklonu panelů, oblasti instalace a tomu odpovídající zátěže může hmotnost panelů a dalších prvků pohybovat od 30 do 45 kg/m2.
  Ano, panely lze orientovat téměř na všechny světové strany. Výjimkou je sever, kam panely nikdy kvůli sníženým výnosům neumisťujeme. Pro dosažení největších výnosů je samozřejmě ideální jižní orientace. Nicméně kombinace východu a západu rozloží výrobu elektrárny do celého dne, což pro většinu domácností může být vzhledem ke spotřebě, která má špičku jednak v ranních hodinách a jednak v pozdějších odpoledních či večerních hodinách, i výhodné.
  Hasičský záchranný sbor ČR má povinnost hasit jakýkoliv objekt, ať má umístěné panely na střeše, či nikoliv. Dnešní fotovoltaiky jsou vybaveny nejmodernějšími jisticími a bezpečnostními prvky, které zajišťují maximální bezpečnost systému a jeho odpojení/vypnutí. U odběrného místa musí být označeno nálepkou, že se v daném objektu nachází fotovoltaika. Od 1. 1. 2020 jsou všechny fotovoltaiky vybaveny tzv. krizovým HDO, díky kterému může provozovatel distribuční soustavy na dálku elektrárnu vypnout anebo lze v odběrném místě jedním jističem ručně vypnout celý systém.
  Průměrná velikost našich systémů, které jsou instalovány u našich klientů, dosahuje instalovaného výkonu cca 5 kWp, což odpovídá 14 panelům o výkonu 360 Wp. Těchto 14 panelů zabere na střeše přibližně 27 m2 plochy.
  Našim zákazníkům poskytujeme komplexní servis, což znamená, že zákazník se o nic nemusí starat, a navíc garantujeme získání dotace. Společně se smlouvou obdrží naši zákazníci plné moci, formuláře a další potřebné dokumenty, které je nutné podepsat, abychom za ně mohli realizovat nezbytné kroky začínající povolením výstavby fotovoltaiky a končící vyplacením dotace na účet žadatele.
  Odpovídající velikost baterie je dimenzována na základě údajů o roční spotřebě elektřiny v dané nemovitosti a taktéž velikosti fotovoltaiky. Zpravidla platí, že baterie by vám měly pokrývat spotřebu domácnosti v odpoledních a večerních hodinách, respektive vykrýt špičku v ranních hodinách. Z baterií nejsou zásobovány spotřebiče jako elektrokotel, který by elektřinu uloženou v bateriích spotřeboval velmi rychle.
  Ideální je, pokud je bateriový systém umístěn v technické místnosti nebo garáži objektu s minimální vlhkostí a prašností. Hlučnost systému při plném výkonu je cca 45 dB a z tohoto důvodu nedoporučujeme umisťovat Battery Box do místností určených k bydlení. Teplota v technické místnosti anebo garáži by neměla klesnout pod 0 °C. Pro maximalizaci životnosti systému doporučujeme udržovat v místnosti, kde bude ČBB, stálou teplotu.
  Ano, kdykoliv po instalaci je možné přidat další bateriové moduly, a to buď přidáním dalších baterií do zařízení, nebo připojením externího bateriového banku. Pokud některý z bateriových modulů přestane fungovat, lze jej vyměnit za nový, mění se pouze nefunkční bateriový modul. Maximální velikost baterií včetně přídavného bateriového banku na jeden Battery Box činí 19,2 kWh.
  Nefunkční baterie je zapotřebí zlikvidovat, tzn. odvézt na sběrné místo, kde se postarají o jejich ekologickou likvidaci. O životnost baterií není třeba se obávat, baterie jsou navrženy minimálně na 16letý provoz, který je díky sofistikovanému řídicímu systému dodržen anebo může být i prodloužen.
  Systém dokáže při přerušení dodávky elektrické energie automaticky v řádu milisekund zahájit funkci nouzového režimu. Doba, po kterou dokáže „živit“ spotřebiče v dané domácnosti, závisí na velikosti bateriového uložiště a na množství a energetické náročnosti spotřebičů v objektu.
  Finanční prostředky z NZÚ nejsou čerpány ze státního rozpočtu ani rozpočtu EU. Prostředky jsou získávány z prodeje emisních povolenek.
  Maximální instalovaný výkon FV systému musí být 10 kWp. Minimální využití vyrobené elektřiny z fotovoltaiky činí 70 %, výpočet využití elektřiny z FVE je dokladován posudkem od energetického speciality. FVE lze namontovat na objekty, které jsou v KN zapsány jako rodinné domy nebo objekty určené k bydlení. Panely lze umístit taktéž na jiné budovy sousedící s rodinným domem, např. přilehlou garáž.
  Ukončení příjmu žádostí nastane nejpozději 31. 12. 2021, nebo v okamžiku vyčerpání stanovené alokace finančních prostředků.
  Ano, i toto je možné. Nejčastěji se jedná o kombinaci dotace na FVE a teplené čerpadlo, pokud daný klient mění elektrický zdroj vytápění za teplené čerpadlo.
 • Finanční prostředky obdrží žadatel na účet až na úplném konci celého procesu instalace.
 • Nejdřív je zákazník povinen uhradit celou kupní cenu a až následně lze požádat o výplatu finančních prostředků z již formálně schválené dotace.
 • Běžně celý proces instalace trvá cca 6 měsíců od podpisu smlouvy až po výplatu dotace.
 • Při žádosti o dotaci není nutné dokládat příjmy žadatele nebo něco podobného. Pro výplatu je ale nutné mít potvrzení o úhradě (v rámci instalace připravíme my).
 • Financování je možné řešit případně i přes www.cez.cz/uver-na-technologie.
 • Chci začít s návrhem vlastního projektu.
  Stačí vám na to jen 5 minut.

  1. Stačí jen několik základních údajů

  2. Obratem získáte nejvhodnější řešení

  3. rovnou uvidíte i cenovou kalkulaci

  Potřebujete poradit?