Elektřina

Elektrosmog – hrozba, nebo běžná součást našeho života?

 

Zdroj: Unsplash

Jako smog už se dávno neoznačuje jen mimořádně znečištěné ovzduší. V současnosti rozlišujeme hned několik člověkem způsobených jevů ovlivňujících životní prostředí. Vedle elektrosmogu tak popisujeme například tzv. vizuální smog (zamoření veřejných prostor nevzhlednou reklamou) světelný smog (nadměrné osvětlení obydlených oblastí) nebo akustický smog (nadměrný hluk).

Co je to elektrosmog?

Elektrosmog je přítomnost elektromagnetického záření v blízkosti člověka, někdy se stejně nazývají i případné účinky tohoto záření na zdraví. Elektromagnetické záření generuje vše, čím probíhá elektrický proud, tzn. všechny elektrospotřebiče, drobná elektronika, ale i televizní a telefonní vysílače apod. Elektrosmog není viditelný, setkáme se s ním už ale prakticky všude, a to i v přírodě mimo město.

Elektromagnetické záření

Elektromagnetické záření je naprosto přirozený fyzikální jev, který označuje vlnění v rámci elektromagnetického pole. Podle délky vln pak určujeme konkrétní druh záření. Nejběžnějším příkladem je viditelné světlo a další světelná spektra jako infračervené nebo ultrafialové světlo. Mezi elektromagnetická záření patří i rádiové záření a mikrovlny. Další záření, která jsou už ale pro člověka nebezpečná, se kolem nás vyskytují pouze v přísně kontrolovaných podmínkách jako např. v medicínských zařízeních.

Kontroverze v médiích vyvolává často zbytečnou paniku

Důvod, proč se v poslední době o elektrosmogu mluví, je vzrůstající obava z jeho dlouhodobých účinků na naše zdraví. I v lidském těle totiž probíhá řada elektrických procesů, jako je nervový přenos. Vychází-li se pak z předpokladu, že veškeré elektrické jevy se navzájem ovlivňují, vzniká otázka, jestli elektrosmog nemá nějaké pozměňující účinky na procesy v lidském těle. Na toto téma se šíří především vysoké množství vědecky nepodložených konspiračních teorií, které vyvolávají mezi lidmi zbytečnou paniku. Velký nárůst těchto teorií jste mohli zaznamenat hlavně v souvislosti se zaváděním 5G sítí, které potřebují ke svému fungování daleko hustší síť vysílačů než předchozí generace.

Elektrosmog a věda

Pravdou je, že ani vědci se na jednoznačném názoru na účinky elektrosmogu neshodnou. Je ale důležité si uvědomit, v čem vlastně spočívá ona sporná část celého problému. Za elektrosmog bychom mohli označit i pouhou přítomnost světla, tudíž není pravdou, že se jedná ryze o moderní fenomén. Od dob zavádění elektrického proudu v 19. století se síť elektromagnetického záření silně zahustila. V současnosti je kolem nás tolik elektrospotřebičů, počítačů, mobilních telefonů a vysílačů pro různé typy signálů, že před elektrosmogem víceméně nelze utéct.

Jak elektrosmog ovlivňuje lidské zdraví?

Vědecké výzkumy se ale účinky elektromagnetických polí na člověka často zabývají a dosud jimi nebyly žádné škodlivé vlivy prokázány, alespoň ne v běžné míře, v jaké jsme jim všichni vystaveni. Klíčová je zde ale kvantita. Při vysokých hodnotách elektromagnetického záření již lze dlouhodobé účinky na člověku pozorovat, a proto se diskutuje především o hranici, kdy je ještě hustota elektromagnetického záření bezpečná a kdy již ohrožuje naše zdraví.

Zařízení ČEZ splňují všechny limity

Přísné limitní hodnoty popisují příslušné normy, hygienické předpisy a legislativa. V souvislosti s tím můžeme zmínit například nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, hygienické limity i pro nízkofrekvenční elektrická a magnetická pole a pro statické magnetické pole. Všechna zařízení ČEZ jako je například vedení vysokého napětí, trafostanice apod. tyto limity splňují.

