Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 


Vstoupili jste do režimu DPI?

Připravili jsme pro vás doporučení, jak postupovat v režimu dodavatele poslední instance.

Informace o DPI

Dodavatel poslední instance (DPI) smí zajišťovat dodávku elektřiny jen po omezenou dobu. Vyberte si svého nového dodavatele energií a co nejrychleji s ním uzavřete smlouvu.

Pokud jsme vaším dodavatelem poslední instance a máte dotazy, můžete nás kontaktovat na 800 111 700.

Dodavatelem poslední instance jsme pro odběrná místa s připojením na hladině nízkého napětí (NN).

Jestli máte odběrné místo připojeno na hladině vysokého napětí (VN) a velmi vysokého napětí (VVN) obraťte se na dodavatele poslední instance ČEZ ESCO.

Víme, že v režimu DPI zůstávají odběrná místa, kde vlastník nemovitosti zemřel a pozůstalí čekají na konec dědického řízení. Čekat ale nemusí, mohou si na sebe odběrné místo elektřiny přepsat na kterékoli pobočce ČEZ. Stačí k tomu jen čestné prohlášení, že přepisují odběrné místo po zemřelém nebo přinést úmrtní list, není třeba čekat na konec dědického řízení. A to i v případě sjednání nové smlouvy po konci režimu DPI.

Dodavatel poslední instance (DPI) – základní informace

Pokud váš současný dodavatel ukončil obchodování s elektřinou a přestal být schopen dodávat ji svým zákazníkům, zajistí vám dodávku energií automaticky ze zákona po omezenou dobu tzv. dodavatel poslední instance. Pro dodávky elektřiny na distribučním území ČEZ Distribuce, a.s., jsme tímto dodavatelem my, ČEZ Prodej, a.s.

Jak to probíhá – rychlá orientace

O elektřinu nepřijdete

Jako dodavatel poslední instance jsme vám automaticky zahájili dodávky elektřiny, tak abyste jako zákazníci nebyli ani okamžik bez proudu. Nemusíte nám volat ani chodit na pobočku.

Změňte si platbu záloh

Nyní je nutné, abyste přestali odesílat zálohy původnímu dodavateli, ale začali je odesílat vašemu dodavateli poslední instance, ke kterému jste převedeni.

Vaše platební údaje nemáme k dispozici a nemohli jsme vám tak nastavit platební způsob, na který jste zvyklí, proto prosím zálohy zaplaťte převodem.

Pokud jste u ČEZ stále v režimu dodavatele poslední instance, aktualizujte prosím své kontaktní údaje na bezplatné lince 800 111 700.

Vyberte si nového dodavatele

Můžeme být vaším dodavatelem poslední instance pouze po omezenou dobu. Jakmile uzavřete standardní smlouvu a ukončíte režim DPI budete platit cenu, kterou si sami sjednáte. Na nic nečekejte a vyberte si svého nového dodavatele.

V případě, že jste si za svého dodavatele vybrali ČEZ Prodej, můžete nás kontaktovat na bezplatné lince 800 111 700 nebo nás navštívit na kterékoli pobočce ČEZ.

Máte problém s úhradou nedoplatku z režimu DPI?

Pokud vám dorazilo vyúčtování za režim DPI s nedoplatkem, který nemáte z čeho zaplatit, můžete využít pomoc Úřadu práce ČR.

Jak a kde o pomoc zažádat?

Můžete to udělat online na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo osobně na kterémkoli úřadu práce. V takovém případě budete potřebovat formulář, který najdete také na stránkách ministerstva. Můžete si ho tak vyplnit dopředu.

Detailní informace najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Máte opakovaný problém s úhradou plateb za energie?

V takovém případě můžete využít opakující se dávky, kterými jsou příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. Ty je možné využít i na platby za energie.

Více o těchto dávkách najdete na následujících stránkách úřadu práce:

- příspěvek na bydlení

- doplatek na bydlení

Nebo se také můžete zastavit na kterémkoli úřadu práce, kde vám poradí s vaší konkrétní situací. Seznam poboček najdete zde

Ceník v režimu dodavatele poslední instance

Za dodávku elektřiny Vám budeme účtovat cenu, která je stanovena na základě aktuální hodinové ceny elektřiny na velkoobchodním trhu. Cenu za odebranou elektřinu pro každý kalendářní měsíc naleznete vždy do 5 pracovních dní po jeho skončení v ceníku zde.

Jak je to s platbami záloh společnosti, která ukončila dodávky elektřiny?

V souladu s doporučením Energetického regulačního úřadu radíme platby za elektřinu okamžitě ukončit. Pokud máte nastavený trvalý příkaz nebo inkaso, zrušte ho prostřednictvím internetového bankovnictví nebo na pobočce vaší banky. Pokud využíváte SIPO platby, zajděte si na nejbližší pobočku České pošty a požádejte o vyřazení předepsané platby bývalému dodavateli.

