Vítáme Vás u ČEZ

Informace pro zákazníky v režimu dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance

Naprosto chápeme, že ukončení činnosti vašeho dodavatele energií vám přidělalo vrásky na čele a napadá vás mnoho otázek. Rádi bychom vás ujistili, že se nemusíte obávat přerušení dodávky energií. Jsme tu od toho, abychom vám v této situaci pomohli.
Naše pevné postavení na trhu a tradiční zázemí jsou zárukou toho, že o vás bude dobře postaráno.

DODAVATEL POSLEDNÍ INSTANCE – ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pokud váš současný dodavatel ukončil obchodování s elektřinou a přestal být schopen dodávat ji svým zákazníkům, zajistí vám dodávku energií automaticky ze zákona po dobu šesti měsíců tzv. dodavatel poslední instance. Pro dodávky elektřiny na distribučním území ČEZ Distribuce, a.s., jsme tímto dodavatelem my, ČEZ Prodej, a.s.

Jak to probíhá – rychlá orientace

O elektřinu nepřijdete

Jako dodavatel poslední instance jsme vám automaticky zahájili dodávky elektřiny, tak abyste jako zákazníci nebyli ani okamžik bez proudu. Nemusíte nám volat ani chodit na pobočku.

Radíme zastavit platby původnímu dodavateli

Pokud máte nastavený trvalý příkaz nebo inkaso, zrušte ho prostřednictvím internetového bankovnictví nebo na pobočce vaší banky. Pokud využíváte SIPO platby, zajděte si na nejbližší pobočku České pošty a požádejte o vyřazení předepsané platby bývalému dodavateli.

Ozveme se vám

Obdržíte od nás dopis s informacemi o fungování dodavatele poslední instance, cenách dodávky a zálohách. Musíme obeslat stovky tisíc odběratelů, může to tedy nějaký čas trvat.

Vyberte si nového dodavatele

Můžeme být vaším dodavatelem poslední instance až šest měsíců. Máte tedy čas prostudovat nabídku na trhu. Nebo novou smlouvu můžete uzavřít rovnou u nás on-line. Režim dodavatele poslední instance bude ukončen okamžitě po dokončení přechodu k novému dodavateli.

Podrobnější informace k přechodu na standardní ceníky najdete níže. Odpovědi na další možné otázky pak dále v sekci otázek a odpovědí.

Novinka: Proč je dobré stát se co nejrychleji smluvním zákazníkem?

Přechodem z režimu dodavatele poslední instance na standardní smlouvu získáte několik výhod. V režimu dodavatele poslední instance jsou zálohy výrazně vyšší, jelikož jsou nastaveny jen pro následujících 6 měsíců (období DPI) a jedná se o topnou sezónu. Přechodem na standardní smluvní vztah budete mít nastaveny nové zálohy s ohledem na sjednaný produkt a budou tak stabilní po celou dobu do termínu vašeho řádného vyúčtování. Můžete si samozřejmě vybrat jakéhokoliv dodavatele. U nás nabízíme možnost zafixovat si výhodnější ceny, a to až na 3 roky dopředu. Čím dříve se pro přechod rozhodnete, tím dříve začínáte tyto výhody čerpat. Pro smluvní nabídku prosím pokračujte na odkazu níže.

Pokud chcete rychle přejít z režimu dodavatele poslední instance pro elektřinu a z obchodníků jste si vybrali společnost ČEZ Prodej, a.s., můžete uzavřít standardní smlouvu ON-LINE. (Jedná se o smlouvu na elektřinu. ČEZ Prodej není dodavatelem poslední instance pro plyn.)

Uzavřít smlouvu online

Je to velmi jednoduché, nemusíte mít obavu. Připravte si číslo EAN. Jedná se o osmnáctimístný číselný kód jednoznačně identifikující vaše odběrné místo, který najdete v oznámení o zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance nebo na faktuře původního obchodníka.