WHO a elektromagnetické záření

Světová zdravotnická organizace sama vysvětluje, že ač se většinu domněnek o negativních vlivech elektromagnetického záření podařilo vyvrátit, je lepší být opatrný. Zejména pak používání mobilních telefonů, kdy je zdroj záření přímo u hlavy a kdy je i v noci máme třeba vedle polštáře, by mohlo časem způsobovat například mírné deprese nebo problémy se spánkem, i když ani tady se přímá souvislost zcela nepotvrdila.

 

Bydlení v blízkosti vedení vysokého napětí je bezpečné

Jak je to tedy například s bydlením v blízkosti vedení vysokého napětí? Nezávislé studie prokázaly, že v jeho blízkosti nejsou překročeny hygienické limity elektromagnetického záření a není důvod k jakýmkoli obavám. Elektromagnetické záření, které vysílají zařízení z elektrárny je ve srovnání s dalšími zařízeními jako je např. mobilní telefon zanedbatelné. S mobilním telefonem je člověk v kontaktu neustále a má jej blízko u sebe, což se o vedení vysokého napětí nebo trafostanici říct nedá.

 

V souvislosti s elektromagnetickým zářením se někdy lidé ptají také na tzv. ochranné pásmo vedení a jeho účel. Toto pásmo nemá přímou souvislost s elektromagnetickým zářením. Jeho hlavní funkcí je zabránit poškození vedení, eliminovat ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku.

Zavádění moderních typu sítí se nemusíte bát

Zavádění moderních typů sítí ne vždy znamená přechod k silnějšímu a potenciálně nebezpečnějšímu druhu záření. Ve skutečnosti se díky těmto novějším technologiím míra záření často snižuje oproti těm zastaralým.

Elektrosmog je všude kolem nás a není třeba se ho bát. Ničemu ale neuškodí, když si trochu od vší techniky odpočinete a její používání omezíte na minimum.

14. 12. 2021

Elektřina i plyn od čez

Odebírejte elektřinu i plyn od ČEZ a čerpejte výhody toho mít své energie přehledně na jednom místě.

Související články

Vše, co potřebujete vědět pro snadný přepis energií

Vše, co potřebujete vědět pro snadný přepis energií

Jste v situaci, že se stěhujete, pronajímáte si byt nebo kupujete novou nemovitost? Dřív nebo později přijde čas na přepis energií. Poradíme vám, jak na to.

24. 1. 2023
Kolik zaplatíte? Průměrná spotřeba elektřiny v bytě a rodinném domě

Kolik zaplatíte? Průměrná spotřeba elektřiny v bytě a rodinném domě

Ceny za energie se dost různí. Kolik zaplatí jedna osoba za elektřinu ve městě a jak je na tom celá rodina, která žije v menší obci v rodinném domě? Přinášíme vám dva modelové příklady.

22. 1. 2023
Platíte vysoké zálohy na energie? Co se změní a jak vše ovlivní zastropování cen energií?

Platíte vysoké zálohy na energie? Co se změní a jak vše ovlivní zastropování cen energií?

V současné době se řada domácností potýká s nepříjemným zvýšením záloh na energie. Jaké jsou povinnosti dodavatele a jak vaše faktury ovlivní zastropování cen energií?

20. 1. 2023
Zdražení elektřiny a plynu: Jak funguje trh s energiemi na burze?

Zdražení elektřiny a plynu: Jak funguje trh s energiemi na burze?

V posledním roce došlo k růstu cen energií, což má negativní dopad nejen na domácnosti, ale také na firmy a další instituce. Trh sice nepřináší uspokojivé výsledky (rozumějte levnější energie), ale i tak stále funguje, jak má. Pokusíme se vám vysvětlit, co všechno vstupuje do ceny elektřiny, proč vidíte na faktuře cenu, kterou vidíte, a jak do toho všeho zapadá energetická burza v Lipsku.

17. 1. 2023
Energetická krize: Jak snížit spotřebu energií a kde získat finanční pomoc? Všechny odpovědi na jednom místě

Energetická krize: Jak snížit spotřebu energií a kde získat finanční pomoc? Všechny odpovědi na jednom místě

Ještě před několika měsíci téma energií nijak výrazně nerezonovalo. V právě probíhající topné sezóně se ale jedná o zuřivě diskutované téma takřka v každé domácnosti a je jasné, že nastala doba, kdy je třeba spotřebu energií snížit víc než kdykoli předtím. V článku se dočtete, jak můžete spotřebu energií ovlivnit vy sami a kde hledat finanční pomoc.

8. 1. 2023

Nejčtenější články