  • Pro domácnosti: Zálohy původnímu dodavateli neplaťte. Vyčkejte, až vám zašleme nový plán záloh za dodávku poslední instance. Obdržíte ho v nejbližší době. V plánu záloh najdete novou výši záloh a detaily k provedení platby.
  • Pro podnikatele s roční fakturací: Zálohy původnímu dodavateli neplaťte. Vyčkejte, až vám zašleme nový plán záloh za dodávku poslední instance. Obdržíte ho v nejbližší době. V plánu záloh najdete novou výši záloh a detaily k provedení platby.
  • Pro podnikatele s měsíční fakturací: Tyto odběry jsou standardně bez záloh. Obdržíte od nás měsíční vyúčtování od data zahájení dodávky dodavatele poslední instance.
  • Pro velkoodběratele: Zálohy původnímu dodavateli neplaťte. Vyčkejte, až vám zašleme nový plán záloh za dodávku poslední instance. Obdržíte ho v nejbližší době. V plánu záloh najdete novou výši záloh a detaily k provedení platby.
  • Více informací najdete na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Pozor na nové energošmejdy

Současnou situaci, kdy mnoho lidí hledá nového dodavatele energií, se bohužel snaží zneužít nejrůznější neseriózní subjekty (tzv. energošmejdi). Dejte si proto pozor na podezřele výhodné nabídky, různé pokoutně nabízené „tajné“ ceníky a na obchodníky, kteří vás přemlouvají k urychlenému jednání po telefonu, nebo se dokonce nestydí přijít až k vám domů, aby vás přesvědčili k podpisu nevýhodné smlouvy.

Chápeme, že vyšší ceny v režimu dodavatele poslední instance jsou nepříjemné, ale přesto doporučujeme výběr nového dodavatele pečlivě zvážit, různé nabídky vzájemně porovnat a vše si rozmyslet. Je na místě zvážit nejen nabízenou cenu za dodávky, ale zaměřit se také na případné kličky ve smlouvě, různé skryté smluvní pokuty a další podivné podmínky obsažené v textu samotné smlouvy i v obchodních podmínkách a cenících. Samozřejmě doporučujeme zvážit, jakou má daný dodavatel pověst a pozici na trhu.

V souladu s doporučením Energetického regulačního úřadu radíme platby za elektřinu okamžitě ukončit. Pokud máte nastavený trvalý příkaz nebo inkaso, zrušte ho prostřednictvím internetového bankovnictví nebo na pobočce vaší banky. Pokud využíváte SIPO platby, zajděte si na nejbližší pobočku České pošty a požádejte o vyřazení předepsané platby bývalému dodavateli.

  • Pro domácnosti: Zálohy původnímu dodavateli neplaťte. Vyčkejte, až vám zašleme nový plán záloh za dodávku poslední instance. Obdržíte ho v nejbližší době. V plánu záloh najdete novou výši záloh a detaily k provedení platby.
  • Pro podnikatele s roční fakturací: Zálohy původnímu dodavateli neplaťte. Vyčkejte, až vám zašleme nový plán záloh za dodávku poslední instance. Obdržíte ho v nejbližší době. V plánu záloh najdete novou výši záloh a detaily k provedení platby.
  • Pro podnikatele s měsíční fakturací: Tyto odběry jsou standardně bez záloh. Obdržíte od nás měsíční vyúčtování od data zahájení dodávky dodavatele poslední instance.
  • Pro velkoodběratele: Zálohy původnímu dodavateli neplaťte. Vyčkejte, až vám zašleme nový plán záloh za dodávku poslední instance. Obdržíte ho v nejbližší době. V plánu záloh najdete novou výši záloh a detaily k provedení platby.

Více informací najdete na stránkách Energetického regulačního úřadu

Váš původní dodavatel by vám měl vystavit konečné vyúčtování na základě dat od distributora a v něm zohlednit uhrazené platby.

Ne. Žádné závazky se do vztahu s dodavatelem poslední instance nepřevádějí. Nedoplatky či přeplatky musíte vyřešit s původním dodavatelem na základě s ním uzavřené smlouvy. Případně se obraťte na Energetický regulační úřad.

Původní dodavatel by vám měl přeplatky vrátit.

Podle informací Energetického regulačního úřadu mají dodavatelé, kteří ukončili činnost podle zákona všem spotřebitelům provést mimořádné vyúčtování dodávky elektřiny a plynu. Doporučujeme zjistit lhůty pro provedení vyúčtování uvedené ve všeobecných obchodních podmínkách, pokud v této lhůtě vyúčtování neobdržíte, kontaktujte přímo svého původního dodavatele.

Nové platby si nastavíte podle plánu záloh, který obdržíte několik dnů po zahájení dodávky elektřiny dodavatelem posled ní instance..

Za dobu, kdy budete odebírat elektřinu od dodavatele, který je pro vás dodavatelem poslední instance, vám bude vystaveno vyúčtování. To se vystavuje k datu, kdy ukončíte odběr v režimu dodavatele poslední instance.

Cena dodávky poslední instance je věcně usměrňovaná a stanovená podle metodiky vydané na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2020 z 27. 11. 2020 ve znění cenového rozhodnutí č. 2/2021 z 30. 3. 2021.

Cena v režimu DPI je odvozená od aktuální tržní ceny komodity, která je momentálně vysoká, a promítají se do ní například vyšší administrativní náklady spojené s přebíráním zákazníků na časově omezenou dobu.

Cena v režimu DPI je stanovena na každý kalendářní měsíc tak, aby odrážela aktuální tržní situaci. Cena je účtována podle ceníku, který je platný vždy po dobu jednoho měsíce. Podle toho je vyúčtování rozděleno na „časové řezy“.


Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more