Jsme rádi, že vám nabízíme jednoduché automatizované řešení, které vám ušetří čas při uzavírání standardní smlouvy. Náš jednoduchý online formulář vás ve čtyřech krocích uzavřením smlouvy provede a naše potvrzení o přijetí vaší smlouvy máte ihned u sebe. Vyhnete se tak dlouhému čekání ve frontách, které se tvoří díky nestandardní situaci, do které jste se dostali selháním ostatních dodavatelů energie. Tento online formulář jsme vyvinuli pouze pro vás, kteří jste se dostali do režimu dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance (DPI) na distribučním území ČEZ Distribuce. Pokud nejste zvyklí vyřizovat své požadavky on-line, ujišťujeme vás, že se nemusíte bát, je to spolehlivé a snadné. Požádejte případně o pomoc někoho blízkého.

Je otázka, zda se vyplatí zůstávat v režimu dodavatele poslední instance nebo co nejrychleji přejít na standardní smluvní produkty s fixovanou cenou. Fixovaná cena je nyní nižší než v režimu dodavatele poslední instance. Vzhledem k nejistotě ve vývoji cen energií není možné dát odpovědně doporučení. Toto rozhodnutí musí nyní udělat každý zákazník sám. Režim dodavatele poslední instance dává zákazníkům 6 měsíců klid na to, aby se mohli správně rozhodnout a vyhnout se i tlaku energošmejdů. Proto si okamžik předchodu na standardní produkty nového dodavatele energií a konkrétní délku fixace zvolte podle vlastních preferencí.

CENÍK V REŽIMU DODAVATELE POSLEDNÍ INSTANCE

Ceník pro první měsíc dodávky poslední instance vám zašleme spolu s písemným oznámením notifikačním dopisem. Ceníky pro každý další kalendářní měsíc najdete zde.

Cena, za kterou dodavatel poslední instance dodává energie, se řídí pevnými pravidly, která kontroluje Energetický regulační úřad. Cena je odvozená od aktuální tržní ceny komodity, která je bohužel momentálně vysoká, a promítají se do ní například vyšší administrativní náklady spojené s přebíráním zákazníků na časově omezenou dobu.

Jak je to s platbami záloh společnosti, která ukončila dodávky elektřiny?

V souladu s doporučením Energetického regulačního úřadu radíme platby za elektřinu okamžitě ukončit. Pokud máte nastavený trvalý příkaz nebo inkaso, zrušte ho prostřednictvím internetového bankovnictví nebo na pobočce vaší banky. Pokud využíváte SIPO platby, zajděte si na nejbližší pobočku České pošty a požádejte o vyřazení předepsané platby bývalému dodavateli.

  • Pro domácnosti: Zálohy původnímu dodavateli neplaťte. Vyčkejte, až vám zašleme nový plán záloh za dodávku poslední instance. Obdržíte ho v nejbližší době. V plánu záloh najdete novou výši záloh a detaily k provedení platby.
  • Pro podnikatele s roční fakturací: Zálohy původnímu dodavateli neplaťte. Vyčkejte, až vám zašleme nový plán záloh za dodávku poslední instance. Obdržíte ho v nejbližší době. V plánu záloh najdete novou výši záloh a detaily k provedení platby.
  • Pro podnikatele s měsíční fakturací: Tyto odběry jsou standardně bez záloh. Obdržíte od nás měsíční vyúčtování od data zahájení dodávky dodavatele poslední instance.
  • Jsem velkoodběratel: Zálohy původnímu dodavateli neplaťte. Vyčkejte, až vám zašleme nový plán záloh za dodávku poslední instance. Obdržíte ho v nejbližší době. V plánu záloh najdete novou výši záloh a detaily k provedení platby.
  • Více informací najdete na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Pozor na nové energošmejdy

Současnou situaci, kdy stovky tisíc lidí budou v příštích měsících hledat nového dodavatele, se bohužel snaží zneužít nejrůznější neseriózní subjekty (tzv. energošmejdi). Dejte si proto pozor na podezřele výhodné nabídky, různé pokoutně nabízené „tajné“ ceníky a na obchodníky, kteří vás přemlouvají k urychlenému jednání po telefonu, nebo se dokonce nestydí přijít až k vám domů, aby vás přesvědčili k podpisu nevýhodné smlouvy.

Chápeme, že vyšší ceny v režimu dodavatele poslední instance jsou nepříjemné, ale přesto doporučujeme výběr nového dodavatele pečlivě zvážit, různé nabídky vzájemně porovnat a vše si rozmyslet. Je na místě zvážit nejen nabízenou cenu za dodávky, ale zaměřit se také na případné kličky ve smlouvě, různé skryté smluvní pokuty a další podivné podmínky obsažené v textu samotné smlouvy i v obchodních podmínkách a cenících. Samozřejmě doporučujeme zvážit, jakou má daný dodavatel pověst a pozici na trhu.

Časté otázky a odpovědi

V souladu s doporučením Energetického regulačního úřadu radíme platby za elektřinu okamžitě ukončit. Pokud máte nastavený trvalý příkaz nebo inkaso, zrušte ho prostřednictvím internetového bankovnictví nebo na pobočce vaší banky. Pokud využíváte SIPO platby, zajděte si na nejbližší pobočku České pošty a požádejte o vyřazení předepsané platby bývalému dodavateli.

  • Pro domácnosti: Zálohy původnímu dodavateli neplaťte. Vyčkejte, až vám zašleme nový plán záloh za dodávku poslední instance. Obdržíte ho v nejbližší době. V plánu záloh najdete novou výši záloh a detaily k provedení platby.
  • Pro podnikatele s roční fakturací: Zálohy původnímu dodavateli neplaťte. Vyčkejte, až vám zašleme nový plán záloh za dodávku poslední instance. Obdržíte ho v nejbližší době. V plánu záloh najdete novou výši záloh a detaily k provedení platby.
  • Pro podnikatele s měsíční fakturací: Tyto odběry jsou standardně bez záloh. Obdržíte od nás měsíční vyúčtování od data zahájení dodávky dodavatele poslední instance.
  • Jsem velkoodběratel: Zálohy původnímu dodavateli neplaťte. Vyčkejte, až vám zašleme nový plán záloh za dodávku poslední instance. Obdržíte ho v nejbližší době. V plánu záloh najdete novou výši záloh a detaily k provedení platby.

Více informací najdete na stránkách Energetického regulačního úřadu

Váš původní dodavatel by vám měl vystavit konečné vyúčtování na základě dat od distributora a v něm zohlednit uhrazené platby.

Ne. Žádné závazky se do vztahu s dodavatelem poslední instance nepřevádějí. Nedoplatky či přeplatky musíte vyřešit s původním dodavatelem na základě s ním uzavřené smlouvy. Případně se obraťte na Energetický regulační úřad.

Původní dodavatel by vám měl přeplatky vrátit.

Podle informací Energetického regulačního úřadu mají společnosti skupiny Bohemia Energy entity podle zákona všem spotřebitelům provést mimořádné vyúčtování dodávky elektřiny a plynu. Doporučujeme zjistit lhůty pro provedení vyúčtování uvedené ve všeobecných obchodních podmínkách, pokud v této lhůtě vyúčtování neobdržíte, kontaktujte přímo svého původního dodavatele.

Nové platby si nastavíte podle plánu záloh, který v nejbližších dnech od dodavatele poslední instance obdržíte.

Za dobu, kdy budete odebírat elektřinu od dodavatele, který je pro vás dodavatelem poslední instance, vám bude vystaveno vyúčtování. To se vystavuje k datu, kdy ukončíte odběr v režimu dodavatele poslední instance.

Přesto, že pro Vás musíme elektřinu nakoupit za současné ceny, chceme Vám zajistit co nejpříznivější podmínky a částečně vám ulevit od vysokých nedoplatků prostřednictvím rozložení nedoplatku do záloh na další období. Jako jediní na trhu nabízíme tuto možnost, aby zvýšení cen na vás mělo co nejmenší dopad

Všechny smlouvy jsou platné. Pokud jste již v procesu převedení na nového dodavatele, buď se nejprve dostanete k dodavateli poslední instance a pak automaticky k vašemu novému dodavateli, ke kterému jste chtěli přejít, nebo dodavatel poslední instance učiní veškeré kroky k tomu, aby se vás dodávka poslední instance netýkala vůbec nebo jen po velmi krátkou dobu.

Smlouvu s takovou společností vypovídat nemusíte. Závazek dodávat elektřinu automaticky zaniká zahájením dodávky dodavatelem poslední instance.

V podstatě okamžitě. Dodavatel poslední instance tu je jako záchranná síť, aby zákazníkům nebyly přerušeny dodávky a měli čas si nového dodavatele vybrat. Chápeme, že vysoké ceny v režimu dodavatele poslední instance jsou nepříjemné, ale přesto doporučujeme výběru nového dodavatele věnovat potřebný čas a různé nabídky pečlivě porovnat. Je pravděpodobné, že současnou situaci budou chtít zneužít nejrůznější neseriózní subjekty (takzvaní energošmejdi). Nabádáme proto k obezřetnosti zejména u nejrůznějších podezřele levných produktů, pokoutních nabídek „tajných ceníků“ přes telefon nebo dokonce při podomním prodeji. Je lepší si vše pečlivě rozmyslet.

Využijte prosím náš jednoduchý on-line formulář, který vás ve čtyřech krocích uzavřením smlouvy provede.

Vyhnete se tak dlouhému čekání ve frontách, které se na našich pobočkách tvoří kvůli selhání zkrachovalých dodavatelů energie. Pokud obvykle nejste zvyklí vyřizovat své požadavky on-line, ujišťujeme vás, že se nemusíte bát, je to spolehlivé a snadné. Požádejte případně o pomoc někoho blízkého.

Je to velmi jednoduché, nemusíte se mít obavu. Připravte si občanský průkaz a EAN. Jedná se o identifikační číslo odběrného místa, které najdete v dopise o zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance nebo na faktuře původního obchodníka.

Nemusíte dělat nic. Automaticky vás převedeme na sjednaný produkt ve zkrácené lhůtě. Standardní dodávku zahájíme do cca 12 pracovních dní. Jakmile bude zahájena dodávka, dostanete od nás zprávu.

Pokud vaším novým dodavatelem měla být některá ze společností skupiny Bohemia Energy, ale dodávky elektřiny nebyly z její strany do 14. října zahájeny, vaše výpověď byla odvolána a zůstáváte u původního dodavatele.

Pokud jste zákazníkem společnosti Kolibřík energie, a. s., začínáme situaci řešit a budeme vás na tomto místě o dalším postupu informovat.

Nemusíte dělat vůbec nic. V České republice funguje ze zákona záchranná síť takzvaných dodavatelů poslední instance, zřízená právě pro tyto situace. V případě, že váš dodavatel elektřiny ztratí schopnost dodávat vám nadále elektřinu nebo plyn, přebírá dodavatel poslední instance automaticky jeho zákazníky, kterým okamžitě energie začne dodávat.

Nemusíte tedy nikam volat ani nic zařizovat, elektřina vám bude fungovat bez přerušení i nadále. Záchranná síť dodavatelů poslední instance vám dává možnost a prostor si v klidu vybrat dodavatele nového. Můžete v ní zůstat maximálně půl roku, ale to je dostatek času na rozmyšlenou.

Nemusíte dělat vůbec nic. V České republice funguje ze zákona záchranná síť takzvaných dodavatelů poslední instance, zřízená právě pro tyto situace. V případě, že váš dodavatel elektřiny ztratí schopnost dodávat vám nadále elektřinu nebo plyn, přebírá dodavatel poslední instance automaticky jeho zákazníky, kterým okamžitě energie začne dodávat.

Nemusíte tedy nikam volat ani nic zařizovat, elektřina vám bude fungovat bez přerušení i nadále. Záchranná síť dodavatelů poslední instance vám dává možnost a prostor si v klidu vybrat dodavatele nového. Můžete v ní zůstat maximálně půl roku, ale to je dostatek času na rozmyšlenou.

Dodavatelé poslední instance jsou v České republice na trhu s elektřinou tři: ČEZ Prodej, a.s., E.ON Energie, a.s., a Pražská energetika, a.s. Rozdělení zákazníků mezi dodavatele poslední instance probíhá podle distribučního území, na kterém se zákazník nachází. To znamená, že společnost ČEZ Prodej, a. s., je dodavatelem poslední instance pro oblast dodávky elektřiny na distribučním území ČEZ Distribuce, a. s.

DPI

(Dodavatelé poslední instance pro trh s elektřinou. Zdroj: ERÚ)

Pro úplnost dodáváme, že na trhu s plynem rovněž fungují tři dodavatelé poslední instance: E.ON Energie, a. s., Pražská plynárenská, a. s., a Innogy Energie, s r. o.

Dodavatel poslední instance má povinnost vás informovat o zahájení dodávek elektřiny, cenách a podmínkách dodávek.

Není to možné. Dodavatel poslední instance je určen rozhodnutím regulátora, tedy Energetického regulačního úřadu, na základě vašeho konkrétního distribučního místa. Je to z toho důvodu, aby dodavatel poslední instance mohl okamžitě zahájit dodávky energií a nedošlo k žádnému přerušení.

V režimu dodavatele poslední instance můžete být maximálně po dobu 6 měsíců. Budeme vás o tom informovat v oznámení, že jsme se stali vaším dodavatelem poslední instance.

Ne. Dodavatel poslední instance funguje pouze jako záchranná síť pro spotřebitele, jejichž dodavatel ukončil dodávky elektřiny a/nebo plynu. Zajišťuje dodávky energií pouze po nejnutnější dobu, maximálně po dobu šesti měsíců, během kterých má zákazník možnost vybrat si nového dodavatele.

Uzavřít smlouvu online

V rámci vzájemné ochrany při návštěvě pobočky vás prosíme o dodržování následujících pravidel

Mějte zakrytá
ústa a nos
respirátorem nebo
nanorouškou

Při čekání dodržujte odstup 2 metry

Při kýchání a kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo paží

Upozornění

Zákaznická centra jsou pro vás otevřená. Vyřešíte na nich i požadavky týkající se distributorů energií. V seznamu poboček je poznáte podle názvu „Zákaznické centrum“ nebo „Kontaktní místo“.

Vybrané požadavky můžete řešit online. Z pohodlí svého domova vyřídíte například nahlášení samoodečtu, změnu záloh, adresy nebo způsobu platby, vrácení přeplatku a mnoho dalších věcí spojených s vaší smlouvou.


Více informací

Pro informace o síti pokračujte zde
Pro informace o službách internetu od ČEZ pokračujte zde

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE pro zákazníky končících dodavatelů elektřiny

Nemusíte se bát o dodávky elektřiny. Pokud má váš dodavatel problémy, postaráme se o vás bez toho, aniž byste museli kontaktovat naše call centra nebo pobočky. ČEZ je součástí záchranné sítě vytvořené právě pro případ selhání dodavatelů energií. Jsme připraveni plnit roli dodavatele poslední instance. Všichni naši pracovníci proto nyní dělají maximum, abychom vám zajistili dodávky elektřiny. Prosím, nevolejte nám. Spojíme se s vámi sami.

ČEZ je na úkol dodavatele poslední instance dobře připraven. Jsme stabilní a zodpovědná společnost. Naši zákazníci ani zákazníci přicházející od jiných konkurenčních společností se nemusejí obávat, že se ocitnou bez dodávek elektřiny.

Jsme s vámi.

Skupina ČEZ

Více informací